france-security
ArticlesIndependentInewsmalta

Terroriżmu

Lil hinn mis-solidarjetà bla riżerva li nuru lejn Franza u l-poplu Franċiż wara t-tieni attakk barbaru ta’ terroriżmu f’sena mmuntat f’Pariġi, wasal iż-żmien għal riflessjoni aktar profonda dwar kif għandna nirrispondu għat-terroriżmu modern. L-ewwel riflessjoni: X’inhuma r-raġunijiet li qed iwasslu biex irġiel u nisa żgħażagħ jilqgħu s-sejħa tat-terroriżmu ħalli jkunu lesti joqtlu bla ħniena lil

EURO
ArticlesIndependentInewsmalta

Fondi mill-unjoni ewropea

Analiżi tal-fondi deħlin lejn Malta mill-Unjoni Ewropea u ħerġin lejn l-UE minn Malta għal dis-sena u s-sena d-dieħla tagħmel qari interessanti. Skont l-istimi tal-baġit, dis-sena 2015, il-gvern kellu jdaħħal 239 miljun ewro f’għotjiet mill-Unjoni Ewropea. Fihom kien hemm somom kbar li “ntirtu” mis-snin ta’ qabel meta fondi strutturali għal Malta baqgħu ma ntefqux. Il-gvern iqis

european-commission
ArticlesIndependentInewsmalta

X’qalet il-kummissjoni

Ma kienx hemm sorpriżi fi tbassir ekonomiku dwar Malta li għamlet il-Kummissjoni Ewropea fid-dokument tagħha tal-ħarifa. Ikkonfermat li t-tkabbir ta’ dis-sena kien wieħed sinjifikattiv u li r-rankatura mistennija tkompli s-sena d-dieħla u ta’ wara, anki jekk b’pass anqas. Kemm id-defiċit tal-gvern sena fuq sena, u kemm id-dejn nazzjonali bħala persentaġġ tal-ekonomija kollha kemm hi, huma

business
ArticlesIndependentInewsmalta

Negozji u politika

Il-kontroversja li għaddejja dwar min irċieva liema flus mingħand liema negozjant u min għamel favuri lil min bejn politikanti u negozjanti, qed terġa’ tasal quddiemna mkebba bħal dejjem f’ħafna ipokresija. Il-verità hi li fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali ta’ pajjiżna, il-partiti politiċi jeħtieġu donazzjonijiet biex jiffinanzjaw il-kampanji tagħhom, u l-istess il-kandidati. Il-kumpaniji jirrikonoxxu dil-ħaġa u jagħtu

immigration_1
IndependentInewsmalta

Qbil bejn l-Ewropej?

Dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, għad hemm firda kbira bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Jidher li l-interessi nazzjonali qed jinħassu ħafna aktar qawwija minn dak li jista’ jkun interess Ewropew wieħed u magħqud. Fl-istess ħin, kważi l-pajjiżi membri kollha jsostnu li l-kriżi tar-rifuġjati tista’ tinħall biss jekk tiġi trattata bħala problema Ewropea. “Kważi kollha” għax fost il-membri

mater
IndependentInewsmalta

Prezz Għas-Saħħa

Is-servizzi tas-saħħa huma u għandhom ikunu b’xejn. Imma ma jiġux b’xejn. Hemm min jaħseb li l-ispiża li nħallsu għalihom fil-futur mhix se tkun sostenibbli. Dan hu argument diskutibbli. M’hemmx dubju madankollu li għax iċ-ċittadin ma jħallasx għas-servizzi li jirċievi, hemm ir-riskju ta’ ħala fil-provvista ta’ mediċini jew servizzi oħra. Meta fl-1997 ipproponejna li ndaħħlu prezz