IndependentInewsmalta

Kuntradizzjonijiet Ewropej

Aktar ma jinqalgħu kontroversji dwar għażliet Ewropej, aktar joħroġ ċar li t-triq biex l-Unjoni Ewropea ssir aktar effettiva u magħquda hu billi jiġi rikonoxxut li hi għaqda bejn nazzjonijiet, li hi Ewropa tan-nazzjonaijiet. Fil-Parlament Ewropew ta’ bħalissa, dil-fehma hi mitqiesa bħala ereżija minn maġġoranza sostanzjali ta’ deputati, mhux l-anqas fost is-soċjalisti u d-demokratiċi. Il-pożizzjoni tagħhom

sajjied
IndependentInewsmalta

Sajd rikreattiv

Ma jistax isir mod ieħor jekk irridu li l-provisti tal-ħut li jinqabad mill-baħar ma jinqerdux. Neħtieġu kontroll u maniġġjar ta’ kemm u kif jinqabdu l-ispeċji differenti ta’ ħut. Biex dan isir b’mod effettiv, trid tinġabar u tinżamm statistika serja dwar is-sajd u l-qbid irid ikun regolat. Issa hi ħaġa magħrufa li l-aqwa qbid isir mis-sajd

It-Torca

Bejn l-Amerika ta’ Trump u l-Ewropa

L-affarijiet mhumiex sejrin sew bejn il-gvern Amerikan taħt il-presidenza ta’ Donald Trump u l-mexxejja attwali tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea… jew talanqas l-ewlenin fosthom… il-Ġermanja, Franza, ir-Renju Unit. Anzi hu korrett li tgħid li bejniethom issenslet kriżi bla preċedent. Qamu wisq suġġetti ta’ importanza kbira li dwarhom mhux biss hemm nuqqas ta’ qbil, imma li fuqhom

s2000254
IndependentInewsmalta

Parti mill-Mediterran?

Nindunaw li aħna parti mill-Mediterran meta tqum xi tilwima ma’ xi wieħed mill-ġirien. L-ekonomija u s-soċjetà tagħna donnhom baqgħu maqtugħa mill-isfond geografiku li fih jeżistu. Il-mezzi ta’ kumnikazzjoni virtwali… anke t-turiżmu… qishom saħħu mhux dgħajfu din il-qasma. Veru li l-futboll u l-mużika popolari qarrbu lil parti mill-popolazzjoni tagħna lura lejn l-Italja, li fl-imgħoddi kienet l-ankra

ewropa1
IndependentInewsmalta

Min qed igawdi?

Fl-Ewropa bħalissa, 1 fil-mija taċ-ċittadini jgawdu 40 fil-mija tal-ġid ekonomiku. Sadattant, 40 fil-mija taċ-ċittadini Ewropej igawdu biss minn 1 fil-mija tal-ġid. L-inugwaljanzi kibru. L-ekonomiji rpiljaw, uħud bil-kbir. It-tendenza biex il-fqar jiftaqru u l-għonja jistagħnew, kompliet. Anzi irrankat, hawn min jgħid. X’inhu jqanqal dawn ir-riżultati tal-mistħija f’Ewropa li tiftaħar bil-mudell soċjali tagħha? Kulħadd jistqarr bil-qawwi li

italyeu
It-Torca

X’sehem għall-Italja fl-Ewropa?

Bit-tluq tar-Renju Unit, se tkun it-tielet l-akbar ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Kienet waħda mill-ewwel sitta fl-Unjoni u fil-fatt it-trattat tal-bidu ġie ffirmat Ruma. Matul is-snin, numru ta’ politiċi tagħha kienu fost il-mexxejja ewlenin ta’ Brussell – Altero Spinelli, Franco Maria Malfatti, Romano Prodi, Mario Monti – li kollha kienu appostli għal unjoni dejjem eqreb bejn il-pajjiżi