taxes
ArticlesInewsmalta

Taxxi

Fil-Kummissjoni Ewropea u fil-Parlament Ewropew qed jiżdiedu d-dibattiti u d-diskussjonijiet dwar is-sistemi tat-taxxi mħaddma mill-pajjiżi differenti. Kollox telaq ftit tax-xhur ilu meta ġew pubblikati d-deċiżjonijiet moħbija li kienu qed jittieħdu fil-Lussemburgu biex għadd kbir ta’ kumpaniji multinazzjonali jingħataw trattament favorevoli meta jiġu ntaxxati. Dan ippermettilhom jiffrankaw biljuni ta’ ewro f’taxxi. Għall-bidu kien hemm min qal

Parliament
Inewsmalta

Parlament Ġdid

Hu xieraq li fl-aħħar il-Parlament Malti se jkollu s-sede tiegħu. Hu dnub li din tpoġġiet fejn u kif tpoġġiet. Kont wieħed minn dawk li kkritikaw din id-deċiżjoni. Għadni konvint li kienet ħażina. Min-natura stess tiegħu, il-Parlament Malti ma jfawwarx b’ħidma kbira. Li tpoġġih fid-daħla tal-Belt joħloq dehra ta’ bini vojt li ftit jikkontribwixxi għall-vivaċità li

workers
Inewsmalta

Ħaddiema

Il-kelma “ħaddiema” m’għadhiex popolari. Qabel kienet tiżżeffen ‘il quddiem ma’ kull nifs politiku, jew kważi. Illum donnha mitqiesa bħalha antikwata għax tirreferi għal xi tip ta’ bniedem li għadda żmienu. Is-sabiħa hi li meta jitkellmu fl-Ewropa dwar riformi strutturali li jeħtieġ isiru jekk l-ekonomiji se jimmodernizzaw, jifhmu l-aktar bidliet fil-mod kif jinżammu u jitmexxew il-kondizzjonijiet

tarmac
ArticlesInewsmalta

Funerali

Ħabib tiegħi barrani darba qalli: Intom il-Maltin tinqalgħu ħafna biex torganizzaw festi u funerali kbar. Imma mhux daqstant biex tiżguraw li tal-aħħar ma jkunx hemm għalfejn isiru, u tal-ewwel jinżammu fil-qies. Matul is-snin li gerbu minn meta qal hekk, kont f’ħafna okkażjonijiet fejn ħassejt għaliex forsi kellu raġun. Saqsejt lili nnifsi jekk l-argument tiegħu japplikax

med
ArticlesInewsmalta

Imwiet

Ftit tista’ tgħid affarijiet li ma ntqalux diġà dwar il-ġrajjiet orribbli tal-aħħar ġranet fil-Mediterran, ’l isfel minn pajjiżna. Il-probabbiltà hi li t-traġedji se jkomplu jiġru. Hi ġrajja li mhux se tieqaf mil-lum għal għada. Iċ-ċaqliq massiċċ tal-popolazzjonijiet hu misjuq mill-ġuħ, mill-biża’ u mill-isperanza. Beda jaqa’ taħt il-kontroll ta’ forzi estremisti jew mafjużi. Quddiem l-Ewropa hemm

rsz_audit
ArticlesInewsmalta

Awditjar

Is-servizzi li jipprovdi l-gvern fl-iskejjel, l-isptarijiet u l-bereġ iridu jlaħħqu ma’ bżonnijiet li jiżviluppaw maż-żmien. Il-mod kif jitwasslu lill-poplu x’aktarx tfassal fil-bidu li s-servizzi bdew jingħataw u forsi nbidel mas-snin skont il-prattika miksuba. Ta’ spiss ħafna madankollu, jiġri li t-tħaddim tas-servizzi ma jlaħħaqx mal-bidliet fil-bżonnijiet. Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar jidher dan in-nuqqas. Mhuwiex tort