finance
IndependentInewsmalta

Is-servizzi finanzjarji dnub?

Deputati fil-Parlament Ewropew donnhom jemmnu li s-servizzi finanzjarji huma forma ta’ dnub. Dan għax iqisuhom attività maħsuba biex tgħin lill-kumpaniji multinazzjonali l-kbar jiżgiċċaw milli jħallsu t-taxxi fuq il-profitti. Hu minnu li dan ġara, għadu jiġri u hu kundannabbli. Biss f’kummerċ globalizzat, tifhimha li kumpaniji li jittrattaw ma’ numru kbir ta’ swieq u jmexxu negozji li

immigration
IndependentInewsmalta

Immigrazzjoni: Kemm u Kif?

Fil-kontroversja dwar l-immigrazzjoni li għaddejja bħalissa fl-Ewropa, imkien ma tissemma t-tħejjija ta’ xi pjan globali għal kif tista’ tiġi trattata l-isfida. L-Ewropa bdiet tilqa’ għal raġunijiet umanitarji, l-immigranti resqin lejha għall-ażil. Imma jeżistu proposti għal pjan tat-tul, bl-istimi dwar l-iskala tal-problema? Lil hinn minn kif se jiġu allokati r-rifuġjati bejn il-pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea, mistoqsijiet

smartcity
IndependentInewsmalta

Smart

Hux ta’ min li jkollna rendikont ċar fl-aħħar ta’ fejn jinsab il-proġett ta’ Smart City? Matul is-snin, smajna ħafna dwaru. Il-wegħdi u l-prospetti sbieħ kienu faru minn kullimkien. Suppost li tellaq f’pajjiżna era ġdida ta’ xogħol f’teknoloġiji għolja tal-elettronika, kompjuters u informatika. Il-kelma moda minbarra “smart” innifisha kienet “hub” (kelma li għadna nuzaw): fus –

gozo
IndependentInewsmalta

Kolonoskopija f’Għawdex

Żgur li naqbel ma’ kull inizjattiva siewja li tittieħed biex f’Għawdex jinżammu ħidmiet li jkattru l-attività f’dik il-gżira. Żgur m’iniex nimpressjona ruħi bil-kritika tal-Oppożizzjoni dwar problemi fil-qasam tas-saħħa. Naf tajjeb kif matul snin sħaħ, il-mexxejja tal-PN ħadu deċiżjonijiet – minn San Raffaele, sa Mater Dei, sal-qasam primarju ta’ kura – li kompla jgħabbi l-kriżijiet fuq

chicken-pigs
ArticlesIndependentInewsmalta

Majjal u Tiġieġ

Jekk qed naqra ċ-ċifri tajjeb, il-qasam tal-produtturi tal-majjal u tal-laħam tat-tiġieġ qed jaffaċċja problemi. Il-qatla ħierġa mill-biċċerija qed tonqos fil-volum u l-prezzijiet lill-produtturi qed jippontaw ’l isfel. Li jindika problema ta’ bejgħ. Effettivament il-piż medju tal-bhejjem li joħorġu mill-biċċerija qed ikun ogħla minn qabel – turija li min irabbi qed iżomm l-annimali tiegħu għal żmien

world_map-min
ArticlesIndependentInewsmalta

Mhux Residenti

Skantajt nisma’ x’riżorsi għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-ambaxxaturi ta’ Malta li ma jkunux residenti fil-kapitali fejn huma akkreditati. Meta jżuru l-kapitali “tagħhom”, jitħallsulhom il-vjaġġ u l-alloġġ – għal numru limitat ta’ jiem. Baġit biex imexxu l-ħidma tagħhom, prattikament ma jeżistix. Effettivament biex jagħmlu xi impatt, iridu jġibu ruħhom qishom kienu membri attivi ta’ xi għaqda tal-volontarjat.