investment
ArticlesIndependentInewsmalta

Bżieżaq

Ħafna fostna għadhom ma fehmux kemm hu diffiċli li tressaq lejn pajjiżna investiment dirett ġdid. Jiġifieri investiment li se jwaqqaf negozju fostna u jħaddem in-nies. M’għandniex suq tagħna kbir bżżejjed, m’għandniex riżorsi naturali u ninsabu bogħod minn swieq li jeħtiġilna nimmiraw għalihom. Veru li r-revoluzzjoni diġitali ġabet qrib ta’ xulxin lill-imkejjen kollha tad-dinja. Għamlet hekk

minerals
ArticlesIndependentInewsmalta

Minerali Mill-Afrika

Il-ġimgħa l-oħra, bla wisq fanfarri fil-midja, ukoll f’Malta, mill-Parlament Ewropew għaddiet riżoluzzjoni li tippromovi l-kontrolli fuq it-traffiku ta’ minerali rari minn żoni fl-Afrika fejn hemm konflitti u gwerer. Għax huma mfittxija għal proċessi industrijali sensittivi, il-prezz tagħhom hu għoli ħafna. Il-kuntrabandu fihom qed iservi biex jiffinanzja gruppi armati speċjalizzati fil-qtil u fir-rapiment. Il-ħsieb hu li

digital
ArticlesInewsmalta

Diġitali

Qed jiżdied l-għarfien fl-Ewropa li jeħtieġ politika aktar qawwija biex jiġi żviluppat aktar u aħjar il-qasam diġitali – dak jiġifieri tal-kompjuters u tat-telekomunikazzjonijiet fost setturi oħrajn li jħaddmu dejjem aktar mezzi elettroniċi. Ftit ilu, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet dokument twil sew fejn tat ħarsa lejn kif qed jopera bħalissa dan il-qasam u x’baqagħlu jagħmel biex itellaq

work
ArticlesInewsmalta

Prekarjat

Parti mill-propaganda uffiċjali tal-aħħar snin kienet kif fiċ-ċirkostanzi tal-lum, kull individwu jrid jifhem li tul ħajtu (jew ħajjitha) fid-dinja tax-xogħol irid ikun lest jibdel l-impjieg numru ta’ drabi. Dan għax bit-teknoloġiji l-ġodda l-mod kif isir ix-xogħol ma jibqax l-istess imma jinbidel il-ħin kollu, hekk kif prodotti u servizzi li jiġu offruti fis-swieq jintemmu, jiġġeddu, jitjiebu

cameron
ArticlesIt-Torca

Ix-xokk Ingliz

Fi Brussell ir-rizultat xokk tal-elezzjoni fil-Gran Brittanja issemma bla waqfien f’ħafna mid-diskussjonijiet uffiċjali jew le. Forsi l-kampanja elettorali Ingliża nnifisha ftit ingħatat attenzjoni. Kulħadd serraħ rasu li l-Inglizi kienu se jikkuntentaw bi gvern ta’ koalizzjoni. Allura t-tmexxija politika tagħhom se tqarreb lejn dik segwita fil-kontinent Ewropew. Wara li ġara l-maqlub, is-sentiment ta’ xokk mexa fuq

raul
ArticlesInewsmalta

Raoul Castro

Interessanti kif żviluppat iż-żjara tal-President Kuban Raoul Castro fl-Italja. Mhux l-anqas il-laqgħa tiegħu mal-Papa Franġisku. Ħareġ aktar fiċ-ċar kemm il-Papa kien ħa rwol ewlieni fit-tqarrib ta’ dan l-aħħar bejn Kuba u l-Istati Uniti. Jidher ukoll li s-simpatija bejn it-tnejn kienet qawwija għalkemm ma nifhimx għaliex dan jista’ jwassal lil Castro biex jerġa’ jsir Kattoliku prattikanti.