flu
IndependentInewsmalta

Influwenza

L-imxija tal-influwenza li għaddejja bħalissa tqajjem mistoqsijiet – mhux f’Malta biss imma mal-Ewropa kollha – dwar kemm is-sistemi tas-saħħa publikahuma attrezzati biex jilqgħu għall-mard infettiv li sar jinxtered ħafna aktar malajr minn qatt qabel. Mhux l-isptarijiet Maltin biss spiċċaw imblokkati bil-morda bl-influwenza; l-istess ġara fir-Renju Unit u f’pajjiżi oħra. Il-meżżi aktar faċli tal-ivvjaġġar… bit-turiżmu dejjem

fd-17-internet
IndependentInewsmalta

Il-“cable” ta’ Għawdex

Il-gvern qed jagħmel tajjeb ħafna li dis-sena ivara “cable” ġdid għall-kumnikazzjoni bl-internet ma’ Għawdex. Il-proġett ilu jissemma. Baqa’ wisq jistenna. Issa li d-deċiżjoni ttieħdet, ikun tajjeb li jiġi żgurat li t-twettiq tal-proġett isir bla tfixkil, b’mod serju u skont l-iskadenzi meħtieġa. Ninsab konvint li se jsir kull sforz għal hekk. L-infrastruttura ġdida ta’ kumnikazzjoni li

moonshine-church-dome
IndependentInewsmalta

NGO?

Mistoqsija li diġà għamilt u nerġa’ nagħmel. Kif għandha titqies il-Knisja Kattolika f’Malta tal-lum? Bħala istituzzjoni ewlenija tal-pajjiż? Jew bħala għaqda mhux governattiva (NGO) li qiegħda fejn qiegħda biex twassal l-ideat tagħha? It-twemmin tagħha dwar il-post tal-bniedem fl-univers u dwar il-valuri li għandhom jiggwidaw l-imġiba tan-nies huma mħaddna minn maġġoranza (forsi relattiva) tal-poplu. B’hekk għandha

blog-image-italia-referendum
IndependentInewsmalta

Elezzjonijiet fl-Italja

L-elezzjoni fl-Italja hi stazzjon ieħor fil-mixja demokratika Ewropea li ma jistax jinqabeż. Minħabba l-kwistjonijiet li qed iqajjem fl-għażliet quddiem il-pajjiż… dwar l-ewro fost affarijiet oħra, kif ukoll dwar il-futur tal-għaqda Ewropea… qed jitqies bħala sfida li ma tistax titwarrab qabel jitqiesu deċiżjonijiet ewlenin Ewropej li ilhom pendenti. Imma l-istess ħaġa ġrat fix-xhur ta’ qabel dwar

success
IndependentInewsmalta

L-ewwel nofs

Matul l-ewwel nofs ta’ dis-sena li waslet għal tmiemha, Malta tat wirja tajba sew bħala President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Kienet ħidma komplikata li ħafna ħasbu li l-gvern ma kienx se jlaħħaq magħha minħabba ċ-ċokon tal-pajjiż. It-tħejjijiet li saru biex id-dmirijiet li se jinqalgħu jkunu ttrattati kif imisshom kienu metikolużi u serji mill-bidu sal-aħħar. Ir-riżultati dehru

fqir
IndependentInewsmalta

Faqar… Safar… Rigali

Jekk qed nifhem tajjeb l-aħħar stqarrijiet li saru publikament dwar il-faqar f’Malta, jidher li l-firxa tiegħu naqset. Imma nħolqu każi fejn il-problema saret intensa ħafna aktar minn qabel. Intqal ukoll li minkejja li fostna ssib ħafna li jgawdu ħajja “ta’ sinjuri”, żdiedet id-differenza bejn min hu paxxut sew u min hu l-aktar nieqes. Iqum is-suspett