brussels
IndependentInewsmalta

Brussell

Ġimagħtejn wara l-attakki terroristi, fi Brussell għad hemm ċertu skantament. Jew hekk deherli. F’daqqa waħda qisu biża’ li kien ilu jinħeba u jitgħatta, ħareġ fil-beraħ bl-akbar brutalità. Għax kien ilu magħruf imma injorat, aktar ixxokkja. Forsi qed ngħaġġibha, biss it-toroq dehruli li għadhom anqas iffullati mis-soltu. Ħwienet li s-soltu jkunu miftuħa, baqgħu magħluqa f’nofs ta’

quality
IndependentInewsmalta

Kwalità

Is-suċċess li qed ikollu t-turiżmu ma jridx iħallina nagħlqu għajnejna għall-problemi li l-istess suċċess jista’ qed joħloq. Jekk se jibqgħu sodi, mhux jinħallu mil-lum għal għada, l-aqwa suċċessi huma dawk ibbażati fuq “value for money”: il-klijent irid iħoss li ta’ li ħallas, ingħata dak li jistħoqqlu u aktar. Riżultat bħal dan jintlaħaq jekk il-kwalità fis-servizzi

IndependentInewsmalta

Sigurtà

Bl-ebda mod m’għandu jitqajjem sens ta’ paniku fost il-popli Ewropej. Imma hu ċar ukoll li jridu jissaħħu l-miżuri tas-sigurtà madwar postijiet pubbliċi u miżuri li għandhom x’jaqsmu mal-ġbir ta’ informazzjoni. F’ċerti oqsma hu meħtieġ tisħiħ qawwi; f’oħrajn iridu jiddaħħlu metodi ġodda. Wieħed jifhem li l-Ewropa ma tistax tinbidel f’fortizza minn ġewwa u għal barra. Ħadd

terror
IndependentInewsmalta

Terrur

It-terrur bħala għodda tal-gwerra ilu jeżisti sa minn meta l-bniedem induna li kien annimal soċjali. Ma’ kull ġenerazzjoni li għaddiet minn dak iż-żmien, l-għodda ssaħħet u nbidlet skont l-iżvilupp tat-teknoloġiji u skont kemm l-“imaġinazzjoni” tal-bniedem irnexxielha tiskopri mezzi ġodda biex toħloq diżgwid brutali fi ħdan l-“għadu”. Fi Brussell il-ġimgħa li għaddiet, twettaq ieħor fis-sensiela ta’

malta-min
IndependentInewsmalta

Ħbieb tal-ħbieb

Kien Jeremy Boissevain li l-ewwel fisser parti sostanzjali mill-mod kif isiru l-affarijiet f’pajjiżna bħala sistema ta’ ħbieb ta’ ħbieb, li jaħdmu flimkien biex jgħinu lil xulxin f’dak li jridu jiksbu. Ma naħsibx li tista’ tgħid dan biss dwar is-soċjetà Maltija. Forsi hu minnu dwar is-soċjetajiet tradizzjonali żgħar kollha. Hemm it-tajjeb u l-ħażin fil-biċċa. Ċertament meta

privacy-policy
IndependentInewsmalta

Privatezza

Għadha ma daħlitx fis-seħħ miżura ta’ sigurtà li biha, għal xi żmien, il-forzi tas-sigurtà Ewropej iżommu informazzjoni sħiħa dwar it-traġitti bl-ajruplan li jagħmlu l-passiġġieri kollha li jtiru fl-Ewropa. Din l-informazzjoni titqies bħala utli ħafna biex jiġu sorveljati u kontrollati ċaqliq suspettuż ta’ nies li jkunu qed iħejju attentati terroristiċi. Hu minnu li din l-informazzjoni tista’