politika_zghazagh
IndependentInewsmalta

Iż-żgħażagħ u l-politika

Kien hemm min qalli fl-aħħar ġimgħat: iż-żgħażaghħ ma jinteressawx ruħhom aktar fil-politika. U kien hemm min qalli: Mhux talli ż-żgħażagħ jinteressaw ruħhom ħafna fil-politika. Talli qed jivvintaw modi ġodda kif jieħdu sehem fiha. Għalija, jieħdu sehem fiha kif jieħdu sehem fil-politika, ma jagħmilx differenza. L-aqwa li ż-żgħażagħ jagħmlu dan. U li jkunu ġejja mill-kuluri politiċi

basic-economic-problem_dcfbf062ed826790
IndependentInewsmalta

Inkwiet Ekonomiku?

Sa ftit ilu kont nemmen li ċerti bassara qed jesaġeraw fl-inkwiet li bdew juru dwar il-qagħda ekonomika fl-Ewropa u lil hinn minnha. Wara kollox, ir-rankatura fl-ekonomija taż-żona ewro ilha soda għal żmien sew. Minkejja kull ma ngħidu dwar il-President Trump, kemm ilu fil-kariga l-ekonomija Amerikana tħarrket. Biss issa qamu wisq fehmiet negattivi. Ma tistax twarrabhom.

sant_4
IndependentInewsmalta

Anti Semitiżmu

Il-pjaga faħxija tal-anti-semitiżmu għadha magħna u diffiċli tara kif tista’ titneħħa għal kollox. Biex tagħqad daħlet il-problema fin-nofs tal-anti-sijoniżmu – u jekk huwiex forma oħra ta’ anti semitiżmu kif isostnu ħafna Iżraeljani. Jien ma naħsibx li hu imma ma tistax tinjora l-ilħna Lhud li jgħidu bil-maqlub. Wara kollox, tagħhom hu n-nisel li kien fil-mira tal-Olokawst.

governanza
IndependentInewsmalta

Governanza

Hu inkwetanti l-fatt li d-diskussjoni dwar il-governanza f’pajjiżna spiċċat iddominata minn interventi barranin ta’ nies b’aġendi opaki u dubbjużi. Għax kien hemm u għad hemm bżonn ta’ diskussjoni nazzjonali dwar kif nistgħu ntejbu l-prattiċi tat-tmexxija publika fil-pajjiż. Forsi se jintqal li dil-biċċa tkun tista’ ssir waqt il-konsultazzjoni li qed titħejja għal bidliet fil-kostituzzjoni. Jista’ jiġri

social_europe
IndependentInewsmalta

Ewropa soċjali

Kien hemm żmien mhux daqstant ilu, meta l-Unjoni Ewropea kienet mitqiesa bħala organizzazzjoni li tinsab fuq quddiem nett fid-difiża tal-valuri soċjali tas-solidarjetà. Kienu jqisuha hekk unjins u għaqdiet tas-soċjetà ċivili li kienu jsibu l-appoġġ tagħha fl-oqsma tas-servizzi soċjali, tal-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema, tal-ambjent, tas-saħħa tal-familji u oħrajn. Mhux biss kienet tipproklama l-valuri imma wkoll tipproponi azzjoni

job_market
IndependentInewsmalta

Swieq tax-xogħol

Hemm indikazzjonijiet li m’għandniex suq tax-xogħol wieħed fil-pajjiż, b’livelli tal-pagi u kundizzjonijiet tax-xogħol li jkollhom impatt “interattiv” fuq xulxin. Minflok, is-suq tax-xogħol inqasam f’setturi mifrudin sew u x’jiġri f’wieħed ftit jaffettwa lill-ieħor. B’mod ġenerali, għax ir-rata tal-qgħad hi daqshekk baxxa, it-tensjoni fis-setturi kollha qed tkun waħda ta’ diffikoltà fis-sejba ta’ personnel. Jekk fhimt tajjeb, l-aktar