eurostat
ArticlesIndependentInewsmalta

Spiża tax-xogħol

Meta tisma’ l-aħbar, għandha togħġbok. Skont l-Eurostat, l-uffiċċju Ewropew tal-istatistika, id-dħul tal-ħaddiema f’Malta u Għawdex żdied aktar fl-aħħar żmien, mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-ħaddiema tagħna tejbu l-qagħda tagħhom f’paragun ma’ ħaddiema oħra. Il-problema hi din: il-pajjiżi membri taż-żona ewro jsostnu l-kummerċ ħieles bejniethom. Għandhom l-istess munita u ma jistgħux ibiddlulha r-rata tagħha biex isiru

greece flags
ArticlesIt-Torca

Il-Greċja Għal Darb’Oħra

Għada mistenni jinżamm summit bejn il-mexxejja taż-żona ewro dwar il-futur tal-Greċja. Is-sinjali kollha juru li mhuma jaslu mkien in-negozjati bejn dan il-pajjiz u l-pajjizi tal-ewro u istituzzjonijjiet li fl-aħħar snin sellfuh il-biljuni tal-ewro, suppost biex joħroġ mill-krizi finanzjarja li daħal fiha mis-sena 2010 talanqas. Fil-fatt il-Greċja baqgħet imkaħħla fi krizi u riċessjoni, waqt li l-poplu

interest-rates-
ArticlesIndependentInewsmalta

Imgħaxijiet

Ninsabu fi żmien fejn l-imgħaxijiet fuq fondi mislufa qatt ma kienu aktar baxxi milli jinsabu llum. Veru li dan l-aħħar ċerti imgħaxijiet bdew jippuntaw b’nofs ħajra biex jogħlew. Imma fejn qatt ġara li ċertu self isir b’imgħax negattiv – jiġifieri trid tħallas lil min qed issellef, talli qed issellfu? — qisek qed tikri garaxx fejn

single
ArticlesIndependentInewsmalta

Ċaqliq Ta’ Servizzi

Fin-negozjati li saru fl-imgħoddi dwar it-tneħħija ta’ tariffi fuq prodotti fl-Ewropa, bdiewa u ħaddiema industrijali riedu jżommu l-protezzjoni. Kienu jakkużawhom li riedu biss iħarsu l-“privileġġi” tagħhom b’dannu għall-konsumaturi li kellhom igawdu enormement mill-benefiċċji tas-suq wieħed Ewropew. Is-suq wieħed ġab miegħu benefiċċji u danni. Bosta ħaddiema tilfu l-impjieg tagħhom u qatt ma ġabuh lura. Imma llum

european-union-flags
It-Torca

Lejn Għaqda Dejjem Akbar?

Għalkemm ir-Renju Unit għadu ma ntavolax fid-dettall it-talbiet li se jkun qed jagħmel għal bidliet fit-trattati u fit-tmexxija tal-Unjoni Ewropea ħarġu ċari issa l-linji ta’ kif il-gvern Konservattiv ta’ David Cameron se jkun qed jindirizza n-negozjati. Emfażi kbira se titpoġġa fuq il-ħtieġa li sħubija fl-Unjoni Ewropea ma tkunx tfisser impenn awtomatiku minn kull pajjiż membru

eu
Kulhadd

L-Ewropa U L-Kompetizzjoni

Wiehed mill-principji li fuqhom inbniet l-Unjoni Ewropea hi l-kompetizzjoni. Kemm jista’ jkun il-pajjizi membri mistennija li jhallu t-tmexxija tal-ekonomija f’idejn in-negozji privati. Il-gvernijiet mistennija wkoll jassiguraw li dawn in-negozji privati jikkompetu bejniethom b’mod ‘hieles’. B’hekk jiddobbaw il-materja prima li jehtiegu bl-ahjar prezz ghall-kwalità li qed ifittxu, u mbaghad ibighu l-produzzjoni taghhom ukoll bl-ahjar (l-irhas) prezz