eu
IndependentInewsmalta

Sena deċiżiva?

L-2019 se tkun sena deċiżiva għall-Ewropa? Hekk qed juru uħud mis-sinjali. M’aħniex qed nitkellmu fuq xi rtirati kbar. Lil hinn mill-Brexit, anke jekk dwar kif din se tkun solvuta xejn ma għadu ċert sal-lum, l-irtirati ma jidhrux li se jqanqlu wisq l-aġenda. L-akbar sfidi se jitqanqlu dwar jekk iva jew le, l-Unjoni Ewropea tistax tagħti

malta_from_above
IndependentInewsmalta

Identità

Matul diskussjoni bħala parti minn kors tal-public policy fl-Università, li ħadt sehem fiha, tajna ħarsa lejn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-governanza fil-pajjiżi żgħar. Il-kummenti li għamlu l-istudenti kienu ta’ kwalità tajba ħafna. Il-problemi li jinqalgħu minħabba l-fatt li bħala stat ċkejken xorta trid tlaħħaq ma’ materji mifruxa u komplikati daqs tal-kbar kienu f’moħħna lkoll. U qamet

life-features
IndependentInewsmalta

Miti… Minn Venezia… Bonzo

Fit-twemmin u l-valuri tagħna – aħna l-popli li ngħixu mal-Mediterran u fir-reġjuni ta’ madwaru – żviluppajna matul is-sekli u l-millennji stejjer sbieħ jew talanqas affaxxinanti, dwar il-mewt u l-ħajja … kif it-twelid iwassal għal tiġdid u wara għal sagrifiċċji ġodda. Minn Gilgamex għal Osiris sa Kristu, b’oħrajn li jissenslu bejniethom… Il-Milied hu parti minn dan

imm
IndependentInewsmalta

Migrazzjoni

Daqskemm is-27 tal-Ewropa żammew l-għaqda dwar il-Brexit, daqshekk ieħor ma żammewhiex u mhux qed juruha dwar il-migrazzjoni. Il-pjani jew proġetti biex ifasslu politika komuni dwarha għadhom maqbuda f’diżgwid u f’rifjuti, li mid-dehra qed ikopru wkoll issa kif il-Frontex għandha tissaħħaħ. Dwar riforma fil-ftehim ta’ Dublin – speċjalment dwar fejn jinżammu jew jibqgħu r-refuġjati meta jaslu

wallet-change
IndependentInewsmalta

Għoli tal-ħajja għaż-żgħar

L-aħħar indiċi tal-prezzijiet miżmum skont il-metodoloġija tal-Unjoni Ewropea (l-HICP) donnu jikkonferma kif l-għafsa fiż-żieda tal-prezzijiet l-aktar li qed tolqot hu lil min għandu dħul baxx jew “medju-baxx”. L-ogħla rati ta’ żieda fil-prezzijiet fuq sena sa Novembru 2018, inħassew fl-oqsma tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku; u dak tal-ħwejjeġ u ż-żraben, b’żieda ta’ 3.5 fil-mija u ta’

tree
IndependentInewsmalta

Pronostki… Kampanja… Siġar

Fi ħdan iż-żona tal-ewro kiber inkwiet dwar pronostku li sejjer żmerċ: ir-rata tat-tkabbir ekonomiku għat-tielet kwart ta’ dis-sena ħarġet anqas minn dik imbassra. Dan qed jipperikola l-miri li l-Kummissjoni Ewropea poġġiet għall-pajjiżi membri taż-żona fir-rigward tat-tmexxija finanzjarja tagħhom. Raġuni għar-riżultati anqas sbieħ milli mistennija jintqal li hi l-inċertezza politika u ekonomika, in parti minħabba l-aġir