Hi aħbar tajba li l-gvern qed iwessa l-firxa ta’ mediċini kontra l-kanċer li hu “jqassam” lill-morda. Ħafna minn dawn il-mediċini ma jkunux ilhom li daħlu fis-suq. In-numru ta’ pazjenti li jistgħu jużawhom hu limitat. B’hekk, il-prezz tagħhom jiġi m’għola s-smewwiet. Il-pazjent u familtu/ha jkunu jridu jissallbu biex jixtruhom.
Li għandna strateġija biex nilqgħu għal dil-problema, u qed inwettquha, hu żvilupp inkoraġġanti. Jien li għaddejt minn żmien ikrah fejn tħossok ostaġġ ta’ dil-marda kiefra, naf ukoll il-kuraġġ li tagħtik duwa li biha tista’ tikkumbatti sew id-deni li daħal ġo fik.
Id-deċiżjonijiet dwar jekk il-gvern għandux hu jixtri jew le, duwa “ġdida” kontra l-kanċer huma delikati għall-aħħar. Jistgħu jinvolvu spiża kbira li ma jkunx ċar hijiex se tirnexxi jew le. U jinvolvu wkoll għażliet li jistgħu jfissru d-differenza bejn ħajja u mewt għal numru ta’ ċittadini. Hi ħaġa tajba li dawn id-dilemmi qed jiġu ffaċċjati.
***
INBID U ĠBEJNIET
Waqt li niddeploraw kif il-biedja baqgħet tmajna bil-kbir f’pajjiżna – kif kien prevedibbli li se jiġri bid-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea – niddubita kemm qed nagħmlu biżżejjed, anke fil-qafas tar-regolamenti Ewropej, biex inseddqu ċ-ċansijiet tal-biedja ħalli ssostni xi ftit mill-post li messu kien tagħha.
Pereżempju skont ma smajt, jidher li ma tħaddimx b’galbu biżżejjed pjan dwar l-imsaġar tad-dwieli. Ittellqu biex jipprovdu għenba “Maltija” skont ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea miż-żmien li bdiet is-sħubija. Biss il-pjan ma pprevediex li l-imsaġar riedu jinqalgħu kull tant żmien biex jiġġeddu bi dwieli oħra.
Bl-istess mod waqgħu lura jew sfaw ineffettivi ħidmiet biex prodotti tal-biedja Maltija bħall-ġbejniet jingħataw tikketta Ewropea ta’ oriġini Maltija. Din suppost tippermettilhom jinbigħu bi prezz li jħalli aktar valur miżjud fis-settur u allura jagħmlu jrendi aktar.
Neħtieġu dibattitu miftuħ u wiesa’ dwar dawn l-isfidi.
***
LETTERATURA SPANJOLA
Kont qed naqra fi traduzzjoni r-rumanz ta’ Jaume Cabre “Is-Sinjurija Tiegħu”. Sibtu tassew interessanti, mhux l-aktar għax jiżvolġi f’tarf is-sena 1799, lejliet bidla fis-seklu – tema li kienet ittantat anke lili. Cabre jikteb bi stil folt, dirett u biered. Ir-rakkont tiegħu jifrex fuq l-ipokresija u l-korruzzjoni fit-tmexxija ta’ Barcellona taħt ir-reġim Borboniku li daqt jikkrolla.
Biss l-aktar li laqatni kien il-fatt li l-kitba oriġinali kienet bil-Katalan. Għalina li nħarsu lejn l-Iberja minn barra, il-letteratura Spanjola tinkiteb bl-“Ispanjol”. Mentri le, mhux bil-Kastellan biss imma b’ilsna oħra – bħall-Katalan – li għandhom tradizzjoni letterarja u kulturali qawwija daqs tal-Kastillan. Ħaġa li issa tidhirli ovvja imma li kważi dejjem ħbatt ninsiha.

English Version – Cancer drugs

It’s good news that the governent has been enlarging the choice of anti-cancer drugs available for “distribution” to patients. Many of these drugs will have made it quite recently to the market. The number of patients to whom they can be of benefit is limited. So they come at an extremely high price. The patient and his/her family must be prepared for a huge financial sacrifice if they are to access them.

That we have a strategy to counter this problem and that it is being implemented is an encouraging development. I have been through an ugly period when you feel like you’re a hostage to this cruel disease. So I also know the boost you get from a drug that can react strongly against the rot that has invaded you.

The decisions taken by government regarding whether it should buy or not any “new” anti-cancer drug are most delicate. They could involve signficant expense even when it is not clear that usage of a given drug would be sufficiently effective. Also involved are life and death choices for some people. But it is a good thing that these dilemmas are being faced.

***

Wine and cheeselets

Even as we deplore the great decline of agriculture in Malta – a consequence of Malta’s adherence to the EU, as could be foreseen – it is doubtful whether enough is being done, even within the space allowed by EU regulations, to enhance the potential that could still be available for farming to retain a part at least of the importance that it should have had.

For instance, if my information is correct, it seems that the plan to set up vineyards was not implemented with the required care. They were launched when Malta secured membership status, in order to produce a “Maltese” grape according to EU rules. However the plan did not envisage, as it should have, that vines would be uprooted periodically in order to renew the stock of available grapes.

Similarly, plans to provide Maltese farm products, like cheeselets, with a European certificate of Maltese origin have either been delayed or proved to be ineffective. They would supposedly have allowed farmers to sell at a price registering a higher value added for their production, thereby improving its viability.

We need an open and wideranging debate about these challenges.

***

Spanish literature

I have been reading in translation Jaume Cabre’s novel “His Lordship”. It’s a very interesting work, not least because the story takes place at the end of the year 1799, on the eve of a change of century – a theme that in the past, I have also found enticing. Cabre’s style is multilayered, yet still direct and cool. The narrative uncovers the hypocrisy and corruption in the administration of Barcellona under the kingdom of the Bourbons, close to collapse.

Yet, what I found most intriguing is the fact that the original text was written in Catalan. For those of us who look at the Iberian peninsula from the outside, Spanish literature “must” all be written in Spanish; so it seems to us. But no, other languages there – like Catalan – have literary and cultural traditions as strong as those of Castillian. Now, the point appears quite obvious to me, but very very frequently I tended to forget this.

Facebook Comments

Post a comment