malta
ArticlesIndependentInewsmalta

Brodu

Il-“ftehim” milħuq bejn il-mexxejja taż-żona ewro u l-Greċja jixraqlu kelma waħda: brodu. Ekonomikament u finanzjarjament ma jistax ireġi: il-kriżi tal-Greċja se terġa’ tqum anki jekk il-ftehim jimxi fuq ir-rubini. Il-kundizzjonijiet imposti fuq il-Greċja huma tali li se jrenduha stat bla sovranità tagħha. Minflok tonqos kif wiegħed il-gvern tas-Siriża, l-awsterità se tiżdied. Patafjun ta’ “riformi” iridu

An-EU-flag-flying-in-fron-005
ArticlesIndependentInewsmalta

Mhumiex Fattibbli

Il-gvern ta’ Tsipras wiegħed li fi tliet snin iwettaq sensiela impressjonanti ħafna ta’ miżuri li għandhom iwasslu biex jitjiebu l-governanza u d-dħul tal-gvern Grieg. Uħud mill-miżuri li ppropona ħarrxu, mhux naqqsu, l-awsterità li l-gvern ried ineħħi. L-Ewropej esiġew aktar miżuri. Ir-“riformi” proposti mhumiex fattibbli. Dan m’għandu xejn x’jaqsam ma’ jekk tista’ jew ma tistax tafda

iva
ArticlesIt-Torca

Iva? Le? Iva?

Għaddiet ġimgħa oħra u l-krizi finanzjarja tal-Greċja baqgħet fuq quddiem nett fl-aħbarijiet. Għal min jaf kemm-il darba sa issa, intqal li l-Greċja riesqa lejn il-punt fejn se jkollha tħalli z-zona tal-ewro jekk ma tiftiehemx mal-kredituri tagħha. Din id-darba imma l-affarijiet donnhom irromblaw bil-kbir lejn deċizjoni aħħarija. B’sorpriza ta’ ħafna, l-Prim Ministru Grieg tal-partit Siriza Alexis

stras
ArticlesIndependentInewsmalta

Għażliet Ġodda

Kien interessanti dil-ġimgħa fi Strażburgu tosserva r-reazzjonijiet tal-parlamentari Ewropej u ta’ oħrajn dwar ir-riżultati tar-referendum fil-Greċja. Ħafna kienu qishom qalgħu daqqa f’rashom u ma jistgħux jifhmu x’ġara. Kważi kulħadd qagħad attent li ma jikkritikax lill-poplu Grieg… anzi l-aktar li tisma’ hu kif l-għażla tal-poplu Grieg għandha tiġi rispettata. L-aktar reazzjoni li spikkat kienet dik, ġenerali…

greece
ArticlesIndependentInewsmalta

Wara r-referendum

Irridu nanalizzaw ir-riżultati tar-referendum ta’ Tsipras b’mod li jpoġġi ċar x’kienu u x’inhuma l-għażliet quddiem il-poplu Grieg – u l-popli tal-Unjoni Ewropea. Dan jista’ jsir l-aħjar billi nirriflettu dwar numru ta’ mistoqsijiet li jiċċaraw kif iż-żona tal-ewro waslet sa fejn waslet illum. L-ewwel nett: Ir-referendum kien tassew dwar jekk il-Greċja għandhiex tibqa’ fiż-żona ewro u

vortex
ArticlesIt-Torca

Il-Vortex Grieg

Ġimgħa ilu t-titolu ta’ dan l-artiklu kien mistoqsija: Il-krizi Griega maħlula? Mhux talli ma nħallitx, talli l-kwistjoni tħawdet b’mod kritiku meta l-Prim Ministru Grieg Tsipras iddeċieda li jsejjaħ referendum dwar l-offerta li kellu sa tmiem l-aħħar ġimgħa sħiħa ta’ Ġunju mill-ewrogrupp u l-Fond Monetarju Internazzjonali. Ipproponew xi bidliet fil-programm ta’ awsterità li riduh idaħħal qabel