fifa
IndependentInewsmalta

Flus u Ballun

Skont ħabib tiegħi, l-aqwa tagħlima dis-sena ma ħadnihiex mill-iżviluppi dwar l-ewro jew fil-Lvant Nofshani jew ma nafx minn fejn aktar, imma mill-ballun. Skont hu, l-iskandlu li għadu sejjer fil-FIFA juri b’mod eżemplari kif il-flus għandhom is-saħħa li jimmodernizzaw u jkabbru b’mod inkredibbli linja ta’ attività sportiva. Permezz tal-marketing jagħmluha popolari mad-dinja kollha, biex imbagħad jikkorrompuha

gozo
IndependentInewsmalta

L-Iżvilupp ta’ Għawdex

Ftit tal-jiem ilu, kelli l-opportunità niltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-istudenti Għawdxin, u tan-negozju kemm ġenerali kemm turistiku f’Għawdex. Id-diskors tista’ tgħid kollu ppernja dwar il-futur tal-ekonomija Għawdxija. Bħalissa f’diversi oqsma, il-qagħda hi tajba. Biss l-ilment għadu li fil-gżira mhux qed jinħolqu l-impjiegi meħtieġa biex iż-żgħażagħ jibqgħu jgħixu hemm, mhux jitilqu lejn Malta u aktar bogħod. L-inkwiet

belg
IndependentInewsmalta

L-Ispiża tat-Terroriżmu

Fi Brussell fl-aħħar ġimgħat it-tnaqqis fil-livelli ta’ ħidma kummerċjali kien notevoli. Il-ħwienet kellhom anqas nies milli niftakar fi żminijiet ta’ festi resqin. Ir-ristoranti l-istess. Quddiem il-ħanut tal-Primark f’Rue Neuve ma rajt l-ebda kju. Il-midja rrapportaw tnaqqis qawwi ta’ bejgħ u xogħol anke f’Pariġi; il-lukandi tgħabbew b’telf mhux mistenni fl-operat tagħhom. Fl-ajruporti, stajt tinnota li l-folol

referendum
IndependentInewsmalta

Referenda

Għadu kemm sar referendum fid-Danimarka dwar jekk dan il-pajjiż hux lest li jieħu sehem fil-ftehim li bih il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jikkollaboraw mill-qrib fuq materji ta’ ġustizzja u sigurtà. Id-Daniżi ivvotaw kontra. F’April li ġej, fl-Olanda se jsir referendum dwar jekk il-gvern għandux jirratifika il-ftehim ta’ assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna. Il-biża’ hu li

manufacturing
ArticlesIndependentInewsmalta

Manifattura

Qrajt artiklu interessanti miktub minn rappreżentant għoli tal-manifattura dwar il-qagħda ta’ dan is-settur fil-qafas tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Qed ikun hemm problemi kbar biex il-manifattura żżomm l-għerq fil-pajjiż. Raġuni għal dan hi li t-tħaddim tal-politika industrijali Ewropea ftit iħalli spazju biex l-industrija Maltija tiġi aġevolata b’mod li jpatti għall-iżvantaġġi li jkollha topera taħthom. Li

growth
ArticlesIndependentInewsmalta

Tkabbir Ekonomiku

It-tkabbir ekonomiku f’Malta baqa’ jiġi sostnut. Il-fatt li jinsab qrib il-5 fil-mija fis-sena jiftaħ opportunitajiet ġodda. Kien meta l-ekonomija Maltija kienet tikber b’rati ta’ dan id-daqs li saru l-aqwa bidliet fl-istrutturi ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż. B’għaqal u b’xorti tajba, din ir-rata ta’ tkabbir tista’ tinżamm għal ftit tas-snin oħra. U allura tqum il-mistoqsija — kif