eurostat
ArticlesIndependentInewsmalta

Spiża tax-xogħol

Meta tisma’ l-aħbar, għandha togħġbok. Skont l-Eurostat, l-uffiċċju Ewropew tal-istatistika, id-dħul tal-ħaddiema f’Malta u Għawdex żdied aktar fl-aħħar żmien, mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-ħaddiema tagħna tejbu l-qagħda tagħhom f’paragun ma’ ħaddiema oħra. Il-problema hi din: il-pajjiżi membri taż-żona ewro jsostnu l-kummerċ ħieles bejniethom. Għandhom l-istess munita u ma jistgħux ibiddlulha r-rata tagħha biex isiru

interest-rates-
ArticlesIndependentInewsmalta

Imgħaxijiet

Ninsabu fi żmien fejn l-imgħaxijiet fuq fondi mislufa qatt ma kienu aktar baxxi milli jinsabu llum. Veru li dan l-aħħar ċerti imgħaxijiet bdew jippuntaw b’nofs ħajra biex jogħlew. Imma fejn qatt ġara li ċertu self isir b’imgħax negattiv – jiġifieri trid tħallas lil min qed issellef, talli qed issellfu? — qisek qed tikri garaxx fejn

single
ArticlesIndependentInewsmalta

Ċaqliq Ta’ Servizzi

Fin-negozjati li saru fl-imgħoddi dwar it-tneħħija ta’ tariffi fuq prodotti fl-Ewropa, bdiewa u ħaddiema industrijali riedu jżommu l-protezzjoni. Kienu jakkużawhom li riedu biss iħarsu l-“privileġġi” tagħhom b’dannu għall-konsumaturi li kellhom igawdu enormement mill-benefiċċji tas-suq wieħed Ewropew. Is-suq wieħed ġab miegħu benefiċċji u danni. Bosta ħaddiema tilfu l-impjieg tagħhom u qatt ma ġabuh lura. Imma llum

economic-data
ArticlesIndependentInewsmalta

Attenti

L-aħħar firxa ta’ statistika dwar l-andament ekonomiku fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena reġgħet ikkonfermat l-ottimiżmu li qed jinbena. Ir-rati ta’ tkabbir f’numru ta’ setturi baqgħu inkoraġġanti ħafna, ħaġa li qed tħaffef il-piżijiet tat-tmexxija finanzjarja tal-gvern. Madankollu rridu dejjem inżommu saqajna mal-art. Hemm żgur żewġ aspetti ta’ dawn ir-riżultati li jridu jingħataw attenzjoni. B’kejl reali,

university
ArticlesIndependentInewsmalta

Mistoqsijiet

Lil hinn mill-kontroversji, mhux kollha mqanqla mir-rieda tajba, li għaddejjin dwar il-proposta għat-twaqqif ta’ Università ġdida privata f’Malta, kif jista’ wieħed jasal għal opinjoni bis-sens dwar il-proġett? Naħseb li jista’ jagħmel hekk billi jara xi tweġiba teżisti għal tliet mistoqsijiet. Hawn huma: Il-kunċett wara l-proġett hu tajjeb ħafna, tajjeb jew ħażin mill-perspettiva tal-interess nazzjonali? Jekk

materdei
ArticlesIndependentInewsmalta

Iż-Żmien Mitluf

Meta nisma’ r-rapporti dwar x’ġara fl-ewwel nofs tas-snin disgħin fil-bini tal-isptar illum Mater Dei, inħossni qisni lura f’nofs atmosfera tixbah lil dik li Marcel Proust iddeskriva fir-rumanz tiegħu twil twil “Lejn is-Sejba taż-Żmien Mitluf”. Sħabi u jien konna domna nippritkaw li f’dak l-isptar kienu qed isiru pulċinellati mill-kbar. Ġibna l-provi. Niftakar waħda minnhom: Glenn Bedingfield