sheep
ArticlesIndependentInewsmalta

Nagħaġ

Possibbli ma tistax tinstab soluzzjoni għall-problema tan-nagħaġ ta’ Għawdex li nqabdu fil-liġijiet veterinarji u li jinsabu mhedda bil-forka? M’hemmx xi testijiet li jistgħu jsiru biex jiġi żgurat li l-bhejjem mhumiex kontaminati b’xi mard mhux aċċettabbli? Wieħed jifhem li l-liġijiet tas-sanità iridu jiġu rispettati bil-kbir. Jifhem ukoll li l-istat m’għandux jittollera lil min jipprova jiżgiċċa minnhom.

Renewable Energy
IndependentInewsmalta

Setgħet kienet agħar

Imqabbla ma’ ta’ pajjiżi oħra, iċ-ċifra tal-enerġija li nikkonsmaw li ġejja minn sorsi li jiġġeddu bħala persentaġġ tal-konsum totali tagħna ta’ enerġija, hi miżerabbli. Tlaħħaq xi 4.7 fil-mija, anqas minn nofs tal-mira ta’ 10 fil-mija li tpoġġitilna biex nilħquha sas-sena 2020. Il-Lussemburgu biss qed juri riżultat agħar minn tagħna. Biss il-biċċa setgħet kienet agħar. Mill-bidu

europe-flag-thumb
IndependentInewsmalta

Għajnuniet tal-Istat

Fl-Unjoni Ewropea l-isforzi biex jiżguraw kompetizzjoni trasparenti u “ħielsa” jagħtu importanza kbira lill-għajnuniet tal-istat. Fl-Amerika, l-aqwa enfasi jitpoġġa fuq kemm ditta jkun irnexxilha tikkapparra suq jew takkwista mezzi kif tikkontrollah. Tifhem għaliex did-differenza kellha tqum. Is-suq wieħed Ewropew qed jinbena minn numru ta’ swieq nazzjonali li kienu jitmexxew skont regoli nazzjonali. Fil-prattika Ewropea ta’ spiss

IMF
IndependentInewsmalta

Kontribut mill-barrani

Fl-aħħar rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar Malta, tqajjem punt li ma tantx ingħata attenzjoni. Il-kontribut tal-ħaddiema immigranti, l-aktar mill-Unjoni Ewropea, kien sinjifikattiv fil-mod kif l-ekonomija Maltija sostniet il-kompetittività u r-rankatura ta’ tkabbir li qabdet fl-aħħar żmien. Mingħajr l-immigranti, fuq kejl demografiku biss, il-kotra ta’ ħaddiema Maltin ma kinitx tkun tista’ żżomm dal-pass. Hi analiżi li

IndependentInewsmalta

Qaddisin

Jien li għaddejt numru ta’ snin mhux ħażin fit-trunċieri politiċi nikkumbatti l-governanza inkredibbilment ħażina u agħar tal-PN fil-gvern, u ninbagħad għal dan, nibqa’ xxukkjat b’kif il-PN tal-lum irid jippoża tal-paladin tat-tmexxija onesta u miftuħa. L-istess ħaġa kienet ġrat fis-snin tmenin, meta mill-Oppozizzjoni il-PN kien wiegħed li se jnaddaf il-pajjiz bl-għeruq u x-xniexel. L-għajta tiegħu kienet

libja
IndependentInewsmalta

Libja

Hi ħaġa ċara: hemm urġenza kbira fit-twaqqif ta’ gvern nazzjonali Libjan, u mhux biss biex jinħoloq front magħqud kontra d-Daex. Min-naħa l-oħra, hu ugwalment importanti li jkun gvern Libjan li warajh għandu kunsens ġenwin, mhux jinħass bħala arranġament ta’ impożizzjoni minn barra. Għalhekk, l-aħħar żviluppi kienu strambi għall-aħħar. Intlaħaq ftehim taħt l-umbrella tal-Ġnus Magħquda bejn