vittmi_moskej
IndependentInewsmalta

Fi New Zealand

L-aħbar tat-traġedja terroristika li seħħet Christchurch kienet waħda minn dawk li jaqtgħuk mill-qiegħ. Minħabba n-numru ta’ nies li mietu innoċentement. Minħabba li nqatlu f’kondizzjonijiet atroċi. Minħabba l-mod “ħaj” kif dan sar minn fuq il-midja soċjali. Minħabba l-fatt li ħafna mill-vittmi kienu qed diġà jaħarbu mill-persekuzzjoni f’pajjiżhom. Minħabba l-idea li kellna ta’ New Zealand bħala pajjiż

muscat_
IndependentInewsmalta

Suċċessjoni

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat stqarr li fi ftit żmien se jħalli l-funzjonijiet tiegħu. Maġġoranza enormi ta’ membri tal-Partit Laburista u ta’ sostenituri tal-Partit ma taqbilx li dan għandu jiġri. Uħud jirraġunaw li dil-ħaġa ġġib warajha tellieqa għal min se jissuċċedi lil Dr Muscat u toħloq instabbiltà fil-Partit u fil-pajjiż. Għalkemm l-inkwiet

euro
It-Torca

Fondi mill-Ewropa

Ta’ spiss meta nżur lokalitajiet u organizzazzjonijiet mal-pajjiż kollu, jitqanqlu mistoqsijiet dwar fondi mill-Ewropa. Kif jistgħu jinġabu? Kif jistgħu jintużaw? Il-gvern kif qed iħaddimhom? Ħafna jifhmu li hemm fondi li jirċevihom il-gvern għal proġetti tiegħu. 10 fil-mija tal-pakkett finanzjarju li Malta tirċievi jiġi allokat għal Għawdex. Il-fondi jitqassmu mal-pajjiż u jistgħu jintrabtu ma’ inizjattivi kbar

IndependentInewsmalta

Dibattitu dwar Għawdex… Ronnie Pellegrini… Raħal Ġdid

F’dibattitu publiku dwar Għawdex li ħadt sehem fih, qamu s-suġġetti li ilhom jitilgħu f’laqgħat simili. Kollha marbuta mal-problemi tal-konnettività. Dawn għadhom jikkawżaw it-tluq ta’ bosta Għawdxin li jmorru jgħixu Malta, inkonvenjenzi kbar għal Għawdxin oħra li jaħdmu Malta u nuqqas ta’ investiment f’oqsma ta’ fejda. Ċerti aspetti tan-nuqqas ta’ konnettività li jeżisti madankollu jħalluni perpless.

sea_pollution
IndependentInewsmalta

Tniġġis tal-baħar

Ħabib li għandu kredenzjali tajba fil-ħidma ambjentali ġie jgħidli kif irridu noqogħdu attenti li ma neħduhiex bħala ħaġa lesta li t-tniġġis tal-ibħra madwar il-kosti jinsab taħt kontroll. Skont hu, jista’ jiġri li l-kejl li qed jittieħed ta’ kemm u kif il-baħar hu nadif jirrefletti ċirkostanzi okkażjonali ta’ titjib. Malajr jistgħu jinqalbu lejn inkwinament li mhux

kacca
It-Torca

L-Ingann

Insibha stramba nifhem kif kelliema u rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista għad għandhom il-wiċċ jitkellmu qishom kienu difensuri tal-kaċċaturi u n-nassaba. Veru li hu dwejjaq toqgħod tirreferi kull darba għall-imgħoddi. Biex tagħqad, għal imgħoddi li f’moħħ bosta żgħażagħ bilfors jidher ta’ ilu ħafna. Biss f’dal-każ, ma tistax ma tfakkarx kif fil-proċess li bih Malta daħlet membru tal-Unjoni