budget
IndependentInewsmalta

Kordinament

Tajjeb kemm hu tajjeb, il-baġit għas-sena 2016 bħal ta’ qablu u bħal dawk li jiġu warajh, se jiddependi għas-suċċess tiegħu minn kemm il-gvern jirnexxilu jimplimentah tajjeb. Meta ngħid il-gvern hawn, infisser dawk l-istrutturi amministrattivi u politiċi inkarigati mit-twettiq ta’ proġetti ġodda li l-baġit qed iħabbar, kif ukoll mill-attivitajiet regolari tal-gvern. M’għadux aktar biżżejjed li ministeru

budget
IndependentInewsmalta

Eżiġenzi Finanzjarji

Għall-baġit ta’ dis-sena, b’differenza sħiħa mis-snin ta’ qabel, il-gvern Malti m’għandux isibha ħaġa diffiċli li jissodisfa l-eżiġenzi tal-Patt għall-Istabbilta u t-Tkabbir li jitħaddmu fiż-żona ewro. Il-Patt irekken il-finanzi tal-gvernijiet biex ma jħallix il-ħruġ tagħhom jogħla aktar minn ċertu livell fuq id-dħul. Mhux l-ewwel darba li Malta qalgħet ċamati dwar hekk u ngħatat ordnijiet minn Brussell

immigration
It-Torca

L-Ewropa tad-dubju u tat-tamiet

Għad mhu ċar sa fejn se twassal id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea li tilqa’ r-refuġjati deħlin fl-aħħar xhur maħruba mil-Lvant Nofshani u tqassamhom — jew parti minnhom — fost il-pajjiżi membri. L-akbar ċaqliqa fil-politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni tatha l-kanċellier Merkel meta f’daqqa waħda stqarret li pajjiżha se jkun lest jieħu tmien mitt elf refuġjat dis-sena, u forsi

OECD_1
IndependentInewsmalta

Aktar fuq taxxi

L-OECD, l-organizzazzjoni għall-koperazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku fl-aħħar ħarġet dokument mistenni tagħha dwar proċedura ġdida (imsejħa BEPS) li għandha tkun maqbula bejn il-gvernijiet dwar kif jiġu rapportati l-profitti tal-kumpanji multinazzjonali. Fil-kontijiet tagħhom dawn jipprovaw jevitaw it-taxxi billi l-profitti li jagħmlu f’pajjiż jgħadduhom minn pajjiż ieħor. L-istess sforz biex l-evażjoni tat-taxxa titnaqqas fl-Ewropa qed isir mill-Kummissjoni Ewropea

european
ArticlesIndependentInewsmalta

Presidenza

Is-segretarju parlamentari għal affarijiet Ewropej Ian Borg kien Brussels għal laqgħa tal-grupp tas-soċjalisti u d-demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Jinsab inkarigat ukoll mit-tħejjijiet għall-ħidma li Malta se twettaq fl-2017 fil-presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. It-tħejjijiet qed jittieħdu bis-serjetà. Fost oħrajn, seħħet żieda ppjanata fl-istaff ta’ Dar Malta fi Brussell. Minn issa, din qed tkabbar l-operat tagħha biex tlaħħaq

obama-eu
ArticlesIt-Torca

Ewropej u Amerikani

In-negozjati li jinsabu għaddejja bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għall-ħolqien ta’ zona komuni ta’ kummerċ u investimenti bejn iz-zewġ naħat, imsejħa TTIP, saru suġġett ta’ kontroversja politika kbira tul l-aħħar xhur. Kemm fl-Ewropa, kemm fl-Istati Uniti. In-negozjati jfittxu li bejn iż-żewġ kontinenti jkun hemm l-istess regoli ta’ tmexxija li jirregolaw il-kummerċ u l-investiment fl-aqwa