sant-1
IndependentInewsmalta

Moralità sekulari

Meta l-Ewropa kienet magħquda fi spazju Nisrani matul iż-Żminijiet tan-Nofs, il-kejl ta’ x’kien morali jew le fil-ħajja privata u publika kien l-istess kullimkien. Kellna ċentru wieħed ta’ ġudizzju u poter morali li tajjeb jew ħażin kien aċċettat minn kulħadd jew kważi. L-Ewropa kienet bħall-Iran illum. Ma jfissirx li ma seħħewx abbużi u rewixti ta’ kull

money
IndependentInewsmalta

X’inhu jwassal biex il-fqar jiftaqru aktar?

Id-diverġenza bejn dawk li jaqilgħu ħafna f’pajjiżna u dawk li jaqilgħu ftit jew ftit wisq, kibret qatigħ. Jidher li se tkompli tiżdied. Ir-raġuni hi li d-dħul ta’ min qed jaqla’ ħafna baqa’ jiżdied. Waqt li l-introjtu ta’ min jaqla’ ftit mhux talli ma żdiedx, talli x’aktarx li naqas relattivament, jekk mhux b’mod assolut. Tal-ewwel waħidha

migrants-italy-malta-800x516
IndependentInewsmalta

L-NGOs tas-salvataġġ

Ħafna fl-Ewropa, qed iqisu bħala eroj lill-membri tal-għaqdiet mhux governattivi (NGOs) li qed jorganizzaw is-salvataġġ tal-immigranti fil-baħar tal-Mediterran. Jaraw dax-xogħol bħala ħidma umanitarja u ta’ min jagħtiha kull appoġġ. L-NGOs qiegħdin jistinkaw biex isalvaw lil bnedmin mill-għarqa. Jien wieħed minn dawk li ma naqbilx ma’ dal-ġudizzju għalkemm kif jesprimi ruħu dwarhom il-ministru Taljan tal-intern Salvini

sant_4_copy
IndependentInewsmalta

Aġenziji regulatorji

X’aktarx li għandhom raġun dawk li jsostnu li l-aġenziji regulatorji mhumiex jaħdmu tajjeb biżżejjed. L-awtorità dwar il-konsumaturi, dik dwar is-servizzi finanzjarji, l-oħra dwar l-ippjanar, fost oħrajn, sfaw il-mira ta’ kritika li għaliha taw tweġibiet xejn effettivi. L-ilmenti li jitqanqlu dwar l-operat tal-aġenziji mhumiex motivati kollha minn pika partiġġjana; nisma’ wkoll ilmenti mingħand sostenituri ferventi tal-gvern.

violence
IndependentInewsmalta

Vjolenza

Huma importanti d-dimostrazzjonijiet għax iqanqlu u jsaħħu għarfien fost il-poplu ta’ problema. Imma jiġi mument meta jkollok tistagħġeb kif nibqgħu fl-istadju tad-dimostrazzjoni u ma jkunx sar progress għas-soluzzjoni tagħha. Id-dimostrazzjoni donnha ssir metodu biex nikkalmaw it-tniggiż tal-kuxjenza għax ikun sar xejn jew ftit. Fil-każ tal-vjolenza domestika u fuq in-nisa il-miżuri li għandhom jittieħdu huma magħrufa.

pembroke
IndependentInewsmalta

Gwardjan… Żball mill-kbar… Proġetti turistiċi

Il-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri ippronunzja ruħu b’mod negattiv dwar proġett kbir li qed jiġi propost f’Pembroke. Il-kumpanija li tagħha hu direttur ħarġet tiddiżassoċja ruħha minn dak li qal, għalkemm ma kienx daqstant ċar jekk riditx tgħid li ma taqbilx mal-verdett tiegħu, jew jekk li f’dan il-verdett hi ma kellha x’taqsam xejn. Jekk tal-aħħar, ma nafx kif