dilemma
ArticlesIndependentInewsmalta

Dilemma

Id-dmir ta’ kull Oppożizzjoni hu li ssus fuq il-gvern tal-ġurnata biex fost affarijiet oħra tassigura li ssir governanza tajba tal-pajjiż. Dan billi tqajjem diskussjoni dwar problemi ta’ tmexxija ħażina, prepotenza, korruzzjoni, abbuż ta’ poter, konflitt ta’ interess min-naħa tal-awtoritajiet publiċi. Bħalissa l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-midja li tappoġġjaha qed jisħqu bil-kbir fuq kwistjonijiet bħal dawn. Lil

image
ArticlesIt-Torca

L-Isfidi Li Ġejjin Għall-Ewropa

​​Fis-sena u tliet xhur li għaddew mill-aħħar elezzjoni għall-Parlament Ewropew u fil-kważi sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Ewropea taħt Jean Claude Juncker, issaħħu u ħarġu aktar fiċ-ċar l-isfidi quddiem l-Unjoni Ewropea. Ma seħħet l-ebda sorpriża, ma tqanqlet l-ebda sfida ġdida. L-isfidi kienu diġà magħrufa sew; matul ix-xhur li għaddew saru sforzi biex jiġu trattati b’urġenza akbar. Mhix

george vella
ArticlesIndependentInewsmalta

George Vella

L-aħbar li George Vella, ħabib kbir, ġarrab problemi ta’ saħħa waqt żjara uffiċjali f’Bejġing ħasditni. Ħadt ir-ruħ insir naf li l-kondizzjoni tiegħu kienet taħt kontroll u li l-kura li ngħatatlu rnexxiet L-ewwel li ħdimt mill-qrib ma’ George kien fl-1992. Dejjem ammirajt id-dehen, l-enerġija, l-intelliġenza u l-onestà tiegħu – mhux l-anqas kif meta jkollu xi ħaġa

court
ArticlesIndependentInewsmalta

Istituzzjonijiet

Pajjiż jipprogressa u jimmodernizza jekk id-demokrazija parlamentari tiegħu tkun tistrieħ fuq istituzzjonijiiet ekonomiċi u soċjali li jaħdmu tajjeb u li jaddattaw ruħhom għall-bidliet meħtieġa. Dan hu punt li ta’ spiss ma nagħtuhx importanza biżżejjed. B’hekk rajna deċiżjonijiet kbar jittieħdu bla ma jkunu involuti l-istituzzjonijiet li suppost jinkwadraw ir-realtà soċjali tagħna. Rajna strutturi ta’ tmexxija li

parl
ArticlesIt-Torca

Issa Li Ftehmu…

Fl-aħħar ġimagħtejn, il-gvern Grieg ta’ Alexis Tsipras ħabrek biex iwettaq il-ftehim milħuq mal-pajjiżi membri taż-żona ewro dwar it-tielet pjan ta’ salvataġġ finanzjarju għall-Greċja. Tsipras kellu jaċċetta kondizzjonijiet iebsa ħafna li sal-aħħar baqa’ ma riedx jaqbel magħhom u kellu jgħaddihom mill-Parlament nazzjonali tiegħu. Inżammu żewġ seduti, waħda minnhom dil-ġimgħa biex il-pakkett ta’ miżuri jkun approvat. Deputati

euro
ArticlesIndependentInewsmalta

Konverġenza

Nistennew li wara l-aħħar puntata tal-kriżi Griega fiż-żona tal-ewro, se jiżdied id-diskors biex jinbnew strutturi ġodda li jorbtu lill-pajjiżi membri eqreb ta’ xulxin fil-mod kif imexxu l-ekonomiji tagħhom. Taħt l-għajta ta’ aktar konverġenza fit-tmexxija ekonomika per eżempju se jqumu sejħiet biex il-politika ta’ tassazzjoni fost il-membri ssir tixxiebah. Malta għandha għax toqgħod b’seba’ għajnejn dwar