IndependentInewsmalta

Kuntradizzjonijiet Ewropej

Aktar ma jinqalgħu kontroversji dwar għażliet Ewropej, aktar joħroġ ċar li t-triq biex l-Unjoni Ewropea ssir aktar effettiva u magħquda hu billi jiġi rikonoxxut li hi għaqda bejn nazzjonijiet, li hi Ewropa tan-nazzjonaijiet. Fil-Parlament Ewropew ta’ bħalissa, dil-fehma hi mitqiesa bħala ereżija minn maġġoranza sostanzjali ta’ deputati, mhux l-anqas fost is-soċjalisti u d-demokratiċi. Il-pożizzjoni tagħhom

sajjied
IndependentInewsmalta

Sajd rikreattiv

Ma jistax isir mod ieħor jekk irridu li l-provisti tal-ħut li jinqabad mill-baħar ma jinqerdux. Neħtieġu kontroll u maniġġjar ta’ kemm u kif jinqabdu l-ispeċji differenti ta’ ħut. Biex dan isir b’mod effettiv, trid tinġabar u tinżamm statistika serja dwar is-sajd u l-qbid irid ikun regolat. Issa hi ħaġa magħrufa li l-aqwa qbid isir mis-sajd

s2000254
IndependentInewsmalta

Parti mill-Mediterran?

Nindunaw li aħna parti mill-Mediterran meta tqum xi tilwima ma’ xi wieħed mill-ġirien. L-ekonomija u s-soċjetà tagħna donnhom baqgħu maqtugħa mill-isfond geografiku li fih jeżistu. Il-mezzi ta’ kumnikazzjoni virtwali… anke t-turiżmu… qishom saħħu mhux dgħajfu din il-qasma. Veru li l-futboll u l-mużika popolari qarrbu lil parti mill-popolazzjoni tagħna lura lejn l-Italja, li fl-imgħoddi kienet l-ankra

ewropa1
IndependentInewsmalta

Min qed igawdi?

Fl-Ewropa bħalissa, 1 fil-mija taċ-ċittadini jgawdu 40 fil-mija tal-ġid ekonomiku. Sadattant, 40 fil-mija taċ-ċittadini Ewropej igawdu biss minn 1 fil-mija tal-ġid. L-inugwaljanzi kibru. L-ekonomiji rpiljaw, uħud bil-kbir. It-tendenza biex il-fqar jiftaqru u l-għonja jistagħnew, kompliet. Anzi irrankat, hawn min jgħid. X’inhu jqanqal dawn ir-riżultati tal-mistħija f’Ewropa li tiftaħar bil-mudell soċjali tagħha? Kulħadd jistqarr bil-qawwi li

kenyas-economic-growth-to-reach-6-percent-in-2016
IndependentInewsmalta

Effetti tar-rankatura ekonomika

Li r-rankatura ekonomika qawwija ta’ bħalissa għandha effetti li mhumiex kollha pożittivi għandu jkun punt li dwaru jaqbel kulħadd. Uħud mill-effetti negattivi jmorru lil hinn mill-ekonomija għax jaffettwaw bil-qawwi l-ambjent naturali, soċjali u kulturali tal-pajjiż. Forsi diffiċli biex l-effetti negattivi jiġu eliminati għal kollox. Imma tidhirli bħala ħaġa evidenti li għandhom jiġu mbassra u “amministrati”

vat-tax
IndependentInewsmalta

L-impriżi ż-żgħar u l-VAT

Maġġoranza kbira tal-impriżi f’pajjiżna huma ta’ daqs żgħir u medju (smes); fil-fatt huma dak li jissejħu “mikro”, għax huma tassew ċkejkna. Waqt li jagħmlu l-bejgħ u x-xiri tagħhom jinsabu soġġetti bħal kulħadd għat-taxxa msejħa VAT. Din ġieli tpoġġihom f’qagħda iebsa għax minħabba fiha, ikollhom iġorru spejjeż li huma kbar ħafna, proporzjonalment għad-daqs tagħhom. L-Unjoni Ewropea