planning
IndependentInewsmalta

Pjan… Proċess serju… Taxxa fuq it-titjiriet

Dan l-aħħar kitibli ħabib tiegħi li jgħix barra: Veru li pajjiżna sejjer tajjeb ħafna u ma jidhirx li dan it-titjib se jieqaf zobtu, qal. Ġejt ftit ilu u skantajt b’kemm hemm attività għaddejja u b’kemm qed jiżviluppaw inizjattivi ta’ kull xorta. Tassew impressjonajt ruħi. Imma, kompla – u f’dan it-tip ta’ randikont, dejjem se tiltaqa’

alfred-sant
IndependentInewsmalta

Proġetti soċjali

Fl-Ewropa u barra minnha, jinħolqu fondi ta’ biljuni fuq biljuni biex jinvestu fi proġetti kummerċjali li individwi jew kumpaniji jħejju. B’hekk jipprovaw iħeġġu u jgħinu lil min ikun qed iwaqqaf xi proġett ekonomikament u finanzjarjament ta’ siwi, imma li jkollu bżonn ta’ appoġġ. Din l-istrateġija għat-tħeġġiġ tal-investimenti kellha ħafna suċċessi (għalkemm ukoll id-disfatti). Qam l-argument:

7045caa9189ac1fc6f264ffd462a06503fbf0ac0-1461757693-5720a6fd-620x348
IndependentInewsmalta

Regolamenti u bini

Pass tajjeb għalkemm tard kien dak li l-gvern ħareġ regolamenti li jipprovaw jipproteġu liċ-ċittadini minn abbużi li qed jitwettqu b’mod lampanti qrib fejn joqgħodu meta binjiet “qodma” jitwaqqgħu ħalli jittellgħu strutturi ogħla jew usa’ minflokhom. Nittamaw biss li r-regolamenti jitwettqu strettament u bil-galbu, mhux jitħallew fuq il-karta. Baqa’ ħafna passi oħra li għad iridu jittieħdu

abortion
IndependentInewsmalta

Żewġ naħat

Mhux l-ewwel darba nnutajtha: kif miż-żewġ naħat tad-dibattitu dwar l-abort, dawk favur jemmnu li qed jiddefendu l-aqwa drittijiet tal-bniedem, u l-istess dawk kontra. Dil-ħaġa tiġri mhux f’Malta biss imma kull fejn tqum il-kontroversja dwar is-suġġett fl-Ewropa u fl-Istati Uniti. Ta’ favur l-abort jinsistu li kull persuna għandha d-dritt tikkontrolla dak li ġġarrab f’ġisimha u ma

cancer
IndependentInewsmalta

Trattament tal-kanċer

Ħabib tiegħi reġa’ nqabad fil-ġlieda ma’ kanċer li mingħalih kien għeleb. Biss did-darba sab offerta ta’ kura f’pajjiż Ewropew li setgħet tilqa’ għall-problema li reġgħet inqalgħet. Daħal għaliha. Deherlu li qed tagħmillu ġid. It-testijiet mediċi wkoll hekk urew. Tatu kuraġġ. Mhijiex xi forma to omeopatija; imma f’Malta ma jidhirx li hi rikonoxxuta. Għall-ewwel, għat-tieni u

malta_mill-ajru
IndependentInewsmalta

Il-ġid pubbliku

Fi żmien meta l-ekonomija tkun sejra tajjeb ħafna, kif hu l-każ f’Malta bħalissa, li wieħed jinkwieta dwar il-ħarsien tal-ġid publiku tista’ tidher xi ħaġa żejda. Personalment ma naraha żejda xejn. Anzi x’aktarx li ssir aktar meħtieġa għax fir-rankatura mogħtija mis-“surplus” ta’ fondi, tista’ ssir nefqa esaġerata li tissarraf f’piż mhux sostenibbli meta l-affarijiet jinbidlu u