taxxi
It-Torca

It-Taxxi u l-Ewropa

Fl-Ewropa u mal-bqija tad-dinja, it-taxxi huma l-għodda essenzjali li bihom l-istat jiġbor il-fondi meħtieġa biex ikun jista’ jforni s-servizzi li l-poplu jistenna minnu. Fosthom, insibu difiża u ħarsien fuq quddiem nett, imma wkoll oħrajn mitqiesa essenzjali fi żminijietna bħall-provista ta’ edukazzjoni xierqa, servizzi tas-saħħa u ħarsien soċjali għal dawk li ma jkunux jistgħu ikampaw. Fil-mod

malta_from_above
IndependentInewsmalta

Identità

Matul diskussjoni bħala parti minn kors tal-public policy fl-Università, li ħadt sehem fiha, tajna ħarsa lejn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-governanza fil-pajjiżi żgħar. Il-kummenti li għamlu l-istudenti kienu ta’ kwalità tajba ħafna. Il-problemi li jinqalgħu minħabba l-fatt li bħala stat ċkejken xorta trid tlaħħaq ma’ materji mifruxa u komplikati daqs tal-kbar kienu f’moħħna lkoll. U qamet

life-features
IndependentInewsmalta

Miti… Minn Venezia… Bonzo

Fit-twemmin u l-valuri tagħna – aħna l-popli li ngħixu mal-Mediterran u fir-reġjuni ta’ madwaru – żviluppajna matul is-sekli u l-millennji stejjer sbieħ jew talanqas affaxxinanti, dwar il-mewt u l-ħajja … kif it-twelid iwassal għal tiġdid u wara għal sagrifiċċji ġodda. Minn Gilgamex għal Osiris sa Kristu, b’oħrajn li jissenslu bejniethom… Il-Milied hu parti minn dan

imm
IndependentInewsmalta

Migrazzjoni

Daqskemm is-27 tal-Ewropa żammew l-għaqda dwar il-Brexit, daqshekk ieħor ma żammewhiex u mhux qed juruha dwar il-migrazzjoni. Il-pjani jew proġetti biex ifasslu politika komuni dwarha għadhom maqbuda f’diżgwid u f’rifjuti, li mid-dehra qed ikopru wkoll issa kif il-Frontex għandha tissaħħaħ. Dwar riforma fil-ftehim ta’ Dublin – speċjalment dwar fejn jinżammu jew jibqgħu r-refuġjati meta jaslu

euro-sun
It-Torca

Aġġornamenti

F’dan żmien il-vaganzi, l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea jinsabu tista’ tgħid bil-ħanut magħluq. “Kollox” wieqaf. Hu żmien tajjeb biex naġġornaw l-istorja għaddejja fuq id-diversi fronti tal-ħidma Ewropea. L-aktar waħda kontroversjali bla dubju ta’ xejn hi l-istorja tal-Brexit. IL-BREXIT Min-naħa tal-Ewropej, il-pożizzjoni hi ċara: in-negozjati għal kif ir-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni ntemmu u m’hemm xejn aktar

wallet-change
IndependentInewsmalta

Għoli tal-ħajja għaż-żgħar

L-aħħar indiċi tal-prezzijiet miżmum skont il-metodoloġija tal-Unjoni Ewropea (l-HICP) donnu jikkonferma kif l-għafsa fiż-żieda tal-prezzijiet l-aktar li qed tolqot hu lil min għandu dħul baxx jew “medju-baxx”. L-ogħla rati ta’ żieda fil-prezzijiet fuq sena sa Novembru 2018, inħassew fl-oqsma tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku; u dak tal-ħwejjeġ u ż-żraben, b’żieda ta’ 3.5 fil-mija u ta’