brexit2-min
It-Torca

Il-logħba perikoluża tal-brexit

Mill-bidu nett, deher ċar li d-deċiżjoni li l-poplu tar-Renju Unit ħa b’referendum biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea kienet se toħloq ħafna diffikultajiet. Ma kien hemm l-ebda preċedent għaliha. Jew għal kif tista’ titwettaq. Id-deċiżjoni kienet se thedded l-integrità u l-qagħda finanzjarja tal-istess Unjoni. L-ekonomija Brittanika kienet it-tieni l-akbar fl-Ewropa. Minn banda, il-Brexit ħoloq konfużjoni sħiħa fost

nature
IndependentInewsmalta

Miri Ambjentali

M’aħniex qed nilħqu l-miri ambjentali li ġew issettjati għal kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. U allura jkollna nħallsu jew multi jew “nixtru” l-vouchers ambjentali ta’ pajjiżi li laħqu l-miri tagħhom u qabżuhom. L-istorja ma bdietx ilbieraħ. Niftakarni mas-seba’ snin ilu, jekk mhux aktar, fil-kumitat tal-kontijiet publiċi tal-Parlament Malti, ninsisti għal rendikont ta’ fejn konna sejrin

italy_eu_flag
IndependentInewsmalta

Dilemma

Il-“konfront” bejn l-Italja u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-baġit Taljan iqajjem għall-forzi politiċi Ewropej, dilemmi li jmorru lil hinn mill-pożizzjoni Taljana. Fl-aħħar mill-aħħar, il-gvern Taljan – u dan issa indipendenti mill-kulur politiku tiegħu – qiegħed jikkontesta mill-qiegħ il-politika ta’ awsterità li ż-żona tal-ewro segwiet fl-aħħar snin biex toħroġ mill-kriżi finanzjarja li kienet fiha. Oħrajn qabel it-Taljani

timmers
It-Torca

Parteċipazzjoni akbar, effiċjenza akbar?

Kritika li ilha ssir kontra t-tmexxija tal-Unjoni Ewropea hi li matul is-snin daħlet wisq fi rqaqat ta’ tmexxija. Ivvintat wisq proġetti ġodda għal politika Ewropea li wasslu biex inaqqsu s-sehem tal-pajjiżi membri u l-popli tagħhom fid-deċiżjonijiet li jaffettwawlhom ħajjithom. Minflok il-Parlamenti jew il-gvernijiet nazzjonali, ħadu aktar importanza l-istituzzjonijiet ċentrali Ewropej biex jiddeċiedu dwar l-affarijiet. Ukoll

sant
IndependentInewsmalta

Kif nassumu r-responsabbiltà

Isir wisq diskors dwar kemm għandna qalbna tajba bħala nazzjon. Forsi li hu diskors minnu, ġenwin. Ngħidu wkoll kemm nieħdu ħsieb lil għajrna u lil min jinsab fil-bżonn. Mhux se niċħad li dan hu minnu. Biss li x’aktarx jonqosna hu ħsieb dwar kif l-aħjar nassiguraw li t-tjubija lejn ħaddieħor ma tkunx paraventu għal modi mgħawġa

web-1
IndependentInewsmalta

Id-Diġitali f’Malta

Kienet interessanti l-konferenza imsejħa mill-Istitut Malti tal-Management (MIM) dwar it-teknoloġija diġitali fl-Ewropa u t-tmexxija tal-VAT. L-emfażi kien fuq l-avvanzi f’li qed tissejjaħ il-fintech – li aħna f’Malta ninsabu fil-quddiem tagħhom – u f’kif jaffettwaw it-tħaddim tal-VAT. Id-diskussjoni kienet usa’ minn hekk. Il-ministru tal-finanzi Edward Scicluna ta rendikont eċċellenti ta’ kif manuvri politiċi u finanzjarji fi