dar_centrali_pn
IndependentInewsmalta

PN kredibbli?

Apparti mill-ġlied li ħareġ fil-beraħ dwar min għandu jmexxi – jekk hux il-mexxej skreditat tal-bieraħ jew il-mexxej mhux aċċettat tal-lum – il-Partit Nazzjonalista mhux kredibbli bħalissa għax mhuwiex koerenti f’dak li jistqarr bħala l-politika tiegħu. Veru, qed isiru tentattivi biex minflok it-tilwim fil-vojt li kien parti minn ħajjithom fl-aħħar sena u nofs, tal-PN jillimaw xi

media
IndependentInewsmalta

Se nerġa’ dwar il-midja indipendenti

Qrajt dan l-aħħar artiklu miktub mir-reverendu Joe Borg biex juri kif mhux veru li l-midja hekk imsejħa indipendenti – f’dal-kas tal-Knisja – jieħdu direzzjoni partiġjana, indirizzata l-aktar kontra l-Partit Laburista. Il-metodu użat minn Borg bilfors iqanqallek tbissima bis-sofiżmi inġenwi li jippreżenta. Prattikament jistrieħ fuq kemm drabi partiti/gvernijiet tax-xellug u tal-lemin jingħataw rapportaġġ, anke mqabbla ma’

vi_or-min
It-Torca

Kif tmexxi kampanja ewropea

Għandi ħabib li l-ħin kollu jittikani: Int ħriġt jew ma ħriġtx għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? “Beq! Ma tafx li ħriġt, ngħidlu. Ixengel rasu qisu għadu qed jiddubita. Meta nistaqsih għaliex qed jagħmel hekk, jirrispondi: Imma qed insegwi kull ma qed tgħid u tikteb u m’inix nara li qed tistinka biżżejjed! Meta qalli hekk l-ewwel darba ħallieni

malta_flag
IndependentInewsmalta

Għaliex iweġġgħu lil Malta?

L-imġiba tad-deputati Nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew ddejjaqni bla qies. Imma ma tgħaġġibnix. Rajtha titħaddem snin twal ilu fl-Assemblea tal-Kunsill tal-Ewropa, fit-tmeninijiet tas-seklu l-ieħor. Il-kalkolu tal-PN baqa’ l-istess. Ħammeġ barra lill-gvern Laburista Malti u l-popolarità tiegħu f’pajjiżu tonqos. Dan la ġara dak iż-żmien, u wisq anqas illum. Xorta d-deputati Ewropej tal-PN qed jippersistu. Igħidu li l-barranin jaqraw

thumbs_down
IndependentInewsmalta

Il-ħelwin

Ħabib tiegħi qalli: Qatt innotajt kif min-naħa tal-lemin, issib numru ta’ attivisti kulturali li ma jiddarsux jittrattaw bl-akbar żuffjett jekk mhux disprezz, lil min ma jaqblux miegħu għax xellugi? Dawn il-ħelwin iqisu l-biċċa bħala att satiriku siewi, li jistħoqqlu kull apprezzament, anke bħala kumment soċjali. U jekk ikun personalizzat, aħjar. L-aqwa li qed jattakka lix-xellugin…

brexit
It-Torca

Il-Bandla tal-Brexit

Fil-mument li qed nikteb dan, l-istorja tal-Brexit għadha mdendla. Naħseb li se tkun għadha mdendla anke waqt li int se tkun qed taqra l-artiklu. Ma’ kull min nitkellem fil-Parlament Ewropew, “Ingliż” jew “Ewropew”, il-kelma baqgħet l-istess: ħadd għadu ma jaf kif tista’ tispiċċa din l-istorja. Kulħadd imħasseb. Il-Prim Ministru Ingliża Theresa May reġgħet iltaqgħet ma’