Qed isir tajjeb li fit-turiżmu jibqgħu għaddejja l-inizjattivi għal proġetti ġodda li jkomplu jsaħħulu l-pedamenti.

Dawn l-inizjattivi – fil-fehma tiegħi – iridu jibnu fuq ir-rankatura tal-preżent biex jiggwidaw b’mod dejjem aħjar l-investimenti prospettivi. Wisq sal-lum, proġetti ta’ investiment fit-turiżmu ntrabtu mal-bini ta’ appartamenti ta’ lussu “għall-barranin”. Dan suppost iwieżen il-bini ta’ lukandi u postijiet oħra ta’ interess turistiku, biex… hekk jintqal, jagħmilhom vijabbli.

Imma jekk it-turiżmu hu industrija li taqbel bil-kbir mal-profil tal-gżejjer tagħna, il-proġetti l-ġodda li għandna naċċettaw huma dawk li tassew isostnu dal-profil. M’hemmx żmien aħjar minn issa biex dan isir minn meta t-turiżmu qiegħed fuq lanja mill-aqwa.

Jekk le, se nkunu qed nifgaw lil pajjiżna bi proġetti li jibdew bil-kbir u, meta s-sitwazzjoni tinbidel għall-agħar, jispiċċaw irenduna sink għal djar u appartamenti mixtrija u mibjugħa bir-ribass.

Għandhom jingħataw priorità proġetti li jippromwovu biss lukandi “boutique”, golf, yachting, turiżmu reliġjuż u turiżmu li jservi għall-kura tas-saħħa.

***

BEJN PUBBLIKU U PRIVAT

Kien hemm wisq entużjażmu fl-Ewropa fl-aħħar snin – f’Malta wkoll – għall-ħolqien ta’ proġetti bi sħab bejn gvern u privat, f’oqsma li tradizzjonalment kienu fil-qasam publiku. Rajna dil-ħaġa tiġri fit-tmexxija tad-dawl, tal-ilma, tat-trasport u aktar qrib lejn żmienna tas-saħħa u tal-edukazzjoni.

M’inix se nikkummenta hawn dwar jekk kinitx tajba jew ħażina dix-xejra, għalkemm għandi l-fehmiet tiegħi. Importanti hu li nifhmu li s-“soluzzjoni” tal-“private public partnership”, kif tissejjaħ, ma toffri l-ebda soluzzjoni maġika.

Tista’ tikklirja (talanqas fuq il-karta) l-problema ta’ kif se jinġabru l-fondi kapitali meħtieġa għall-iżviluppi tal-futur. Mhux ċar kif tirrispondi għall-aspirazzjonijiet ta’ ġustizzja soċjali li f’ħafna ċirkostanzi, is-settur publiku biss jista’ jissodisfa.

Dwar hekk ma kellna l-ebda diskussjoni politika serja sa issa.

***

WARA L-FTUĦ

Jixraq kull għarfien lill-ftuħ spettakolari ta’ Valletta 2018 fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet u lil dawk li għamluh realtà. Ma smajtx kummenti bis-sens kontra (ħlief dwar it-trasport publiku) anke fost min ħadem minn taħt biex jimmina l-proġett.

Wisq eluf ta’ nies ħanqu l-belt Valletta, xhieda tas-suċċess li nkiseb.

Issa hu meħtieġ li das-suċċess jissarraf f’ħidma intelliġenti biex l-inizjattivi li se jsiru matul is-sena jirrankaw fl-interess popolari. Il-laqta popolari trid tibqa’, imma fl-istess ħin irid jinżamm impenn artistiku li jħares lejn il-ġejjieni. Iż-żgħażagħ u l-ideat ġodda iridu jsibu spazju fejn jagħmlu tagħhom.

Il-festa tal-kotra ma għandhiex tfisser li jitwarrab il-kontemporanju għax forsi jinħass stramb, jew nieqes minn appell popolari. Fuq kollox, irid jinżamm spazju sħiħ għat-talent Malti f’kull mansjoni tal-kultura.

English Version – New developments in tourism

It is good strategy in tourism to encourage initiatives that create new projects which reinforce the basis from which the sector operates.

Such initiatives, should build on the existing growth to channel more effectively prospective investments. As of now, investment projects in tourism have been linked to the building of luxury apartments for the “foreign” market. This was intended, we were told, to underwrite the construction of hotels and other tourist venues so as to make them viable.

But if tourism is an activity that fits very well with the profile of these islands, the new projects that are okayed should be those which really sustain this profile on a stand alone basis. There is no better time than now for this to be done, since tourism is on a roll.

Otherwise we would be flooding the island with projects that start in a big way but then when the economic situation worsens, would convert Malta into a sink for homes and apartments to be bought and sold on the cheap.

In my view priority should be given only to projects that promote boutique hotels, golf, yachting, religious and health tourism.

***

The public and the private

There has been excessive enthusiasm in Europe (in Malta as well) for the establishment of projects carried out in partnership between the government and the private sector, in areas which traditionally would be considered as belonging to the public sector. This happened in the production of electricity and water, in transport, and closer to our times in health care and education.

I will not comment about whether I find this trend commendable or otherwise, though I do have some views in its regard. However it is important to understand that the “solution” offered by a “private public partnership” as it is called, does not offer any magic solution.

It could clear (at least in theory) the problem of how to mobilise capital funds required to finance future development. But what is hardly clear, is how it responds to the aspirations for social justice that in many circumstances, only the public sector can satisfy.

We have not had any serious political discussion on such matters up to now.

***

Post the opening

The spectacular opening during the weekend of Valletta 2018 deserves heartfelt appreciation; as do all those who were involved in making it a reality. I did not hear any serious critical comments (except about arrangements for public transport), even by those who from the shadows, strove to undermine the whole project.

Too many thousands flocked to Valletta, highlighting the success that was achieved.

What needs to be done now is to intelligently work out of this success towards a process by which the upcoming initiatives launched during this year continue to attract a greater public interest. The popular touch must remain while at the same time sustaining an artistic future-oriented commitment. Space needs to be left open where young people and new ideas can make a splash.

A Festa for Everyman does not have to mean that what is contemporary must be sidelined because it could appear as bizarre or lacking popular appeal. Above all, a clear space has to be maintained for Maltese talent in all spheres of cultural activity.

Facebook Comments

Post a comment