euflag
It-Torca

Politika barranija għall-ewropa

Strettament il-mod kif matul is-snin inbniet l-Unjoni Ewropea ma kellux jagħti lok biex jagħmel sens li titfassal politika barranija għall-Ewropa. Jew hekk jidher għall-ewwel. Bil-għaqda ta’ bejniethom, il-pajjiżi Ewropej riedu fuq kollox joħolqu suq wieħed fil-kontinent Ewropew. Bil-kummerċ ħieles fi prodotti tal-industrija u tal-biedja u f’servizzi, kienu se jdaħħlu bejniethom rabtiet dejjem akbar. Minħabba fihom

eurozone
It-Torca

Fondi u Proġetti mill-Ewropa

Semmejna diġà f’din il-paġna, l-isfidi li qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea meta tiġi biex tissettja l-pjan finanzjari tagħha għas-seba’ snin wara l-2020. Se nerġgħu nsemmuhom illum biex naraw kemm sar progress wara li dan l-aħħar il-kapijiet tal-gvern u tal-istat fl-Ewropa ltaqgħu biex jiddiskutu x’toroq għandhom quddiemhom. U għad ikun hemm okkażjonijiet oħra fejn nerġgħu nqanqlu das-suġġett!

eu_p
It-Torca

L-għaqda bankarja

Fost ir-riformi li ddaħħlu fit-tmexxija taż-żona tal-ewro wara s-sena 2008 biex jilqgħu għall-kriżi finanzjarja ta’ dik is-sena, kien hemm miżuri biex tinħoloq għaqda bankarja. Parti kbira mill-kriżi żvolġiet meta banek ewlenin Ewropej resqu qrib il-falliment. Daħlu l-gvernijiet biex isalvawhom. Imma l-flejjes li l-gvernijiet ħarġu biex iżommu l-banek fil-wiċċ u li kellhom jissellfuhom, għabbew fuq l-istess

EU
It-Torca

Dwar malta, l-ewropa u l-bqija… (183)

ELEZZJONIJIET EWROPEJ Qed joqorbu l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u kif ma setax jonqos, qamu d-dibattiti dwar kif dawn għandhom jiġu organizzati. F’liema dati? B’liema metodu? X’għandha tkun it-tifsira tagħhom? Dwar id-data meta jinżammu l-elezzjonijiet, ma tantx tqajmu kontroversji. Jidher li kulħadd riesaq għall-fehma li l-aħħar terz tax-xahar ta’ Mejju 2019 jagħmel sens. Il-komplikazzjoni li tqanqlet ġejja

corruption
It-Torca

Il-Korruzzjoni fl-Ewropa

Is-suġġett ma jitqajjimx daqstant ta’ spiss (għalkemm aktar ta’ spiss dan l-aħħar), imma l-problema hemm tinsab. Ħafna jippreferu jwarrbu kull diskussjoni dwarha, sakemm ma tkunx tikkonċerna xi wieħed mill-pajjiżi ż-żgħar membri tal-Unjoni Ewropea, fejn allura dwaru, wieħed jista’ jitkellem bla kantunieri. Biss x’aktarx li mhux l-istess meta fin-nofs, ikun hemm imdaħħla l-pajjiżi l-kbar membri tal-Unjoni.

euro
It-Torca

Il-Finanzi tal-Unjoni Ewropea

Telqu l-argumenti dwar kif fis-snin li ġejjin, l-Unjoni Ewropea se tkun qed tmexxi l-finanzi tagħha. Huma argumenti iebsa li dejjem jispiċċaw jaħarqu hekk kif il-pajjiżi membri tal-Unjoni kollha jipprovaw joħorġu l-anqas fondi u jdaħħlu minnhom l-aktar li jistgħu. Id-diskussjoni kbira li riesqa tikkonċerna kif bejn is-sena 2020 u s-sena 2027 se jitfasslu l-baġits tal-Unjoni. Il-ħsieb