george vella
ArticlesIndependentInewsmalta

George Vella

L-aħbar li George Vella, ħabib kbir, ġarrab problemi ta’ saħħa waqt żjara uffiċjali f’Bejġing ħasditni. Ħadt ir-ruħ insir naf li l-kondizzjoni tiegħu kienet taħt kontroll u li l-kura li ngħatatlu rnexxiet L-ewwel li ħdimt mill-qrib ma’ George kien fl-1992. Dejjem ammirajt id-dehen, l-enerġija, l-intelliġenza u l-onestà tiegħu – mhux l-anqas kif meta jkollu xi ħaġa

court
ArticlesIndependentInewsmalta

Istituzzjonijiet

Pajjiż jipprogressa u jimmodernizza jekk id-demokrazija parlamentari tiegħu tkun tistrieħ fuq istituzzjonijiiet ekonomiċi u soċjali li jaħdmu tajjeb u li jaddattaw ruħhom għall-bidliet meħtieġa. Dan hu punt li ta’ spiss ma nagħtuhx importanza biżżejjed. B’hekk rajna deċiżjonijiet kbar jittieħdu bla ma jkunu involuti l-istituzzjonijiet li suppost jinkwadraw ir-realtà soċjali tagħna. Rajna strutturi ta’ tmexxija li

euro
ArticlesIndependentInewsmalta

Konverġenza

Nistennew li wara l-aħħar puntata tal-kriżi Griega fiż-żona tal-ewro, se jiżdied id-diskors biex jinbnew strutturi ġodda li jorbtu lill-pajjiżi membri eqreb ta’ xulxin fil-mod kif imexxu l-ekonomiji tagħhom. Taħt l-għajta ta’ aktar konverġenza fit-tmexxija ekonomika per eżempju se jqumu sejħiet biex il-politika ta’ tassazzjoni fost il-membri ssir tixxiebah. Malta għandha għax toqgħod b’seba’ għajnejn dwar

tusk
ArticlesIndependentInewsmalta

Ideoloġija

Naqra dak li jgħidu l-“Ewropej” dwar kif il-gvern Grieg tal-Prim Ministru Tsipras mexxa n-negozjati tiegħu magħhom u nibqa’ mistagħġeb. Issa lest naqbel li Tsipras u sħabu għamlu ħafna żbalji strateġiċi u tattiċi. Imma li tgħid li n-negozjaturi Griegi kienu wisq mitfugħa fuq l-ideoloġija u ma wrewx prammatiżmu – analiżi li għamel pereżempju l-President tal-Kunsill Ewropew

malta
ArticlesIndependentInewsmalta

Brodu

Il-“ftehim” milħuq bejn il-mexxejja taż-żona ewro u l-Greċja jixraqlu kelma waħda: brodu. Ekonomikament u finanzjarjament ma jistax ireġi: il-kriżi tal-Greċja se terġa’ tqum anki jekk il-ftehim jimxi fuq ir-rubini. Il-kundizzjonijiet imposti fuq il-Greċja huma tali li se jrenduha stat bla sovranità tagħha. Minflok tonqos kif wiegħed il-gvern tas-Siriża, l-awsterità se tiżdied. Patafjun ta’ “riformi” iridu

An-EU-flag-flying-in-fron-005
ArticlesIndependentInewsmalta

Mhumiex Fattibbli

Il-gvern ta’ Tsipras wiegħed li fi tliet snin iwettaq sensiela impressjonanti ħafna ta’ miżuri li għandhom iwasslu biex jitjiebu l-governanza u d-dħul tal-gvern Grieg. Uħud mill-miżuri li ppropona ħarrxu, mhux naqqsu, l-awsterità li l-gvern ried ineħħi. L-Ewropej esiġew aktar miżuri. Ir-“riformi” proposti mhumiex fattibbli. Dan m’għandu xejn x’jaqsam ma’ jekk tista’ jew ma tistax tafda