malta
ArticlesIndependentInewsmalta

Storja Ekonomika Ta’ Malta

Ilu li wasal iż-żmien li tinkiteb l-istorja tal-ekonomija moderna ta’ Malta mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija sal-lum. Narrattivi mifruxa dwar żviluppi politiċi u anke soċjali ssib, għalkemm ma jkoprux il-medda kollha ta’ żmien li semmejt. Storja simili miktuba b’mod komprensiv li tiddeskrivi kif iffunzjonaw u nbidlu l-istrutturi ekonomiċi tal-gżejjer tagħna baqgħet ma dehritx sa fejn naf

kurja
ArticlesIndependentInewsmalta

Governanza Fil-Knisja

Għadda żmien mhux ħażin issa minn meta l-Knisja ta’ Malta bidlet il-kap tagħha. Kien hemm rapporti u kontroversji dwar diżgwid u problemi fit-tmexxija tagħha li wasslu, jekk fhimt tajjeb, biex l-eks Arċisqof Cremona ta r-riżenja tiegħu. Minħabba f’hekk, wieħed kien jistenna li jiddaħħlu bidliet (ejja ma nsejħulhomx riformi) taħt it-tmexxija l-ġdida. X’se jkunu u kif

immigrazzjoni
ArticlesIt-Torca

Immigrazzjoni: Aktar Inkwiet

L-inkwiet fl-Ewropa dwar l-immigrazzjoni rregolari baqa’ għaddej, anzi kiber, matul il-ġimgħat tas-sajf, u mhux fil-Mediterran biss. Fl-aħħar żminijiet, numru kbir ta’ immigranti nġabru madwar il-port ta’ Calais fi Franza biex jipprovaw jidħlu b’kuntrabandu fir-Renju Unit. Uħud irnexxielhom jagħmlu dan, oħrajn inżammu lura imma baqgħu jipprovaw. It-trennijiet li jgħaddu minn taħt il-baħar bejn Franza u l-Ingilterra

banks
ArticlesIndependentInewsmalta

Banek

Wara l-kjass finanzjarju li ħarbat l-Ewropa mill-2008 ’l quddiem, l-avvanz lejn għaqda bankarja fiż-żona tal-ewro kien mistenni u x’aktarx neċessarju. Ġab miegħu sorvelja aħjar tat-tmexxija tal-banek ewlenin Ewropej, regoli aktar strinġenti dwar kif bank iħaddem il-flejjes li jindokra u mekkaniżmu Ewropew biex jilqa’ għall-banek li jidħlu f’diffikoltà. Dan kollu ġie jfisser spejjeż ogħla ta’ tmexxija

dilemma
ArticlesIndependentInewsmalta

Dilemma

Id-dmir ta’ kull Oppożizzjoni hu li ssus fuq il-gvern tal-ġurnata biex fost affarijiet oħra tassigura li ssir governanza tajba tal-pajjiż. Dan billi tqajjem diskussjoni dwar problemi ta’ tmexxija ħażina, prepotenza, korruzzjoni, abbuż ta’ poter, konflitt ta’ interess min-naħa tal-awtoritajiet publiċi. Bħalissa l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-midja li tappoġġjaha qed jisħqu bil-kbir fuq kwistjonijiet bħal dawn. Lil

image
ArticlesIt-Torca

L-Isfidi Li Ġejjin Għall-Ewropa

​​Fis-sena u tliet xhur li għaddew mill-aħħar elezzjoni għall-Parlament Ewropew u fil-kważi sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Ewropea taħt Jean Claude Juncker, issaħħu u ħarġu aktar fiċ-ċar l-isfidi quddiem l-Unjoni Ewropea. Ma seħħet l-ebda sorpriża, ma tqanqlet l-ebda sfida ġdida. L-isfidi kienu diġà magħrufa sew; matul ix-xhur li għaddew saru sforzi biex jiġu trattati b’urġenza akbar. Mhix