euflag
IndependentInewsmalta

Ċiniżmu

Ħabib tiegħi jista’ qed ikun ċiniku wisq. Imma araw kif jirrispondi għall-kummenti li għamiltlu. Ċerti nies jistqarru li jinsabu tajjeb biżżejjed fil-ħajja; imbagħad issibhom lesti biex iduru mal-lewża ħalli jiffrankaw u jmeximxu aktar. Tweġiba: Aktar ma jkollok, aktar tkun trid. U ħallik mill-kantunieri. Il-kultura ta’ ħokkli dahrek ħalli nħokklok tiegħek hi qawwija wisq. Qed tagħmel

refug
IndependentInewsmalta

Sajf sħun

Ma neħodhiex bi kbira jekk dan se jkun sajf sħun fil-qasam tal-immigrazzjoni. Nittama li għandi żball. Kollox juri li, kif qal Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew, wara l-ftehim milħuq bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija, ix-xbieki li jwasslu l-emigranti lejn l-Ewropa se jerġgħu jduru lejn l-Afrika ta’ Fuq, l-aktar il-Libja. Jidher li l-ftehim mat-Turkija qed jilħaq

low-min
IndependentInewsmalta

Imgħaxijiet baxxi

L-imgħaxijiet baxxi li jipprevalu fl-Ewropa ma hemmx li jiċċaqalqu ‘l fuq. Żiedu t-tensjoni li diġà kienet teżisti bejn il-ministru tal-finanzi Ġermaniż Schauble u l-President tal-Bank Ċentrali Draghi. Tal-aħħar, biex iqajjem l-attività ekonomika u jressaq lejn inflazzjoni ta’ 2 fil-mija, ilu x-xhur issa jippompja 60 biljun ewro fix-xahar fl-ekonomija Ewropea. L-attività ekonomika għadha dgħajfa. L-inflazzjoni baqgħet

tax
IndependentInewsmalta

Taxxi ppubblikati?

Il-magazine “The Economist” ta’ dil-ġimgħa għandu diskussjoni interessanti dwar jekk it-taxxi mħallsa minn politikanti u/jew ċittadini kull sena għandhomx jiġu pubblikati. F’isem it-trasparenza, hekk qed jissuġġerixxu ċerti esperti fil-qasam tat-taxxa u hekk diġà qed jagħmlu l-pajjiżi Skandinavi. Fatt kurjuż li donnu ntesa hu li kien daħħal dis-sistema l-gvern Laburista tas-snin tmenin, minkejja li kien jiġi

greece
IndependentInewsmalta

Il-problema tal-Greċja

Fid-dibattiti uffiċjali tal-Parlament Ewropew, jintqal kif il-programm ta’ salvataġġ għall-Greċja li ġie varat f’nofs is-sena li għaddiet, qed jagħmel progress. Il-gvern Grieg jakkuża lill-Fond Monetarju Internazzjonali li qed joħloq problemi ta’ xejn b’xejn. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea jgħidu li jistennew li wara diskussjoni jintlaħaq ftehim bejn kulħadd dwar il-pass li jmiss. Imbagħad titkellem ma’ deputati Griegi

MaltaCourt
IndependentInewsmalta

Malafama

Ftit għadni fhimt il-loġika tal-protesti li l-Oppożizzjoni qanqlet dwar il-każ ta’ malafama li tqajjem fil-qorti kontra Dr Jason Azzopardi. Il-biża’ x’kien: li se jinstab ħati intortament? Imma dan allura mhux sinjal ta’ sfiduċja fil-ġudikatura? Jew li jinstab ħati, imma bħala kelliem tal-Oppożizzjoni għandu jkollu immunità kontra kull akkuża kriminali f’dil-ħaġa? Jekk dan hu l-punt, l-immunità