ArticlesIt-Torca

L-“ISKANDLU” JUNCKER

Il-Kummissjoni Juncker donnha twieldet taħt kewkba ħażina. Lanqas laħqu għaddew ġimagħtejn mit-twaqqif tagħha li ma sabitx ruħha taħt attakk; jew aħjar il-President tagħha. Tant li kellu jsejjaħ konferenza stampa u jippreżenta ruħu quddiem il-Parlament Ewropew biex jagħti spjega personali. Fil-Parlament ħassejt li Jean Claude Juncker kien fuq id-difensiva u attent wisq li ma jagħmilx żbalji.

ArticlesIt-Torca

L-INIZJATTIVA FL-EWROPA

Saret ħaġa komuni tisma’ lmenti dwar kif fl-Ewropa l-investimenti naqsu bil-kbir, speċjalment mis-settur privat. Reġa’ qajjem il-punt, deputat tal-lemin fil-kumitat tal-Parlament Ewropew li jittratta l-finanzi u l-ekonomija. Dan irrepeta kumment li ilna nisimgħu: fis-sena, fl-Ewropa l-investiment li qed isir ilaħħaq 900 biljun ewro ANQAS milli għandu jkun. Dan in-nuqqas ifisser li l-ekonomija Ewropea mhux biss

ArticlesIt-Torca

BOGĦOD MINN BRUSSELL

Din kienet ġimgħa li d-deputati Ewropej, jew il-maġġoranza tagħhom, qattgħu bogħod minn Brussell (jew Strasburgu). Kienet zmien maħsub biex l-istess deputati jzuru l-kostitwenzi li tellgħuhom u jzommu f’kuntatt magħhom. Jien qed nipprova nagħmel dan ukoll billi kemm jista’ jkun kull ġimgħa, nerġa’ niġi Malta. Talanqas ikollok il-Ġimgħa, parti mis-Sibt u parti mill-Ħadd li matulhom tkun

ArticlesIt-Torca

LOGĦBA KWAZI LESTA

Sal-aħħar ta’ din il-ġimgħa, l-logħba parlamentari li biha qed tiġi konfermata l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida mmexxija minn Jean Claude Juncker kienet riesqa lejn tmiemha. Veru li kien baqa’ xi “trufijiet” x’jiġu maħlula, bħal fil-kaz tal-Kummissarju mis-Slovenja, imma l-aqwa skolli kienu ngħelbu. Personalment dejjem qiest li l-aqwa deċizjoni ttieħdet mill-bidu, bil-vot favur Juncker fil-Parlament Ewropew wara li

ArticlesIt-Torca

IL-KUMITATI JISIMGĦU

Fil-Parlament Ewropew matul din il-ġimgħa quddiem il-kumitati tal-Parlament bdew jidhru l-Kummissarji l-ġodda li se jkunu membri tal-Kummissjoni Ewropea mmexxija minn Jean Claude Juncker. Kull laqgħa ddum tliet sigħat. Il-kummissarju l-ġdid j/tagħmel prezentazzjoni ta’ xi għaxar minuti fejn i/tfisser kif qed j/tara li d-dekasteri relattivi jistgħu jitmexxew. Imbagħad id-deputati prezenti (mhux kollha) jagħmlu mistoqsija ta’ minuta

ArticlesIt-Torca

TLIET STAZZJONIJIET

Dil-ġimgħa għat-tieni darba fl-aħħar xahrejn irnexxieli nintilef fl-istazzjon tal-ferrovija tas-sud ta’ Bruxelles. Ħaġa bħal din tiddisturbani. Naf lil dan l-istazzjon meta kien qisu fabrika zgħira, mibni b’mod ikreh u sewdieni. Illum, infirex b’mod li jimpressjona — ħwienet u kurituri wiesgħa u linji tal-ferrovija riesqa minn kullimkien u spazji kbar barra fejn jinġabru l-awtobus. Toqgħod taħseb