_0004_merkel
It-Torca

Għeluq

Id-deċiżjoni tal-Kanċellier Angela Merkel li mhix se tfittex li tintgħażel biex tkompli tmexxi l-partit tagħha s-CDU mix-xahar id-dieħel, bidlet il-klima politika Ewropea. Għal snin twal, Merkel kienet mitqiesa bħala l-aktar persuna influwenti fil-politika tal-kontinent. Issa, l-partit tagħha jrid jagħżel liema linja se jieħu: jekk għandux jibqa’ fid-direzzjoni li daħħlet hi — b’politika “moderata” fejn tat

brexit
It-Torca

Il-Brexit u Aktar

L-aħħar passi lejn it-tmiem tan-negozjati dwar il-Brexit qed ikunu ħafna aktar iebsa milli kien maħsub għall-bidu li se jkunu. Baqgħet mhux maħlula l-problema tal-Irlanda. Is-soluzzjoni proposta mill-Unjoni Ewropea xejn ma għoġbot lir-Renju Unit, speċjalment għax x’aktarx li ma tgħaddix mill-Parlament Ingliż. Ħaġa hekk tkun tfisser il-waqa’ tal-gvern Ingliż u l-kollass tan-negozjati kollha. Imbagħad hemm il-fatt

euro
It-Torca

L-Unjoni Ewropea u t-Taxxi

Fl-aħħar sentejn, is-suġġett tat-taxxi beda jieħu aktar importanza fid-diskussjonijiet u proposti li tqanqlu fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Tqajjem fil-Parlament Ewropew, mill-Kummissjoni Ewropea u aktar ma għadda ż-żmien, anke fil-Kunsill tal-Ministri u fil-Kunsill Ewropew. L-indirizz ewlieni ta’ din l-attività kien donnu maħsub ħalli l-pajjiżi membri tal-Unjoni jiftehmu biex ftit jew wisq, iwaħħlu l-istess taxxi fuq id-dħul

im
It-Torca

Il-Mediterran u l-Unjoni Ewropea (2)

Wara li qara l-artiklu tal-Ħadd li għadda dwar il-Mediterran u l-Unjoni Ewropea, ħabib qalli: L-istampa waddabtha wisq fuq l-iskur. Lanqas biss semmejt l-Unjoni tal-Mediterran u l-proġetti li varat. Veru li ma semmejthiex għalkemm saru referenzi ghall-ħidma li hi u programmi oħra tal-Unjoni Ewropea qed imexxu. L-Unjoni tal-Mediterran hi forum li jġib flimkien lill-pajjiżi kollha li

flag
It-Torca

Il-mediterran u l-unjoni ewropea (1)

Kien hemm żmien meta l-Mediterran bħala żona ġeografika, politika u ekonomika kien ċentrali għall-politika barranija ta’ Malta. Il-gvern kien jissettja l-miri diplomatiċi tiegħu skont il-fehma li l-paċi u l-koperazzjoni bejn il-ġnus tal-Mediterran kellha tkun priorità fil-ħidma tal-Ewropa u tal-istess pajjiżi ta’ madwar il-Baħar. Dan ġara l-aktar matul is-snin sebgħin u parti mis-snin tmenin tas-seklu l-ieħor,

eus
It-Torca

Il-Baġits Ewropej

Ninsabu fil-jiem fejn mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (Malta inkluża) qed jitħejjew il-baġits tal-gvernijiet rispettivi. Speċjalment fil-qafas taż-żona tal-ewro, dawn iridu jiġu mistħarrġa wieħed wieħed mill-Kummissjoni Ewropea. Hi trid tagħti ġudizzju fuq jekk u kemm huma konformi mar-regoli li bihom suppost jitmexxew il-finanzi tal-pajjiżi membri taż-żona tal-ewro, skont il-ftehimiet li saru fl-aħħar snin, maħsuba biex jilqgħu għall-kriżi