gozo
IndependentInewsmalta

Kolonoskopija f’Għawdex

Żgur li naqbel ma’ kull inizjattiva siewja li tittieħed biex f’Għawdex jinżammu ħidmiet li jkattru l-attività f’dik il-gżira. Żgur m’iniex nimpressjona ruħi bil-kritika tal-Oppożizzjoni dwar problemi fil-qasam tas-saħħa. Naf tajjeb kif matul snin sħaħ, il-mexxejja tal-PN ħadu deċiżjonijiet – minn San Raffaele, sa Mater Dei, sal-qasam primarju ta’ kura – li kompla jgħabbi l-kriżijiet fuq

chicken-pigs
ArticlesIndependentInewsmalta

Majjal u Tiġieġ

Jekk qed naqra ċ-ċifri tajjeb, il-qasam tal-produtturi tal-majjal u tal-laħam tat-tiġieġ qed jaffaċċja problemi. Il-qatla ħierġa mill-biċċerija qed tonqos fil-volum u l-prezzijiet lill-produtturi qed jippontaw ’l isfel. Li jindika problema ta’ bejgħ. Effettivament il-piż medju tal-bhejjem li joħorġu mill-biċċerija qed ikun ogħla minn qabel – turija li min irabbi qed iżomm l-annimali tiegħu għal żmien

world_map-min
ArticlesIndependentInewsmalta

Mhux Residenti

Skantajt nisma’ x’riżorsi għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-ambaxxaturi ta’ Malta li ma jkunux residenti fil-kapitali fejn huma akkreditati. Meta jżuru l-kapitali “tagħhom”, jitħallsulhom il-vjaġġ u l-alloġġ – għal numru limitat ta’ jiem. Baġit biex imexxu l-ħidma tagħhom, prattikament ma jeżistix. Effettivament biex jagħmlu xi impatt, iridu jġibu ruħhom qishom kienu membri attivi ta’ xi għaqda tal-volontarjat.

education
ArticlesIndependentInewsmalta

Sagrifiċċju

Xejn ma juri aktar kemm it-tagħlim f’Malta għadu mitqies minn lenti tradizzjonali daqs l-attitudni li nuru lejh. Ilkoll nitkellmu dwar iż-żmien li individwu jqatta’ fl-istudju bħala żmien ta’ “sagrifiċċju” meħtieġ biex forsi wara jsib impjieg tajjeb. Bogħod mill-mentalità tagħna li s-snin ta’ tagħlim jistgħu jkunu żmien ta’ skoperta, avventura u interess għax jiftħu perspettivi ġodda

land_use
ArticlesIndependentInewsmalta

Użu Tal-Art

L-art hi l-aktar riżors skars u ta’ valur f’pajjiżna. Jeżistu limitazzjonijiet ċari għal kemm jista’ jkollna art disponibbli għall-użu. Maż-żmien, it-talba għal din l-art biex tintuża b’mod jew ieħor kellha tiżdied, kif għamlet. Żdied il-prezz tagħha. Kompliet tikber il-pressjoni biex l-art tintuża b’mod aktar intensiv. Biss, minkejja li kulħadd għaraf kemm hi prezzjuża l-art, jew

euro
ArticlesIndependentInewsmalta

Garanziji

Il-kontroversja dwar il-garanziji li l-gvern qed jagħti għall-bini ta’ power station ġdida saret qisha muntanja mtellgħa minn barmil konkos. Imma mhux għalkollox. Il-ftehim oriġinali bejn il-gvern u l-impriża privata kuntrattata biex tibni l-power station kellu jieħu l-forma “klassika” tal-“buy back” bejn il-privat u l-istat. Jiġifieri, tal-ewwel jinvesti fuq wegħda minn tat-tieni li fil-futur se jixtrilu