world_map-min
ArticlesIndependentInewsmalta

Mhux Residenti

Skantajt nisma’ x’riżorsi għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-ambaxxaturi ta’ Malta li ma jkunux residenti fil-kapitali fejn huma akkreditati. Meta jżuru l-kapitali “tagħhom”, jitħallsulhom il-vjaġġ u l-alloġġ – għal numru limitat ta’ jiem. Baġit biex imexxu l-ħidma tagħhom, prattikament ma jeżistix. Effettivament biex jagħmlu xi impatt, iridu jġibu ruħhom qishom kienu membri attivi ta’ xi għaqda tal-volontarjat.

education
ArticlesIndependentInewsmalta

Sagrifiċċju

Xejn ma juri aktar kemm it-tagħlim f’Malta għadu mitqies minn lenti tradizzjonali daqs l-attitudni li nuru lejh. Ilkoll nitkellmu dwar iż-żmien li individwu jqatta’ fl-istudju bħala żmien ta’ “sagrifiċċju” meħtieġ biex forsi wara jsib impjieg tajjeb. Bogħod mill-mentalità tagħna li s-snin ta’ tagħlim jistgħu jkunu żmien ta’ skoperta, avventura u interess għax jiftħu perspettivi ġodda

ewropa
ArticlesIt-Torca

Ewropa, Quo Vadis?

Dan is-sajf x’aktarx qed jimmarka punt kruċjali ta’ bidla fil-mod kif l-identità tal-Ewropa magħquda qed tiżvolġi. Xejn ma jipponta lejn dan aktar mill-iżviluppi politiċi li seħħew fil-Ġermanja u fil-Greċja. Tal-ewwel hu l-aktar pajjiż sod u qawwi fl-Unjoni Ewropea, tat-tieni l-pajjiż Ewropew li jinsab dahru għal kollox mal-ħajt. It-tnejn għandhom gvernijiet immexxija minn partiti li rebħu

land_use
ArticlesIndependentInewsmalta

Użu Tal-Art

L-art hi l-aktar riżors skars u ta’ valur f’pajjiżna. Jeżistu limitazzjonijiet ċari għal kemm jista’ jkollna art disponibbli għall-użu. Maż-żmien, it-talba għal din l-art biex tintuża b’mod jew ieħor kellha tiżdied, kif għamlet. Żdied il-prezz tagħha. Kompliet tikber il-pressjoni biex l-art tintuża b’mod aktar intensiv. Biss, minkejja li kulħadd għaraf kemm hi prezzjuża l-art, jew

euro
ArticlesIndependentInewsmalta

Garanziji

Il-kontroversja dwar il-garanziji li l-gvern qed jagħti għall-bini ta’ power station ġdida saret qisha muntanja mtellgħa minn barmil konkos. Imma mhux għalkollox. Il-ftehim oriġinali bejn il-gvern u l-impriża privata kuntrattata biex tibni l-power station kellu jieħu l-forma “klassika” tal-“buy back” bejn il-privat u l-istat. Jiġifieri, tal-ewwel jinvesti fuq wegħda minn tat-tieni li fil-futur se jixtrilu

Federica Mogherini
ArticlesIt-Torca

L-Isfidi Barranin Tal-Ewropa

Fost il-membri tal-Kummissjoni Ewropea preseduta minn Jean Claude Juncker, waħda milli l-aktar spikkat kienet Federica Mogherini. Qabel, serviet bħala l-ministru tal-affarijiet barranin tal-Italja, u issa qiegħda Viċi President tal-Kummissjoni, inkarigata mir-relazzjonijiet barranin tal-Unjoni Ewropea. Fil-bidu, kien hemm min sefsef li Mogherini se tkun ftit jew wisq ħuta barra mill-ilma, kemm għax ġejja minn pajjiż li