migrants-italy-malta-800x516
IndependentInewsmalta

L-NGOs tas-salvataġġ

Ħafna fl-Ewropa, qed iqisu bħala eroj lill-membri tal-għaqdiet mhux governattivi (NGOs) li qed jorganizzaw is-salvataġġ tal-immigranti fil-baħar tal-Mediterran. Jaraw dax-xogħol bħala ħidma umanitarja u ta’ min jagħtiha kull appoġġ. L-NGOs qiegħdin jistinkaw biex isalvaw lil bnedmin mill-għarqa. Jien wieħed minn dawk li ma naqbilx ma’ dal-ġudizzju għalkemm kif jesprimi ruħu dwarhom il-ministru Taljan tal-intern Salvini

sant_4_copy
IndependentInewsmalta

Aġenziji regulatorji

X’aktarx li għandhom raġun dawk li jsostnu li l-aġenziji regulatorji mhumiex jaħdmu tajjeb biżżejjed. L-awtorità dwar il-konsumaturi, dik dwar is-servizzi finanzjarji, l-oħra dwar l-ippjanar, fost oħrajn, sfaw il-mira ta’ kritika li għaliha taw tweġibiet xejn effettivi. L-ilmenti li jitqanqlu dwar l-operat tal-aġenziji mhumiex motivati kollha minn pika partiġġjana; nisma’ wkoll ilmenti mingħand sostenituri ferventi tal-gvern.

violence
IndependentInewsmalta

Vjolenza

Huma importanti d-dimostrazzjonijiet għax iqanqlu u jsaħħu għarfien fost il-poplu ta’ problema. Imma jiġi mument meta jkollok tistagħġeb kif nibqgħu fl-istadju tad-dimostrazzjoni u ma jkunx sar progress għas-soluzzjoni tagħha. Id-dimostrazzjoni donnha ssir metodu biex nikkalmaw it-tniggiż tal-kuxjenza għax ikun sar xejn jew ftit. Fil-każ tal-vjolenza domestika u fuq in-nisa il-miżuri li għandhom jittieħdu huma magħrufa.

pembroke
IndependentInewsmalta

Gwardjan… Żball mill-kbar… Proġetti turistiċi

Il-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri ippronunzja ruħu b’mod negattiv dwar proġett kbir li qed jiġi propost f’Pembroke. Il-kumpanija li tagħha hu direttur ħarġet tiddiżassoċja ruħha minn dak li qal, għalkemm ma kienx daqstant ċar jekk riditx tgħid li ma taqbilx mal-verdett tiegħu, jew jekk li f’dan il-verdett hi ma kellha x’taqsam xejn. Jekk tal-aħħar, ma nafx kif

resize_hfycqd0bmroxjx7zlipz9kgaepwfb8qh_980x590
IndependentInewsmalta

Indipendenza

Għaddew biżżejjed snin minn żmien l-Indipendenza biex maġġoranza tal-poplu tagħna m’għandhiex esperjenza personali diretta tal-ġrajja. L-istess ħaġa daqt tmiss, jekk mhux diġà ġrat, lil Jum il-Ħelsien. Bħala tifkira, hu dubjuż kemm il-kommemorazzjonijiet tal-Indipendenza darba fis-sena huma effettivi billi jsaħħu xi għarfien tal-identità nazzjonali. Biex dan jiġri iridu jkunu inkwadrati b’sensiela ta’ atti u prattiċi publiċi,

tacticalvoting_620x349
IndependentInewsmalta

Assenza u Astensjoni

Is-sistema tal-votazzjoni fil-Parlament Ewropew (mhux bħal f’dik ta’ Malta) tippermetti tliet modi kif tivvota: iva, le, u astensjoni. Naħseb li hi sistema tajba. Problema madankollu tqum meta għall-vot jitpoġġew affarijiet li fil-fehma ta’ deputat qatt ma messhom tressqu quddiem il-Kamra jew qatt ma messhom tressqu bil-mod li jkun intuża. F’każ hekk – jidhirli – l-aħjar