ArticlesIt-Torca

IL-KONSAGRAZZJONI TA’ JUNCKER

B’ċertu mod, ħassejtni qisni qed nattendi pontifikal bil-liturġija mħaffa. Il-kardinali, il-monsinjuri u l-kjeriċi tal-Parlament Ewropew kienu kollha miġbura u bħal ma jiġri f’quddiesa, it-tmiem taċ-ċerimonja kien magħruf diġà. Saru d-diskorsi tal-okkazjoni mill-Papa l-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea u mill-kardinali. U forsi l-akbar differenza minn pontifikal papali kienet li l-kjeriċi ngħataw iċ-ċans wara li jgħidu tagħhom, b’xi minuta

ArticlesIt-Torca

ĦARIFA BELĠJANA

Il-ħarifa fi Brussell dis-sena baqgħet ezitanti. Ma niftakarhiex hekk. Jiġu jiem li qishom is-sajf – mhux is-sajf Malti li jtaqqlek bir-riħ isfel, l-aktar lejn Settembru, imma s-sajf sħun u frisk li fiċ-ċentru tal-Ewropa meta ma jinġemax is-sħab, jagħmlu l-isbaħ staġun. (Għalkemm dis-sena qaluli, minn daqshekk, kien sajf tax-xita.) Imbagħad matul il-ġimagħtejn li għaddew, għal jum

ArticlesIt-Torca

IL-PARLAMENT EWROPEW WARA S-SAJF

Għalija kienet ġimgħa stramba din li fiha l-Parlament Ewropew reġa’ beda jiltaqa’ fil-kumitati tiegħu wara l-waqfa ta’ Awwissu. Stramba għax ma’ kullimkien fi Brussell, stajt tiltaqa’ mal-fdalijiet ta’ btala li ma tridx titlaq, anki jekk għadda zmienha. Jew forsi zmienha kien għadu ma għaddiex. Mal-kuriduri li qishom labirinti tal-binjiet fejn intasab il-Parlament, stajt tara uffiċjali

ArticlesIt-Torca

MATUL AWWISSU

Awwissu kien xahar li fih il-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet Ewropej daħlu f’nagħsa. Il-Kummissjoni Ewropea ma ltaqatx, il-Parlament Ewropew kien wieqaf u l-Kunsill Ewropew ltaqa’ darba fl-aħħar tax-xahar biex jiftiehem fuq nomini għall-Kummissjoni l-ġdida. Jien qattajt ix-xahar Malta. Qiest li dan tani opportunità biex nerġa’ niltaqa’ ma’ ħbieb li kienu għenuni fil-kampanja elettorali għall-elezzonijiet Ewropej u ħbieb

ArticlesIt-Torca

STEDINA

Il-ħabib tiegħi Ivin Catania għamilli proposta. Din hi li nikteb rubrika fl-istil ta’ kull nhar ta’ Ħadd li għamilt snin twal nibgħat lit-torċa sa Frar tas-sena 2008. F’dawk l-artikli kont inħallat ”rapporti” jew kummenti ta’ ġrajjiet kurrenti ma’ spunti aktar personali dwar x’jolqotni fil-ħajja ta’ kuljum. Għal raġuni ċara, Ivin kien qed jaħseb li l-kummenti

police
ArticlesIt-Torca

IS-SIGURTÀ

Kif ma setax jonqos, l-aqwa diskors politiku fl-Ewropa fl-aħħar jiem baqa’ dwar is-sigurtà. Għeleb id-diskors dwar l-istaġnar ekonomiku jew l-elezzjoni Griega. Il-gvernijiet Ewropej qed jaraw, u kulħadd jaqbel li għandhom jagħmlu hekk, kif se jikkoperaw bejniethom biex jiġbru malajr kemm jista’ jkun informazzjoni dwar kull min hu jew jista’ jsir terrorista. Qed jinsistu li l-kumpaniji