euro
IndependentInewsmalta

Stati Żgħar Fl-Ewro

Hu argument li jrid isir, jiġi ripetut u mirbuħ. Bħala spazju mrikkeb fuq suq wieħed kontinentali, fejn tintuża l-istess munita, hu naturali li fiż-żona tal-ewro jitqanqlu ideat favur li t-tmexxija taż-żona — ekonomika, finanzjarja u amministrattiva — tissaħħaħ. Fil-prattika, dan iġib l-istess tmexxija qisha kienet ta’ stat wieħed. Naturali wkoll li meta jitressqu dawn l-ideat

tunisia
IndependentInewsmalta

Kriżi fl-Afrika ta’ Fuq

Lil-Libja kissruha l-Ewropej billi tajru lil Gaddafi mingħajr ma kienu jafu jew forsi jimpurtahom x’se jiġri warajh. L-Eġittu għadda minn mumenti ta’ tama, għal tmexxija mqanfda f’dommatiżmu riġidu, sakemm iżżerżaq lura lejn militariżmu sterili. L-Alġerija għadha ċassa taħt il-feriti li baqgħu ma fiqux sew ta’ gwerra ċivili mdemmija. Minkejja l-problemi kbar li għadha qed taffaċċja,

greece_eu
ArticlesIt-Torca

Tal-Greċja Maħlula?

Is-summit tat-Tnejn li għaddew, ġie prezentat bħala l-aħħar ċans biex tinstab soluzzjoni għall-krizi Griega. Min-naħa Ewropea, kien hemm stennija għal proposti ġodda min-naħa tal-gvern tas-Siriza. Bħas-soltu dawn waslu aktar tard milli kien imwiegħed. Kienu jinvolvu zieda fit-taxxa tal-VAT u taxxi ġodda li ntqal, mistennija jolqtu biss lill-għonja. Hawn in-naħa tal-ewro, inkluz il-Bank Ċentrali Ewropew, kif

freedom
IndependentInewsmalta

Ideoloġija

Ilu żmien jintqal kif l-ideoloġija mietet mal-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin u bil-firxa tal-globalizzazzjoni. Qatt ma emmint din il-ħrafa għalkemm nibqa’ impressjonat b’kemm nies jemmnuha. Ħsibt f’hekk din il-ġimgħa waqt seduta f’kumitat tal-Parlament Ewropew fejn intqal kif ħaddiema u impjegati sfaw bla protezzjoni fid-dinja tax-xogħol. It-trade unions tilfu mis-saħħa tagħhom. Il-liġijiet li kienu jħarsu lill-impjegati ddgħajfu

eurostat
ArticlesIndependentInewsmalta

Spiża tax-xogħol

Meta tisma’ l-aħbar, għandha togħġbok. Skont l-Eurostat, l-uffiċċju Ewropew tal-istatistika, id-dħul tal-ħaddiema f’Malta u Għawdex żdied aktar fl-aħħar żmien, mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-ħaddiema tagħna tejbu l-qagħda tagħhom f’paragun ma’ ħaddiema oħra. Il-problema hi din: il-pajjiżi membri taż-żona ewro jsostnu l-kummerċ ħieles bejniethom. Għandhom l-istess munita u ma jistgħux ibiddlulha r-rata tagħha biex isiru

greece flags
ArticlesIt-Torca

Il-Greċja Għal Darb’Oħra

Għada mistenni jinżamm summit bejn il-mexxejja taż-żona ewro dwar il-futur tal-Greċja. Is-sinjali kollha juru li mhuma jaslu mkien in-negozjati bejn dan il-pajjiz u l-pajjizi tal-ewro u istituzzjonijjiet li fl-aħħar snin sellfuh il-biljuni tal-ewro, suppost biex joħroġ mill-krizi finanzjarja li daħal fiha mis-sena 2010 talanqas. Fil-fatt il-Greċja baqgħet imkaħħla fi krizi u riċessjoni, waqt li l-poplu