ArticlesIt-Torca

ĦARIFA BELĠJANA

Il-ħarifa fi Brussell dis-sena baqgħet ezitanti. Ma niftakarhiex hekk. Jiġu jiem li qishom is-sajf – mhux is-sajf Malti li jtaqqlek bir-riħ isfel, l-aktar lejn Settembru, imma s-sajf sħun u frisk li fiċ-ċentru tal-Ewropa meta ma jinġemax is-sħab, jagħmlu l-isbaħ staġun. (Għalkemm dis-sena qaluli, minn daqshekk, kien sajf tax-xita.) Imbagħad matul il-ġimagħtejn li għaddew, għal jum

ArticlesIt-Torca

IL-PARLAMENT EWROPEW WARA S-SAJF

Għalija kienet ġimgħa stramba din li fiha l-Parlament Ewropew reġa’ beda jiltaqa’ fil-kumitati tiegħu wara l-waqfa ta’ Awwissu. Stramba għax ma’ kullimkien fi Brussell, stajt tiltaqa’ mal-fdalijiet ta’ btala li ma tridx titlaq, anki jekk għadda zmienha. Jew forsi zmienha kien għadu ma għaddiex. Mal-kuriduri li qishom labirinti tal-binjiet fejn intasab il-Parlament, stajt tara uffiċjali

ArticlesIt-Torca

MATUL AWWISSU

Awwissu kien xahar li fih il-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet Ewropej daħlu f’nagħsa. Il-Kummissjoni Ewropea ma ltaqatx, il-Parlament Ewropew kien wieqaf u l-Kunsill Ewropew ltaqa’ darba fl-aħħar tax-xahar biex jiftiehem fuq nomini għall-Kummissjoni l-ġdida. Jien qattajt ix-xahar Malta. Qiest li dan tani opportunità biex nerġa’ niltaqa’ ma’ ħbieb li kienu għenuni fil-kampanja elettorali għall-elezzonijiet Ewropej u ħbieb

ArticlesIt-Torca

STEDINA

Il-ħabib tiegħi Ivin Catania għamilli proposta. Din hi li nikteb rubrika fl-istil ta’ kull nhar ta’ Ħadd li għamilt snin twal nibgħat lit-torċa sa Frar tas-sena 2008. F’dawk l-artikli kont inħallat ”rapporti” jew kummenti ta’ ġrajjiet kurrenti ma’ spunti aktar personali dwar x’jolqotni fil-ħajja ta’ kuljum. Għal raġuni ċara, Ivin kien qed jaħseb li l-kummenti

ArticlesInewsmalta

DJUN

Frankament narahom ftit pwerili l-argumenti dwar jekk il-gvern Malti hux iżid fid-dejn tiegħu. Kemm il-gvern u kemm l-Oppożizzjoni għandhom parti mir-raġun. Veru li l-ammont tad-dejn nazzjonali qed jiżdied, kif issostni l-Oppożizzjoni. Imma veru wkoll li l-proporzjon tad-dejn bħala persentaġġ tal-ekonomija Maltija qed jonqos b’rata eżemplari. Dan għax l-ekonomija qed tikber b’rata reali li hi impressjonanti.

ArticlesInewsmalta

BIL-BILJUNI

Il-proposta tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) biex kull xahar minn Marzu li ġej, jonfoq mas-sittin biljun ewro fix-xiri ta’ ċedoli ta’ self li jkunu ħarġu l-gvernijiet Ewropej timmarka pass ġdid u importanti fir-rwol tal-istess Bank. U dan anki jekk xi kritiċi qalu li l-pass twettaq tard wisq u hu ċkejken wisq. Talanqas kulħadd qabel li mingħajru,