economy
ArticlesInewsmalta

L-Ekonomija Maltija

Tuża liema kejl tuża, il-konklużjoni tibqa’ waħda: l-ekonomija Maltija sejra tajjeb għal tajjeb ħafna. Numru ta’ oqsma għaddejjin b’ritmu sabiħ u l-aktar ħaġa importanti biex tiġġenera investiment ġdid – il-fiduċja – tinsab fostna. Wieħed jista’ forsi jgħid li t-tkabbir ekonomiku aħjar ikun aktar ibbilanċjat bejn is-setturi differenti imma din hi kritika li dejjem tista’ ssir

Margarete Vestager
ArticlesIt-Torca

Taxxi

Uħud ħasbu li malajr se tizvinta l-furja politika fl-Ewropa kontra l-mod kif il-kumpaniji l-kbar qed jeħilsu milli jħallsu t-taxxi dovuti minnhom fuq il-profitti li jagħmlu. Huma ppostjaw l-uffiċċji tagħhom fil-Lussemburgu, l-Olanda, Londra, Ġibiltà, Ċipru, kif ukoll Malta ma’ oħrajn, biex inaqqsu u jevitaw it-taxxi. Diversi skandli ngħataw pubbliċità kbira fil-midja Ewropej ftit tax-xhur ilu. Imbarazzaw

taxes
ArticlesInewsmalta

Taxxi

Fil-Kummissjoni Ewropea u fil-Parlament Ewropew qed jiżdiedu d-dibattiti u d-diskussjonijiet dwar is-sistemi tat-taxxi mħaddma mill-pajjiżi differenti. Kollox telaq ftit tax-xhur ilu meta ġew pubblikati d-deċiżjonijiet moħbija li kienu qed jittieħdu fil-Lussemburgu biex għadd kbir ta’ kumpaniji multinazzjonali jingħataw trattament favorevoli meta jiġu ntaxxati. Dan ippermettilhom jiffrankaw biljuni ta’ ewro f’taxxi. Għall-bidu kien hemm min qal

Parliament
Inewsmalta

Parlament Ġdid

Hu xieraq li fl-aħħar il-Parlament Malti se jkollu s-sede tiegħu. Hu dnub li din tpoġġiet fejn u kif tpoġġiet. Kont wieħed minn dawk li kkritikaw din id-deċiżjoni. Għadni konvint li kienet ħażina. Min-natura stess tiegħu, il-Parlament Malti ma jfawwarx b’ħidma kbira. Li tpoġġih fid-daħla tal-Belt joħloq dehra ta’ bini vojt li ftit jikkontribwixxi għall-vivaċità li

renzi
ArticlesIt-Torca

Distrazzjonijiet

Dan hu zmien ieħor fejn il-ħidma Ewropea qed tnaqqas fir-ritmu hekk kif numru ta’ pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea jerġgħu jsibu ruħhom impenjati aktar fi ġrajjiet politiċi interni. Għal min interessat jara li l-politika Ewropea tissoda u tiġi zviluppata, l-appuntamenti elettorali fil-pajjizi membri jinħassu bħala distrazzjoni. Imma ħafna drabi huma dawn l-appuntamenti li jispiċċaw jiddeterminaw kif

workers
Inewsmalta

Ħaddiema

Il-kelma “ħaddiema” m’għadhiex popolari. Qabel kienet tiżżeffen ‘il quddiem ma’ kull nifs politiku, jew kważi. Illum donnha mitqiesa bħalha antikwata għax tirreferi għal xi tip ta’ bniedem li għadda żmienu. Is-sabiħa hi li meta jitkellmu fl-Ewropa dwar riformi strutturali li jeħtieġ isiru jekk l-ekonomiji se jimmodernizzaw, jifhmu l-aktar bidliet fil-mod kif jinżammu u jitmexxew il-kondizzjonijiet