fra_ger
ArticlesIt-Torca

Bejn Franza u l-Ġermanja

Issemmew tliet okkażjonijiet dan l-aħħar fejn Franza u l-Ġermanja dehru li qed jieħdu inizjattivi flimkien. Dan fakkar fiż-żmien meta l-aqwa miżuri tal-Unjoni Ewropea kienu jitilqu wara li ż-żewġ pajjiżi jkuu ftehmu bejniethom. Uħud diġà qed jistaqsu jekk ninsabux deħlin fi żmien fejn se terġa’ tkun segwita l-istess prattika. Xi ħaġa li turi kif forsi hekk

cameron
ArticlesIt-Torca

L-Ingliżi jinnegozjaw

Kif kien wiegħed li se jagħmel, il-gvern Ingliż ta’ David Cameron telaq minnufih biex iwettaq il-proġett tiegħu li jirrinegozja s-sħubija ta’ pajjiżu fl-Unjoni Ewropea biex wara jissottometti s-sħubija għal referendum. Cameron għamel żjarat f’ħames kapitali, fosthom f’Berlin u ltaqa’ mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Juncker. Ir-Renju Unit hu mistenni fil-ġimgħat li ġejjin jipproponi l-kapitli li dwarhom irid

cameron
ArticlesIt-Torca

Ix-xokk Ingliz

Fi Brussell ir-rizultat xokk tal-elezzjoni fil-Gran Brittanja issemma bla waqfien f’ħafna mid-diskussjonijiet uffiċjali jew le. Forsi l-kampanja elettorali Ingliża nnifisha ftit ingħatat attenzjoni. Kulħadd serraħ rasu li l-Inglizi kienu se jikkuntentaw bi gvern ta’ koalizzjoni. Allura t-tmexxija politika tagħhom se tqarreb lejn dik segwita fil-kontinent Ewropew. Wara li ġara l-maqlub, is-sentiment ta’ xokk mexa fuq

Margarete Vestager
ArticlesIt-Torca

Taxxi

Uħud ħasbu li malajr se tizvinta l-furja politika fl-Ewropa kontra l-mod kif il-kumpaniji l-kbar qed jeħilsu milli jħallsu t-taxxi dovuti minnhom fuq il-profitti li jagħmlu. Huma ppostjaw l-uffiċċji tagħhom fil-Lussemburgu, l-Olanda, Londra, Ġibiltà, Ċipru, kif ukoll Malta ma’ oħrajn, biex inaqqsu u jevitaw it-taxxi. Diversi skandli ngħataw pubbliċità kbira fil-midja Ewropej ftit tax-xhur ilu. Imbarazzaw

renzi
ArticlesIt-Torca

Distrazzjonijiet

Dan hu zmien ieħor fejn il-ħidma Ewropea qed tnaqqas fir-ritmu hekk kif numru ta’ pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea jerġgħu jsibu ruħhom impenjati aktar fi ġrajjiet politiċi interni. Għal min interessat jara li l-politika Ewropea tissoda u tiġi zviluppata, l-appuntamenti elettorali fil-pajjizi membri jinħassu bħala distrazzjoni. Imma ħafna drabi huma dawn l-appuntamenti li jispiċċaw jiddeterminaw kif

img
ArticlesIt-Torca

Immigranti

Wara ħafna zmien li matulu effettivament fi Brussell kienu jippreferu li jaħbu l-krizi li għaddejja fil-Mediterran bl-eluf ta’immigranti llegali li jipprovaw jaqsmu l-baħar lejn l-Ewropa, it-traġedja ta’ ġimgħa ilu qajmet attenzjoni kbira. Xokk ukoll, bir-raġun. Fl-enormità tagħħa t-traġedja wasslet biex fl-aħħar il-problema tal-immigranti titla’ fuq nett tal-aġenda – ħaġa li kienu ilhom jinsistu fuqha l-Prim