immigration
IndependentInewsmalta

Kriżi twila

Forsi mhux se tkun kriżi twila bħal taż-żona tal-ewro imma dik tal-immigrazzjoni (jew tar-refuġjati) fl-Ewropa tidher li se titwal. Qed tiftaħ konfronti u differenzi bejn il-pajjiż membri tal-Unjoni Ewropea. Qed iddaħħal biża’ dwar il-futur fost setturi tal-popolazzjonijiet Ewropej li sa issa kienu għadhom iħossuhom trankwilli. L-agħar dannu sar u qed isir fil-Ġermanja. Ir-reputazzjoni politika u

admin-min
IndependentInewsmalta

Tmexxija Amministrattiva

Dwar ir-rapport devastanti tal-Awditur Ġenerali fuq it-tmexxija tal-proprjetajiet tal-gvern, ħafna mill-kummenti kkonċentraw fuq il-governanza. Hemm aspett ieħor, forsi tal-istess importanza, li joħroġ mir-rapport. Għandu jqanqal ukoll tħassib qawwi. Jikkonċerna l-amministrazzjoni mitluqa u laxka tal-artijiet u proprjetajiet tal-gvern. Żgur li din ma saritx hekk fl-aħħar tliet snin. Tirrifletti qagħda li nbniet matul deċennji sħaħ, taħt gvernijiet

europe3
IndependentInewsmalta

It-tkabbir ekonomiku telaq fl-aħħar?

Hemm ottimiżmu ġdid fl-Ewropa dwar il-prospetti tat-tkabbir ekonomiku. Diffiċli tgħid eżatt minn fejn ġej, għax il-perspettivi ta’ tkabbir ma tistax tgħidilhom daqshekk qawwija, għalkemm huma pożittivi. Jista’ jkun li l-fatt li s-sinjali ta’ tkabbir, żgħir kemm jista’ jkun żgħir, baqgħu jiġu sostnuti fl-aħħar xhur, jikkontribwixxi sew għal das-sentiment. Li effettivament juri kemm kien kbir il-biża’

believe
IndependentInewsmalta

Fiex Nemmnu?

Nemmnu f’soċjetà li tħenn? Imma xi tfisser soċjetà li tħenn fi żminijietna, meta daqstant nies jikkontribwixxu għall-Istrina u x’naf jien waqt li l-għajta hi li s-suq isuq? Allura, nemmnu f’soċjetà kompetittiva, misjuqa mir-regoli tas-suq ħieles? Imma x’qed nifhmu b’dan fi żmien fejn joħroġ ċar li min hu qawwi f’das-suq isib vantaġġi lesti għalih f’kif jiġi

prekarju
IndependentInewsmalta

Xogħol Prekarju

M’iniex konvint li l-ġlieda kontra x-xogħol prekarju qed tintrebaħ, u mhux f’Malta biss. F’ekonomija globalizzata u bil-ftuħ tal-fruntieri għal immigrazzjoni qawwija qed jinstab skop sħiħ biex ix-xogħol jiġi trattat qisu kien kommodità oħra, soġġett biss għal-liġijiet tat-talba u l-offerta. F’ħafna oqsma, dan jiġi jfisser li jirbaħ l-orħos. Fil-qasam tax-xogħol, tferrxet is-sejħa li ż-żminijiet inbidlu u

digital
IndependentInewsmalta

Diġitali

Aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar titqawwa l-isfida diġitali. Kif nikkomunikaw, nixtru u nħallsu, naħdmu, niddevertu, dalwaqt nimmaġina wkoll kif immutu, sar determinat mill-użu tal-informatika, l-aktar permezz tal-internet. Fl-Unjoni Ewropea bħalissa għaddej sforz biex tinħoloq strateġija Ewropea li biha l-mezzi diġitali jiġu kordinati fil-qafas ta’ suq kontinentali wieħed ħalli jiżdiedu l-ħidma ekonomika u x-xogħol. Qed jiġu