An-EU-flag-flying-in-fron-005
ArticlesIndependentInewsmalta

Mhumiex Fattibbli

Il-gvern ta’ Tsipras wiegħed li fi tliet snin iwettaq sensiela impressjonanti ħafna ta’ miżuri li għandhom iwasslu biex jitjiebu l-governanza u d-dħul tal-gvern Grieg. Uħud mill-miżuri li ppropona ħarrxu, mhux naqqsu, l-awsterità li l-gvern ried ineħħi. L-Ewropej esiġew aktar miżuri. Ir-“riformi” proposti mhumiex fattibbli. Dan m’għandu xejn x’jaqsam ma’ jekk tista’ jew ma tistax tafda

stras
ArticlesIndependentInewsmalta

Għażliet Ġodda

Kien interessanti dil-ġimgħa fi Strażburgu tosserva r-reazzjonijiet tal-parlamentari Ewropej u ta’ oħrajn dwar ir-riżultati tar-referendum fil-Greċja. Ħafna kienu qishom qalgħu daqqa f’rashom u ma jistgħux jifhmu x’ġara. Kważi kulħadd qagħad attent li ma jikkritikax lill-poplu Grieg… anzi l-aktar li tisma’ hu kif l-għażla tal-poplu Grieg għandha tiġi rispettata. L-aktar reazzjoni li spikkat kienet dik, ġenerali…

greece
ArticlesIndependentInewsmalta

Wara r-referendum

Irridu nanalizzaw ir-riżultati tar-referendum ta’ Tsipras b’mod li jpoġġi ċar x’kienu u x’inhuma l-għażliet quddiem il-poplu Grieg – u l-popli tal-Unjoni Ewropea. Dan jista’ jsir l-aħjar billi nirriflettu dwar numru ta’ mistoqsijiet li jiċċaraw kif iż-żona tal-ewro waslet sa fejn waslet illum. L-ewwel nett: Ir-referendum kien tassew dwar jekk il-Greċja għandhiex tibqa’ fiż-żona ewro u

euro
IndependentInewsmalta

Stati Żgħar Fl-Ewro

Hu argument li jrid isir, jiġi ripetut u mirbuħ. Bħala spazju mrikkeb fuq suq wieħed kontinentali, fejn tintuża l-istess munita, hu naturali li fiż-żona tal-ewro jitqanqlu ideat favur li t-tmexxija taż-żona — ekonomika, finanzjarja u amministrattiva — tissaħħaħ. Fil-prattika, dan iġib l-istess tmexxija qisha kienet ta’ stat wieħed. Naturali wkoll li meta jitressqu dawn l-ideat

tunisia
IndependentInewsmalta

Kriżi fl-Afrika ta’ Fuq

Lil-Libja kissruha l-Ewropej billi tajru lil Gaddafi mingħajr ma kienu jafu jew forsi jimpurtahom x’se jiġri warajh. L-Eġittu għadda minn mumenti ta’ tama, għal tmexxija mqanfda f’dommatiżmu riġidu, sakemm iżżerżaq lura lejn militariżmu sterili. L-Alġerija għadha ċassa taħt il-feriti li baqgħu ma fiqux sew ta’ gwerra ċivili mdemmija. Minkejja l-problemi kbar li għadha qed taffaċċja,

freedom
IndependentInewsmalta

Ideoloġija

Ilu żmien jintqal kif l-ideoloġija mietet mal-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin u bil-firxa tal-globalizzazzjoni. Qatt ma emmint din il-ħrafa għalkemm nibqa’ impressjonat b’kemm nies jemmnuha. Ħsibt f’hekk din il-ġimgħa waqt seduta f’kumitat tal-Parlament Ewropew fejn intqal kif ħaddiema u impjegati sfaw bla protezzjoni fid-dinja tax-xogħol. It-trade unions tilfu mis-saħħa tagħhom. Il-liġijiet li kienu jħarsu lill-impjegati ddgħajfu