It-Torca

Ħidmiet Ewropej

Fid-diskussjonijiet dwar l-Unjoni Ewropea, is-suġġetti li l-aktar iqumu jikkonċernaw il-politika “għolja” (kif hawn min isejħilha): dik jiġifieri li tittratta d-deċiżjonijiet li se jieħdu l-elettorati dwar min se jmexxihom; it-tensjonijiet bejn il-partiti; l-għażliet il-kbar li se jagħmlu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni; l-iżviluppi li jħarbtu l-għaqda bejn il-pajjiżi Ewropej: bħall-kriżijiet tal-Greċja, il-kontroversji mar-Russja jew l-immigrazzjoni. Anke hawn, f’dis-sensiela “Dwar

300px-progressive_alliance_of_socialists_and_democrats_meps_map
It-Torca

PROSPETTI

Bħal-lum ġimgħa ktibt f’dil-paġna dwar il-prospetti tas-soċjalisti demokratiċi fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew ta’ Mejju 2019, sena u tmien xhur oħra. Ħsibt li kont ċar biżżejjed. Imma rċevejt e mail minn ħabib tiegħi li staqsa: Imma eżattament x’qed tgħid? — li s-soċjalisti se jaqilgħu tkaxkira? U kif jista’ jiġri hekk, jekk illum jinsabu t-tieni l-akbar partit fil-Parlament

brexit
It-Torca

Dilemmi

L-Unjoni Ewropea tinsab għaddejja minn żmien fejn l-affarijiet jidhru bogħod mit-tqanqil li kien qed ibaqbaq anki sa sena ilu. Mhux għax kollox ward u żahar, imma s-sentiment hu li fejn ħafna affarijiet setgħu marru żmerċ, filfatt ma marrux. Qabel xejn, hemm l-andament ekonomiku li għalkemm seta’ kien aħjar, mhux daqshekk ħażin. Anzi issa, analisti qed

France and Germany
It-Torca

BEJN FRANZA U L-ĠERMANJA (2)

Ġimgħa ilu, tajna ħarsa lejn kif qed jikber is-sentiment fl-Ewropa li tajjeb jew ħażin, għandha tiżdied il-koperazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza ħalli l-għaqda Ewropea tinżamm soda u tkompli tinfirex. Biss biex dan jiġri tassew, l-interessi u l-miri taż-żewġ pajjiżi jridu jkunu jixtiebhu jew qrib ta’ xulxin; jekk le, kwalunkwe pass “‘il quddiem” malajr jispiċċa mminat.

flgas_fr_gr
It-Torca

Bejn Franza u l-Ġermanja

Minn dejjem, Franza u l-Ġermanja dehru bħala pern ewlieni tal-Unjoni Ewropea. Il-ġlied imdemmi li kien jinqala’ fil-punent tal-Ewropa wara li Spanja ntilfet f’dekadenza liema bħalha, kważi dejjem kellu bħala kawża tiegħu l-antagoniżmu bejn dawn iż-żewġ pajjiżi, kbar fl-istorja, fir-riżorsi, fil-ġenju u fil-kultura tal-popli tagħhom. Il-proġett Ewropew ġabhom flimkien f’mira politika u ekonomika li t-tnejn qablu

eurozone-growth-stronger-expected
It-Torca

Dwar Malta, L-Ewropa u L-Bqija… (153)

MALTA FIŻ-ŻONA TAL-EWRO Għandu jkun eżerċizzju utli għal pajjiżna li wieħed jistaqsi fejn ninsabu llum, ekonomikament u soċjalment, bħala parti integrali miż-żona tal-ewro. Id-deċiżjoni biex insiru hekk kienet forsi importanti daqs dik li ratna nsiru parti mill-Unjoni Ewropea. Għax biha, il-munita nazzjonali tal-pajjiż ma baqgħetx aktar il-lira Maltija, irregolata mill-Bank Ċentrali ta’ Malta. Saret l-ewro,