police-afm-min
IndependentInewsmalta

Pulizija u Armata

Dil-fehma mhix se tkun popolari. Madankollu, iċ-ċirkostanzi huma tali li jeżisti bżonn urġenti biex fl-aħħar, il-forzi tas-sigurtà f’pajjiżna – il-pulizija u l-armata – jissaħħu bil-kbir. Dan jista’ jsir biss bi pjan tat-tul li jtejjeb tassew, mhux bil-kliem biss kif ġara sa issa, l-istrutturi u l-funzjonament taż-żewġ korpi. L-aqwa pass, apparti mit-tiġdid u t-titjib tar-riżorsi materjali

libya-map
IndependentInewsmalta

IL-Libja

Ilna ż-żmien kulħadd jgħid kemm hu meħtieġ li l-Libja terġa’ ssib il-paċi billi l-fazzjonijiet kollha ta’ ġo fiha jaslu għal ftehim ġust bejniethom. Donnu li dan kollu ma tantx qed jasal aktar bogħod mill-kliem. In-nuqqas ta’ ftehim għadu jippersisti minkejja kull sforz li sar biex il-problemi jitwittew. Uħud isostnu li qabel jitjiebu, l-affarijiet għad jistgħu

European flag
IndependentInewsmalta

L-Isfidi Quddiem l-Ewropa

Aħjar insejħulhom sfidi biex ma ninstemgħux wisq pessimisti. Imma huma sfidi iebsa u qawwija dawk li jinsabu quddiem l-Ewropa llum. L-immigrazzjoni u t-terroriżmu huma fost l-oqsma kruċjali li l-aktar jeħtieġu tweġiba fuq skala kontinentali. Biss mhumiex iqanqlu koperazzjoni mifruxa u ġenwina. Minflok, is-suspetti u d-dubji donnhom qed jimminaw il-ħolqien ta’ politika komuni li tinħass effettiva

fifa
IndependentInewsmalta

Flus u Ballun

Skont ħabib tiegħi, l-aqwa tagħlima dis-sena ma ħadnihiex mill-iżviluppi dwar l-ewro jew fil-Lvant Nofshani jew ma nafx minn fejn aktar, imma mill-ballun. Skont hu, l-iskandlu li għadu sejjer fil-FIFA juri b’mod eżemplari kif il-flus għandhom is-saħħa li jimmodernizzaw u jkabbru b’mod inkredibbli linja ta’ attività sportiva. Permezz tal-marketing jagħmluha popolari mad-dinja kollha, biex imbagħad jikkorrompuha

gozo
IndependentInewsmalta

L-Iżvilupp ta’ Għawdex

Ftit tal-jiem ilu, kelli l-opportunità niltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-istudenti Għawdxin, u tan-negozju kemm ġenerali kemm turistiku f’Għawdex. Id-diskors tista’ tgħid kollu ppernja dwar il-futur tal-ekonomija Għawdxija. Bħalissa f’diversi oqsma, il-qagħda hi tajba. Biss l-ilment għadu li fil-gżira mhux qed jinħolqu l-impjiegi meħtieġa biex iż-żgħażagħ jibqgħu jgħixu hemm, mhux jitilqu lejn Malta u aktar bogħod. L-inkwiet

belg
IndependentInewsmalta

L-Ispiża tat-Terroriżmu

Fi Brussell fl-aħħar ġimgħat it-tnaqqis fil-livelli ta’ ħidma kummerċjali kien notevoli. Il-ħwienet kellhom anqas nies milli niftakar fi żminijiet ta’ festi resqin. Ir-ristoranti l-istess. Quddiem il-ħanut tal-Primark f’Rue Neuve ma rajt l-ebda kju. Il-midja rrapportaw tnaqqis qawwi ta’ bejgħ u xogħol anke f’Pariġi; il-lukandi tgħabbew b’telf mhux mistenni fl-operat tagħhom. Fl-ajruporti, stajt tinnota li l-folol