sant-1
IndependentInewsmalta

Moralità sekulari

Meta l-Ewropa kienet magħquda fi spazju Nisrani matul iż-Żminijiet tan-Nofs, il-kejl ta’ x’kien morali jew le fil-ħajja privata u publika kien l-istess kullimkien. Kellna ċentru wieħed ta’ ġudizzju u poter morali li tajjeb jew ħażin kien aċċettat minn kulħadd jew kważi. L-Ewropa kienet bħall-Iran illum. Ma jfissirx li ma seħħewx abbużi u rewixti ta’ kull

money
IndependentInewsmalta

X’inhu jwassal biex il-fqar jiftaqru aktar?

Id-diverġenza bejn dawk li jaqilgħu ħafna f’pajjiżna u dawk li jaqilgħu ftit jew ftit wisq, kibret qatigħ. Jidher li se tkompli tiżdied. Ir-raġuni hi li d-dħul ta’ min qed jaqla’ ħafna baqa’ jiżdied. Waqt li l-introjtu ta’ min jaqla’ ftit mhux talli ma żdiedx, talli x’aktarx li naqas relattivament, jekk mhux b’mod assolut. Tal-ewwel waħidha

eus
It-Torca

Il-Baġits Ewropej

Ninsabu fil-jiem fejn mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (Malta inkluża) qed jitħejjew il-baġits tal-gvernijiet rispettivi. Speċjalment fil-qafas taż-żona tal-ewro, dawn iridu jiġu mistħarrġa wieħed wieħed mill-Kummissjoni Ewropea. Hi trid tagħti ġudizzju fuq jekk u kemm huma konformi mar-regoli li bihom suppost jitmexxew il-finanzi tal-pajjiżi membri taż-żona tal-ewro, skont il-ftehimiet li saru fl-aħħar snin, maħsuba biex jilqgħu għall-kriżi

migrants-italy-malta-800x516
IndependentInewsmalta

L-NGOs tas-salvataġġ

Ħafna fl-Ewropa, qed iqisu bħala eroj lill-membri tal-għaqdiet mhux governattivi (NGOs) li qed jorganizzaw is-salvataġġ tal-immigranti fil-baħar tal-Mediterran. Jaraw dax-xogħol bħala ħidma umanitarja u ta’ min jagħtiha kull appoġġ. L-NGOs qiegħdin jistinkaw biex isalvaw lil bnedmin mill-għarqa. Jien wieħed minn dawk li ma naqbilx ma’ dal-ġudizzju għalkemm kif jesprimi ruħu dwarhom il-ministru Taljan tal-intern Salvini

sant_4_copy
IndependentInewsmalta

Aġenziji regulatorji

X’aktarx li għandhom raġun dawk li jsostnu li l-aġenziji regulatorji mhumiex jaħdmu tajjeb biżżejjed. L-awtorità dwar il-konsumaturi, dik dwar is-servizzi finanzjarji, l-oħra dwar l-ippjanar, fost oħrajn, sfaw il-mira ta’ kritika li għaliha taw tweġibiet xejn effettivi. L-ilmenti li jitqanqlu dwar l-operat tal-aġenziji mhumiex motivati kollha minn pika partiġġjana; nisma’ wkoll ilmenti mingħand sostenituri ferventi tal-gvern.

migr
It-Torca

L-ewropa u l-immigrazzjoni

Fil-belt ta’ Chemnitz fil-Ġermanja tal-lvant, immigrant mil-Lvant Nofshani attakka u qatel Ġermaniż ta’ mezz’età f’nofs triq. Bi protesta, il-partit tal-lemin estrem l-AfD organizza dimostrazzjonijiet u partiti tax-xellug u ċ-ċentru organizzaw kontro-protesti. Fl-Italja fejn qed titqawwa x-xenofobija, saru attakki fuq immigranti Afrikani. Fl-Ungerija, immigrant mil-Lvant Nofshani kellu konferma ta’ ħames snin ħabs għax mexxa attakk fuq