kacca
It-Torca

Bejn Żgħar u Kbar

Waqt il-kampanja elettorali li tinsab għaddejja għall-Parlament Ewropew, fid-diskussjonijiet li jinqalgħu, anke fid-djar, ta’ sikwit tqum il-mistoqsija – Bħala pajjiż żgħir, għandna xi leħen, xi saħħa fl-Ewropa? Uħud isemmu kif fil-Parlament żgur, Malta qisha qiegħda hemm biex tkun lesta ħalli tiġi akkużata u kkritikata bla rażan. Issa jien kont wieħed minn dawk li fl-imgħoddi wissew

china
It-Torca

L-ewropa u ċ-ċina

Niddubita kemm qed jissensel b’mod naturali. Nissuspetta li qed jiġi mħeġġeġ minn forzi “okkulti”, moħbija. Għax f’daqqa waħda donnu tela’ d-deni fl-Ewropa dwar l-hekk imsejħa theddida li ċ-Ċina tista’ qed tpoġġi għas-sigurtà u l-avvanz ekonomiku tal-kontinent. Veru li qamet kontroversja fl-aħħar ġimgħa u nofs meta l-President Xi waqt żjara fl-Ewropa waqaf Ruma. Hemm iffirma ftehim

ber-min
It-Torca

Rinaxximent ewropew

Il-President ta’ Franza Emanuel Macron sa mil-bidu nett ppreżenta ruħu bħala vuċi qawwija favur progress ta’ malajr lejn għaqda akbar fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Għamel diskors twil fl-università tas-Sorbonne ta’ Pariġi fejn ipproklama l-ħtieġa ta’ ħidma ġdida u qawwija lejn miżuri ta’ federaliżmu fl-Unjoni Ewropea fl-oqsma pereżempju tat-tmexxija taż-żona tal-ewro, tal-politika tal-immigrazzjoni, tal-għaqda bankarja, tal-ambjent,

euro
It-Torca

Fondi mill-Ewropa

Ta’ spiss meta nżur lokalitajiet u organizzazzjonijiet mal-pajjiż kollu, jitqanqlu mistoqsijiet dwar fondi mill-Ewropa. Kif jistgħu jinġabu? Kif jistgħu jintużaw? Il-gvern kif qed iħaddimhom? Ħafna jifhmu li hemm fondi li jirċevihom il-gvern għal proġetti tiegħu. 10 fil-mija tal-pakkett finanzjarju li Malta tirċievi jiġi allokat għal Għawdex. Il-fondi jitqassmu mal-pajjiż u jistgħu jintrabtu ma’ inizjattivi kbar

kacca
It-Torca

L-Ingann

Insibha stramba nifhem kif kelliema u rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista għad għandhom il-wiċċ jitkellmu qishom kienu difensuri tal-kaċċaturi u n-nassaba. Veru li hu dwejjaq toqgħod tirreferi kull darba għall-imgħoddi. Biex tagħqad, għal imgħoddi li f’moħħ bosta żgħażagħ bilfors jidher ta’ ilu ħafna. Biss f’dal-każ, ma tistax ma tfakkarx kif fil-proċess li bih Malta daħlet membru tal-Unjoni

vi_or-min
It-Torca

Kif tmexxi kampanja ewropea

Għandi ħabib li l-ħin kollu jittikani: Int ħriġt jew ma ħriġtx għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? “Beq! Ma tafx li ħriġt, ngħidlu. Ixengel rasu qisu għadu qed jiddubita. Meta nistaqsih għaliex qed jagħmel hekk, jirrispondi: Imma qed insegwi kull ma qed tgħid u tikteb u m’inix nara li qed tistinka biżżejjed! Meta qalli hekk l-ewwel darba ħallieni