draghi
ArticlesIndependentInewsmalta

Il-Mira ta’ Draghi

Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Mario Draghi, reġa’ jinsab fiċ-ċentru ta’ kontroversja ġdida dwar il-politika monetarja fiż-żona tal-ewro. L-aħħar statistika dwar l-andament ekonomiku u finanzjarju fiż-żona baqgħet tqanqal tħassib. L-għoli fil-prezzijiet meħtieġ biex jirranka l-investiment baqa’ baxx wisq. It-tkabbir ekonomiku għadu fraġili: qed jissejjes wisq fuq żieda fl-esportazzjoni ta’ prodotti u servizzi, għax il-valur tal-ewro fis-swieq

landscape with beautiful sunset and dry field
ArticlesIndependentInewsmalta

Klima

Xettiku ħafna dwar kemm se jintlaħaq ftehim sinjifikattiv u reali fis-summit li għaddej dwar il-klima f’Pariġi. Fix-xenarju ta’ kompetizzjoni globalizzata taħt is-sigla tas-suq ħieles, il-kumpaniji multinazzjonali għandhom influwenza aqwa minn tal-gvernijiet. Is-saħħa tal-entijiet governattivi, inkluzi l-kbar bħaċ-Ċina u l-Istati Uniti, tiddgħajjef mill-kilba għal aktar profitti, li biex tilħaqhom trid tbigħ u tbigħ. Il-mudell ta’ gvern

europe
ArticlesIndependentInewsmalta

Kriżi fl-Ewropa

Il-kriżi tal-lum fl-Ewropa m’għandhiex tiġi sottovalutata. Fl-oqsma tas-sigurtà u tal-immigrazzjoni nkixfu xquq enormi fil-mod kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew, u fil-firxa ta’ miżuri li jistgħu jaslu biex jilqgħu għall-problemi gravi li nqalgħu. Kumplikazzjoni serja qed tkun id-diżgwid politiku bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea dwar l-għażliet quddiemhom. Minħabba t-theddida tat-terroriżmu u l-isfida tal-immigrazzjoni, hu l-ispazju

marsaxlokk
ArticlesIndependentInewsmalta

Sajd

Dan l-aħħar kont Marsaxlokk f’waranofsinhar mill-isbaħ biex nirrekordja intervista ma’ stazzjon tat-televixin barrani. Il-ġurnalisti preżenti kienu meraviljati bis-sbuħija tal-post. Id-dgħajjes numerużi fil-bajja impressjonawhom: rawhom bħala xhieda ta’ attività qawwija fil-qasam tas-sajd. Ironikament, qabel u wara li konna qed nirrekordjaw, imxejt mat-toroq ta’ Marsaxlokk u tliet darbiet waqqfuni membri ta’ familji ta’ sajjieda biex jilmentaw dwar

image
ArticlesIndependentInewsmalta

Kwalità għolja

F’diskors riċenti, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali l-Professur Bonnici għamel sew li semma kif pajjiżna telaq fit-triq it-tajba hu u jara kif jinkoraġġixxi servizzi relattivament “ġodda” bħal fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja u tas-saħħa. Biss nibża’ li m’aħniex inqisu biżżejjed kemm irridu nattrezzaw ruħna aħjar f’riżorsi umani jekk sejrin nisiltu benefiċċji serji mill-iżvilupp ta’ dawn is-servizzi. Fuq quddiem, il-problema

jobs
ArticlesIndependentInewsmalta

Diversifikazzjoni

Smajt kemm-il darba dan l-aħħar, esperti, ekonomisti u negozjanti jisħqu fuq il-ħtieġa li l-ekonomija Maltija tiddiversifika, jiġifieri tinfirex fuq numru akbar ta’ oqsma. Għandhom raġun. B’hekk meta settur jew ieħor inaqqas fir-rankatura, oħrajn ipattu bl-attività tagħhom għat-tnaqqis f’tiegħu. Il-Fond Monetarju Internazzjonali wkoll fir-rapporti tiegħu ġieli semma dal-punt. Biss jolqotni l-fatt li meta jissemmew setturi “ġodda”