lawreforms
ArticlesInewsmalta

Rifromi Fil-Ligijiet

Tassew għoġbitni l-aħbar li t-tħejjijiet għal riforma kbira fil-liġijiet ta’ Malta jinsabu fi stadju avvanzat. Nittama li ma tkunx ferħa bla temma. Se jkun hemm interessi vestiti kbar li jissieltu kontra l-bidliet f’dan il-qasam. Hu wieħed fejn ninsabu minn taħt nett fl-Ewropa. Biss uħud mill-aktar gwappi fostna biex jistqarru kemm huma Ewropej, ma kellhom l-ebda

transports
ArticlesInewsmalta

Trasport

Din il-ġimgħa fi Strażburgu ħadt l-opportunità biex insemmi d-diffikultajiet li jaffaċċjaw gżejjer żgħar meta jiġu biex jorganizzaw u jsostnu s-sistemi tat-trasport għall-komunitajiet tagħhom. Minħabba ċ-ċokon tagħhom, minħabba l-istess insularità tagħhom, se jkollhom spejjeż relattivament ogħla minn ta’ impriżi simili li joperaw f’territorji akbar u b’qagħda aktar ċenttrali. Li tippretendi mbagħad li ażjendi bħal dawn li

woman
ArticlesInewsmalta

Xettiku

Kienet aħbar tajba dik li d-differenza bejn il-pagi jew id-dħul tan-nisa fl-impjieg f’Malta u dawk tal-irġiel hi fost l-iċken fl-Ewropa. Dan hu riżultat li sa minn dejjem kellna nimmiraw għalih. Biss biex inkun għal kollox sinċier, ninsab ftit xettiku dwar kemm l-aħbar hi tassew minnha. Minn rendikonti li smajt dwar kif jitqassam ix-xogħol f’pajjiżna, il-konklużjoni

Internet-Economy
ArticlesInewsmalta

L-Ekonomija Digitali

Nitkellmu ħafna dwarha imma ma naħsibx li nafu tajjeb kemm fil-verità hi importanti fostna. Jidher li l-ekonomija diġitali nfirxet sew fostna fl-aħħar għoxrin sena, kemm fost id-ditti u l-gvern, kemm fost iċ-ċittadini. It-teknoloġija diġitali fil-ħafna aspetti tagħha saret sostenn ta’ oqsma ekonomiċi differenti. U għalhekk hemm bzonn li nkunu nafu tajjeb sa fejn twassal u

ArticlesInewsmalta

Il-Parir Tal-FMI

Mir-rapporti li joħorġu regolarment dwar l-ekonomija Maltija, inklużi dawk mill-Unjoni Ewropea, l-aktar li nsib interessanti hu tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Ovvjament għandu l-perspettiva tal-Fond, li taf tkun neo-liberali għall-aħħar. Biss, l-iskop u l-mezzi li bihom il-Fond jagħmel ir-riċerka tiegħu u kif jiġbor l-informazzjoni ħalli wara janalizzaha huma impressjonanti u serji. Ma rridx ngħid b’hekk li r-rapporti

sk
ArticlesInewsmalta

Delizzji Tradizzjonali

Xi kultant nistħajjel li s-soċjetà Maltija baqgħet tinqasam f’zewġ sezzjonijiet li għandhom perspettivi dwar il-ħajja kompletament differenti minn ta’ xulxin. Ingħidu aħna, fir-rigward tal-passatempi u tad-delizzji li nipprattikaw, sezzjoni tal-poplu tgħozzhom b’fidi għamja fis-siwi tagħhom. Sezzjoni oħra tara l-istess modi ta’ kif tqatta’ l-ħin ħieles bħala antikwati, strambi u f’ċerti kazi anti-soċjali. Ninnota li l-qasma