refugees
ArticlesIt-Torca

Il-Qagħda tal-Unjoni

Meta nhar l-Erbgħa l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker qam biex jindirizza l-Parlament Ewropew fi Strasburgu, suġġett wieħed kien f’moħħ kulħadd — l-immigrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Kienet f’moħħ Juncker ukoll għax għalkemm id-diskors tiegħu kellu jkun dwar il-qagħda ġenerali tal-Unjoni, parti sostanzjali minnu kienet dwar l-immigrazzjoni. Kif mistenni, Juncker iddefenda bil-kbir l-argument li ilu javvanza:

immigration
IndependentInewsmalta

Immigrazzjoni: Kemm u Kif?

Fil-kontroversja dwar l-immigrazzjoni li għaddejja bħalissa fl-Ewropa, imkien ma tissemma t-tħejjija ta’ xi pjan globali għal kif tista’ tiġi trattata l-isfida. L-Ewropa bdiet tilqa’ għal raġunijiet umanitarji, l-immigranti resqin lejha għall-ażil. Imma jeżistu proposti għal pjan tat-tul, bl-istimi dwar l-iskala tal-problema? Lil hinn minn kif se jiġu allokati r-rifuġjati bejn il-pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea, mistoqsijiet

smartcity
IndependentInewsmalta

Smart

Hux ta’ min li jkollna rendikont ċar fl-aħħar ta’ fejn jinsab il-proġett ta’ Smart City? Matul is-snin, smajna ħafna dwaru. Il-wegħdi u l-prospetti sbieħ kienu faru minn kullimkien. Suppost li tellaq f’pajjiżna era ġdida ta’ xogħol f’teknoloġiji għolja tal-elettronika, kompjuters u informatika. Il-kelma moda minbarra “smart” innifisha kienet “hub” (kelma li għadna nuzaw): fus –

gozo
IndependentInewsmalta

Kolonoskopija f’Għawdex

Żgur li naqbel ma’ kull inizjattiva siewja li tittieħed biex f’Għawdex jinżammu ħidmiet li jkattru l-attività f’dik il-gżira. Żgur m’iniex nimpressjona ruħi bil-kritika tal-Oppożizzjoni dwar problemi fil-qasam tas-saħħa. Naf tajjeb kif matul snin sħaħ, il-mexxejja tal-PN ħadu deċiżjonijiet – minn San Raffaele, sa Mater Dei, sal-qasam primarju ta’ kura – li kompla jgħabbi l-kriżijiet fuq

chicken-pigs
ArticlesIndependentInewsmalta

Majjal u Tiġieġ

Jekk qed naqra ċ-ċifri tajjeb, il-qasam tal-produtturi tal-majjal u tal-laħam tat-tiġieġ qed jaffaċċja problemi. Il-qatla ħierġa mill-biċċerija qed tonqos fil-volum u l-prezzijiet lill-produtturi qed jippontaw ’l isfel. Li jindika problema ta’ bejgħ. Effettivament il-piż medju tal-bhejjem li joħorġu mill-biċċerija qed ikun ogħla minn qabel – turija li min irabbi qed iżomm l-annimali tiegħu għal żmien

europe
ArticlesIt-Torca

Prospetti Ewropej

Kieku l-ekonomija Ewropea ħadet rankatura qawwija fl-aħħar snin, kieku ħafna mid-dilemmi li qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea bħalissa kienu jkunu wisq anqas akuti. Imma l-verità hi li bħala blokk ekonomiku, l-Unjoni rkuprat tard mill-kriżi tal-2008. It-titjib li seħħ kien dgħajjef imqabbel ngħidu aħna ma’ tal-Istati Uniti. Dan ma jfissirx li uħud mill-pajjiżi tal-Unjoni, bħall-Ġermanja, ma għamlux