rasiedhand
IndependentInewsmalta

Qed naqgħu lura

Inkwetanti li waqt li fil-qasam ekonomiku u f’dak soċjali “klassiku” il-progress qed ikun qawwi, l-istess ma jistax jintqal għall-qasam ambjentali. Dwar miri li qed isiru ewlenin fost il-pajjiżi Ewropej – bħal fil-ġlieda kontra t-taħsir tal-klima, fl-użu ta’ enerġija nadifa, fil-ħarsien tar-riżorsi naturali u f’miri oħra simili – ħaddieħor qed jgħaddina u qed naqgħu lura. L-istess

egrant
IndependentInewsmalta

Gideb fil-politika

Li fil-politika, interna u esterna, jintużaw il-gideb biex jinkisbu vantaġġi tattiċi, ġieli strateġiċi, hu fatt. Jintużaw kemm minn fuq nett, kemm mis-saffi “medji” ta’ organizzazzjoni politika li jimmuntaw l-ħidmiet kontra l-avversarji. F’pajjiżna l-PN kien sal-lum perċimes f’dan l-aspett tal-operat politiku, bil-barka jekk mhux ukoll bl-inizjattiva ta’ min kien fuq nett. Imbagħad xibka ta’ kuntatti privileġġjati

screen_shot_2018-07-22_at_10-48-04_am
IndependentInewsmalta

Sodizza b’kawtela

Ftit aktar minn għaxar snin ilu, waqt il-kampanja elettorali tal-2008, sħabi lumuni li ħallejt għal tard wisq l-iskandlu tal-abbuż lampanti li kien qed jikkommetti d-deputat dak iż-żmien PN Pullicino Orland fil-Mistra. X’aktarx ma kienx se jkun hemm żmien biżżejjed biex in-nies tagħraf is-serjetà tal-biċċa, wissewni. Biss iddeċidejt li nieħu r-riskju għax qabel intellqu l-akkużi, ridt

fotolia_52223339_l_fotocredit_danilo-rizzuti
IndependentInewsmalta

Għanijiet għall-2020

Qabel beda d-deċennju li ninsabu fih, l-Unjoni Ewropea issettjat miri li l-pajjiżi membri kellhom jilħqu sas-sena 2020, pajjiż pajjiż u bħalha Unjoni kollha kemm hi. Id-diffikultajiet li ħarbtu għal snin sħaħ l-ekonomiji tal-Ewropa wasslu biex f’numru ta’ oqsma, diffiċli tara kif il-miri se jintlaħqu. F’rapport li l-Eurostat ħarġet fuq das-suġġett, insibu fejn waslu l-pajjiżi, Malta

mediterranean-sea-1280x640
IndependentInewsmalta

Mediterran mifrud

Snin twal ilu, meta l-gvern kien iddedika parti sostanzjali tal-isforzi diplomatiċi tiegħu ħalli jseddaq l-għaqda bejn il-pajjiżi tal-Mediterran, ktibt artiklu fil-“Malta Year Book” fejn appoġġjajt dan l-isforz. Biss għedt ukoll li l-poplu tagħna kellu esperjenza ta’ għajxien maqtugħa mill-qagħda Mediterranea li fiha “tpoġġa”. Problema oħra hi li mill-istorja stess tiegħu, il-Mediterran spiċċa mifrud b’mod li

swg_digitalworkplace_header-1617x800
IndependentInewsmalta

Drittijiet tal-awtur… Investigazzjoni… Festi

Il-ġimgħa li għaddiet, fil-Parlament Ewropew qamet kontroversja kbira dwar id-drittijiet tal-awtur, l-aktar fl-użu ta’ materjal mużikali, ġurnalistiku u letterarju. B’liema mod dal-materjal, maħruġ minni u minnek, seta’ jintuża minn oħrajn fuq l-internet? Ir-riżoluzzjoni fuq das-suġġett ilha titħejja xhur twal. Mill-bidu jien deherli li dawk li joħolqu jew jippublikaw xogħol kreattiv jistħoqqilhom protezzjoni, l-istess kif jiġri