tourist
IndependentInewsmalta

Taxxa

Jidhruli strambi n-“negozjati” bejn il-gvern u s-settur turistiku dwar it-taxxa fuq l-iljieli li jqattgħu t-turisti fil-lukandi. M’hemm xejn ta’ barra minn hawn f’taxxa bħal din; kważi kull fejn immur fl-Ewropa, qed ikolli nħallas taxxa hekk. Veru li għall-bidu tinħass ftit stramba li settur produttiv qed jiġi ntaxxat. Imma toqgħod taħseb fuqha: għaliex le? Fi żminijiet

refugees
IndependentInewsmalta

Refuġjati

Il-kriżi tar-refuġjati se tibqa’ magħna għal żmien twil. Ir-raġuni hi li l-kriżi tpoġġi lill-Unjoni Ewropea quddiem sfida li tmur lil hinn minn dak li l-istrutturi tagħha tfasslu biex jilqgħu għalih. Sa mill-bidu nett tagħha, l-Unjoni tellgħet strutturi li jdaħħlu l-għaqda bejn il-pajjiżi differenti pass wara l-ieħor, skont l-esperjenza li tkun inkisbet sal-waqt li jittieħed pass

euro
IndependentInewsmalta

Ekonomija li tista’ tiżbilanċja?

Naf li se nerġa’ nitqies ta’ Kassandra. Xorta għadu jidhirli li qed issir ħaġa importanti li nirriflettu fuq jekk l-ekonomija tagħna tinsabx fil-periklu li tispiċċa tiddependi wisq minn firxa dejqa żżejjed ta’ attivitajiet. L-aħjar żmien biex tqajjem mistoqsijiet bħal din hu meta l-ekonomija tkun sejra tajjeb, kif inhi tagħna llum. Fi żmien hekk, ir-rankatura u

economic-forecast
IndependentInewsmalta

Tbassir Ekonomiku

Il-mod kif jitmexxew l-ekonomiji sar jiddependi ħafna mit-tbassir li jsir ta’ kif se jkunu qed jiżviluppaw l-affarijiet, lejn tkabbir akbar jew anqas. Dan it-tbassir – anke jekk meta jkun f’idejn aġenziji serji jitwettaq skont l-aktar kriterji xjentifiċi sodi – ma jistax jittieħed dejjem bħala xi Vanġelu. U għalhekk issib li fl-istess mument, jista’ jsir tbassir

religion
IndependentInewsmalta

Reliġjon

Id-diskors dwar l-Ewropa reġa’ qed jieħu ton reliġjuż. Tkun favur jew kontra sħubija fl-Unjoni Ewropea, favur jew kontra li l-Unjoni titmexxa b’ċertu mod u mhux ieħor, mhumiex argumenti li jiġu diskussi skont x’hemm li jiġbed lejn naħa, x’hemm li jiġbed lejn oħra. Minflok, id-diskussjoni tispiċċa qisha waħda bejn min irid ikun “pur” u min irid

brexit
IndependentInewsmalta

Brexit evitat?

Ma rridux niġru bl-idea li l-aħħar Kunsill Ewropew għalaq il-kwistjoni ta’ jekk ir-Renju Unit hux se jibqa’ jew le fl-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-gvernijiet Ewropej bħalissa huma koalizzjonjiet. Mhix ħaġa kbira jekk partit jew ieħor preżenti f’xi gvern, se jitmeżmeż minn dak li qed jiġi propost. Is-suġġetti li jqajmu l-akbar inkwiet huma t-tħaddim tas-servizzi soċjali fir-Renju