euro
It-Torca

L-Unjoni Ewropea u t-Taxxi

Fl-aħħar sentejn, is-suġġett tat-taxxi beda jieħu aktar importanza fid-diskussjonijiet u proposti li tqanqlu fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Tqajjem fil-Parlament Ewropew, mill-Kummissjoni Ewropea u aktar ma għadda ż-żmien, anke fil-Kunsill tal-Ministri u fil-Kunsill Ewropew. L-indirizz ewlieni ta’ din l-attività kien donnu maħsub ħalli l-pajjiżi membri tal-Unjoni jiftehmu biex ftit jew wisq, iwaħħlu l-istess taxxi fuq id-dħul

bagit
IndependentInewsmalta

X’se nieħdu, x’qed inlestu

Il-kalkoli li jsiru wara l-budget qatt ma jvarjaw: X’ħadna mill-gvern? X’se jeħdilna? F’das-sens, ninsabu fl-isbaħ żminijiet tassew. Għalkemm in-nefqa tal-gvern baqgħet tiżdied qatigħ, sa issa l-Ministru tal-Finanzi jista’ jlaħħaq magħha għax il-flejjes baqgħu deħlin. L-aqwa problema saret kif l-aħjar il-gvern għandu jalloka n-nefqa tiegħu biex jaġevola xi ftit lil kulħadd. Rari kienu l-okkażjonijiet mill-Indipendenza lil

dar-centrali
IndependentInewsmalta

Is-snobiżmu klassista

Is-snobiżmu klassista dejjem kien qawwi fost ċerti tendenzi tal-PN. Mhux fost kollha għax pereżempju fid-diskors ta’ politiċi bħall-Mifsud Bonniċijiet qatt ma eżista sa fejn naf jien. Ġeneralment das-snobiżmu ntwera f’espressjonijiet ta’ disprezz lejn il-ħaddiema u l-familji tagħhom li kienu jintużaw fil-ġurnaliżmu u fil-laqgħat informali. Espressjonijiet bħal “dawk li qatt ma jinħaslu” jew “il-ħamalli” – biex

im
It-Torca

Il-Mediterran u l-Unjoni Ewropea (2)

Wara li qara l-artiklu tal-Ħadd li għadda dwar il-Mediterran u l-Unjoni Ewropea, ħabib qalli: L-istampa waddabtha wisq fuq l-iskur. Lanqas biss semmejt l-Unjoni tal-Mediterran u l-proġetti li varat. Veru li ma semmejthiex għalkemm saru referenzi ghall-ħidma li hi u programmi oħra tal-Unjoni Ewropea qed imexxu. L-Unjoni tal-Mediterran hi forum li jġib flimkien lill-pajjiżi kollha li

economy
IndependentInewsmalta

Valur miżjud

Jeħtieġ li ninkuraġġixxu attività li tassew tħalli valur qawwi u miżjud fl-ekonomija Maltija. Mill-aħħar tas-snin tmenin u mis-snin disgħin tas-seklu l-ieħor, il-gvernijiet ta’ Fenech Adami imbuttaw bil-kbir lill-ekonomija Maltija lejn waħda li tispeċjalizza fil-provista ta’ servizzi. Qabel, l-emfażi kien biex l-industrija tingħata kull inkoraġġiment. Biżżejjed taqra l-pjani ta’ żvilupp tas-snin ta’ qabel biex tifhem dil-ħaġa.

economic-growth
IndependentInewsmalta

Governanza u tkabbir ekonomiku

Bħall-bqija tal-Ewropa, għal snin sħaħ Malta kellha tara kif se tilqa’ għall-effetti tar-riċessjoni tas-sena 2008 u wara. Peress li dħalna fiż-żona tal-ewro kmieni wisq, il-biża’ li dawn l-effetti joħolqu diżgwid kbir kien qawwi. Il-governanza tal-pajjiż għafset bla ma tant irnexxielha, fuq rażan fl-ispiża publika. Dil-ħaġa kienet kontra l-interess ekonomiku ta’ Malta mitqiesa bħala entità għaliha