tarmac
ArticlesInewsmalta

Funerali

Ħabib tiegħi barrani darba qalli: Intom il-Maltin tinqalgħu ħafna biex torganizzaw festi u funerali kbar. Imma mhux daqstant biex tiżguraw li tal-aħħar ma jkunx hemm għalfejn isiru, u tal-ewwel jinżammu fil-qies. Matul is-snin li gerbu minn meta qal hekk, kont f’ħafna okkażjonijiet fejn ħassejt għaliex forsi kellu raġun. Saqsejt lili nnifsi jekk l-argument tiegħu japplikax

img
ArticlesIt-Torca

Immigranti

Wara ħafna zmien li matulu effettivament fi Brussell kienu jippreferu li jaħbu l-krizi li għaddejja fil-Mediterran bl-eluf ta’immigranti llegali li jipprovaw jaqsmu l-baħar lejn l-Ewropa, it-traġedja ta’ ġimgħa ilu qajmet attenzjoni kbira. Xokk ukoll, bir-raġun. Fl-enormità tagħħa t-traġedja wasslet biex fl-aħħar il-problema tal-immigranti titla’ fuq nett tal-aġenda – ħaġa li kienu ilhom jinsistu fuqha l-Prim

med
ArticlesInewsmalta

Imwiet

Ftit tista’ tgħid affarijiet li ma ntqalux diġà dwar il-ġrajjiet orribbli tal-aħħar ġranet fil-Mediterran, ’l isfel minn pajjiżna. Il-probabbiltà hi li t-traġedji se jkomplu jiġru. Hi ġrajja li mhux se tieqaf mil-lum għal għada. Iċ-ċaqliq massiċċ tal-popolazzjonijiet hu misjuq mill-ġuħ, mill-biża’ u mill-isperanza. Beda jaqa’ taħt il-kontroll ta’ forzi estremisti jew mafjużi. Quddiem l-Ewropa hemm

chart
ArticlesIt-Torca

Tbassir Ekonomiku

Komplew jizdiedu t-turijiet li l-klima ekonomika Ewropea qed titjieb. L-aħħar rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali reġa’ kkonferma li t-titjib ekonomiku fl-Ewropa mistenni jkun ftit aħjar milli kien qed jitbassar sa ftit taż-żmien ilu. Safrattant, f’dak li għandu x’jaqsam mal-ekonomiji tal-pajjiżi l-kbar “ġodda” qed iqum it-tħassib peress li dawn issellfu ħafna fid-dollaru u l-valur ta’ din il-munita

rsz_audit
ArticlesInewsmalta

Awditjar

Is-servizzi li jipprovdi l-gvern fl-iskejjel, l-isptarijiet u l-bereġ iridu jlaħħqu ma’ bżonnijiet li jiżviluppaw maż-żmien. Il-mod kif jitwasslu lill-poplu x’aktarx tfassal fil-bidu li s-servizzi bdew jingħataw u forsi nbidel mas-snin skont il-prattika miksuba. Ta’ spiss ħafna madankollu, jiġri li t-tħaddim tas-servizzi ma jlaħħaqx mal-bidliet fil-bżonnijiet. Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar jidher dan in-nuqqas. Mhuwiex tort

low euro
ArticlesInewsmalta

L-Ewro Baxx

Ir-rata tal-kambju tal-ewro fis-swieq internazzjonali tal-muniti hi baxxa bħalma kważi qatt ma kienet qabel. B’xorti tajba, dan ġie fl-istess żmien li l-prezz taż-żejt niżel bil-kbir: allura minkejja li l-valur tal-ewro hu baxx, il-fjuwil fl-Ewropa ma kellux għalfejn iżid fil-prezz, diġà baxx, tiegħu. Parti mill-kawża għall-”waqgħa” tal-ewro hi l-programm ta’ ”quantitative easing” li qed imexxi l-Bank