referendum
IndependentInewsmalta

Referenda

Għadu kemm sar referendum fid-Danimarka dwar jekk dan il-pajjiż hux lest li jieħu sehem fil-ftehim li bih il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jikkollaboraw mill-qrib fuq materji ta’ ġustizzja u sigurtà. Id-Daniżi ivvotaw kontra. F’April li ġej, fl-Olanda se jsir referendum dwar jekk il-gvern għandux jirratifika il-ftehim ta’ assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna. Il-biża’ hu li

manufacturing
ArticlesIndependentInewsmalta

Manifattura

Qrajt artiklu interessanti miktub minn rappreżentant għoli tal-manifattura dwar il-qagħda ta’ dan is-settur fil-qafas tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Qed ikun hemm problemi kbar biex il-manifattura żżomm l-għerq fil-pajjiż. Raġuni għal dan hi li t-tħaddim tal-politika industrijali Ewropea ftit iħalli spazju biex l-industrija Maltija tiġi aġevolata b’mod li jpatti għall-iżvantaġġi li jkollha topera taħthom. Li

growth
ArticlesIndependentInewsmalta

Tkabbir Ekonomiku

It-tkabbir ekonomiku f’Malta baqa’ jiġi sostnut. Il-fatt li jinsab qrib il-5 fil-mija fis-sena jiftaħ opportunitajiet ġodda. Kien meta l-ekonomija Maltija kienet tikber b’rati ta’ dan id-daqs li saru l-aqwa bidliet fl-istrutturi ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż. B’għaqal u b’xorti tajba, din ir-rata ta’ tkabbir tista’ tinżamm għal ftit tas-snin oħra. U allura tqum il-mistoqsija — kif

draghi
ArticlesIndependentInewsmalta

Il-Mira ta’ Draghi

Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Mario Draghi, reġa’ jinsab fiċ-ċentru ta’ kontroversja ġdida dwar il-politika monetarja fiż-żona tal-ewro. L-aħħar statistika dwar l-andament ekonomiku u finanzjarju fiż-żona baqgħet tqanqal tħassib. L-għoli fil-prezzijiet meħtieġ biex jirranka l-investiment baqa’ baxx wisq. It-tkabbir ekonomiku għadu fraġili: qed jissejjes wisq fuq żieda fl-esportazzjoni ta’ prodotti u servizzi, għax il-valur tal-ewro fis-swieq

landscape with beautiful sunset and dry field
ArticlesIndependentInewsmalta

Klima

Xettiku ħafna dwar kemm se jintlaħaq ftehim sinjifikattiv u reali fis-summit li għaddej dwar il-klima f’Pariġi. Fix-xenarju ta’ kompetizzjoni globalizzata taħt is-sigla tas-suq ħieles, il-kumpaniji multinazzjonali għandhom influwenza aqwa minn tal-gvernijiet. Is-saħħa tal-entijiet governattivi, inkluzi l-kbar bħaċ-Ċina u l-Istati Uniti, tiddgħajjef mill-kilba għal aktar profitti, li biex tilħaqhom trid tbigħ u tbigħ. Il-mudell ta’ gvern

europe
ArticlesIndependentInewsmalta

Kriżi fl-Ewropa

Il-kriżi tal-lum fl-Ewropa m’għandhiex tiġi sottovalutata. Fl-oqsma tas-sigurtà u tal-immigrazzjoni nkixfu xquq enormi fil-mod kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew, u fil-firxa ta’ miżuri li jistgħu jaslu biex jilqgħu għall-problemi gravi li nqalgħu. Kumplikazzjoni serja qed tkun id-diżgwid politiku bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea dwar l-għażliet quddiemhom. Minħabba t-theddida tat-terroriżmu u l-isfida tal-immigrazzjoni, hu l-ispazju