does-project-payday-work
IndependentInewsmalta

Il-prezz tax-xogħol… Kompromessi… Il-vat

Ċifri maħruġa dan l-aħħar mill-Eurostat dwar kemm iqum ix-xogħol fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea juri li f’Malta, in-nefqa fuq ħaddiema u impjegati (wara li tneħħi minnhom dawk li huma fil-biedja u fl-amministrazzjoni publika) hi anqas min-nofs il-medja taż-żona tal-ewro. Ikkalkolata skont kemm ix-xogħol qed jiġi jqum kull siegħa, fiż-żona tal-ewro bħala medja fis-sena 2017, l-ispiża kienet

gzit_4
IndependentInewsmalta

Sigurtà u terroriżmu

Il-kwistjonijiet dwar sigurtà u terroriżmu fl-Ewropa għadhom ma nħallux. Hemm min jgħid li l-mewġa lura ta’ militanti Islamiċi lejn l-Ewropa li kienet mistennija wara li l-ISIS spiċċa kważi mgħattan fis-Sirja, baqgħet ma ħaditx sura f’atti vjolenti ta’ importanza. Oħrajn iqisu li għadu kmieni wisq biex jibdew iseħħu l-attentati mbassra. U ssib min isostni li s-servizzi

marsa
IndependentInewsmalta

Proġett tal-Marsa

Forsi hemm oħrajn li għaddew minn esperjenzi kuntrarji; u fl-istess ħin l-anqas irrid ngħajjen il-proġett tal-Marsa. Biss, ikolli ngħid li kemm dal-proġett ilu li telaq, kull meta soqt minn hemm, it-traffiku deher taħt kontroll u għaddej b’ritmu raġonevoli fiċ-ċirkostanzi. Bilkemm ma nitħajjarx ngħid li r-ritmu qed ikun aħjar minn qabel. Veru, jista’ jkun li ġara

euflag
It-Torca

Politika barranija għall-ewropa

Strettament il-mod kif matul is-snin inbniet l-Unjoni Ewropea ma kellux jagħti lok biex jagħmel sens li titfassal politika barranija għall-Ewropa. Jew hekk jidher għall-ewwel. Bil-għaqda ta’ bejniethom, il-pajjiżi Ewropej riedu fuq kollox joħolqu suq wieħed fil-kontinent Ewropew. Bil-kummerċ ħieles fi prodotti tal-industrija u tal-biedja u f’servizzi, kienu se jdaħħlu bejniethom rabtiet dejjem akbar. Minħabba fihom

6236_david_casa_1
IndependentInewsmalta

Ma Nifhimx

Nifhem l-istrateġija tal-PN fl-Oppożizzjoni, jew ta’ parti minnu, li jattakka lill-gvern b’akkużi ta’ korruzzjoni, abbuż ta’ poter u skandli oħra. Kemm biex jiġbor il-voti lejh, kemm biex jekk tassew jemmen fl-akkużi li jagħmel, jipprova jtejjeb is-sitwazzjoni fl-interess nazzjonali billi jxejjen l-“iskandli”. Assolutament ma nifhimx imbagħad kif dawn l-akkużi jittieħdu bl-aktar mod sfaċċat f’fora internazzjonali… tal-Unjoni

best_2
IndependentInewsmalta

Wara l-Għid

Kull prattika reliġjuża li żviluppat madwar il-Mediterran u l-Lvant Nofshani, mill-kult ta’ Osiris fl-Eġittu sal-Kristjaneżmu u l-Iżlam, b’mod jew ieħor tat post ċentrali lill-idea tat-twelid mill-ġdid, tal-irxoxt, tal-Għid. Fl-aħħar sekli, fiċ-ċrieki Nsara, l-Għid donnu tilef postu bħala festa prinċipali lill-Milied, li jiċċelebra l-ewwel twelid mhux it-“tieni” wieħed. Is-sekolarizzazzjoni dejjem aktar qawwija imbagħad għamlet mill-Milied okkażjoni