interest-rates-
ArticlesIndependentInewsmalta

Imgħaxijiet

Ninsabu fi żmien fejn l-imgħaxijiet fuq fondi mislufa qatt ma kienu aktar baxxi milli jinsabu llum. Veru li dan l-aħħar ċerti imgħaxijiet bdew jippuntaw b’nofs ħajra biex jogħlew. Imma fejn qatt ġara li ċertu self isir b’imgħax negattiv – jiġifieri trid tħallas lil min qed issellef, talli qed issellfu? — qisek qed tikri garaxx fejn

single
ArticlesIndependentInewsmalta

Ċaqliq Ta’ Servizzi

Fin-negozjati li saru fl-imgħoddi dwar it-tneħħija ta’ tariffi fuq prodotti fl-Ewropa, bdiewa u ħaddiema industrijali riedu jżommu l-protezzjoni. Kienu jakkużawhom li riedu biss iħarsu l-“privileġġi” tagħhom b’dannu għall-konsumaturi li kellhom igawdu enormement mill-benefiċċji tas-suq wieħed Ewropew. Is-suq wieħed ġab miegħu benefiċċji u danni. Bosta ħaddiema tilfu l-impjieg tagħhom u qatt ma ġabuh lura. Imma llum

european-union-flags
It-Torca

Lejn Għaqda Dejjem Akbar?

Għalkemm ir-Renju Unit għadu ma ntavolax fid-dettall it-talbiet li se jkun qed jagħmel għal bidliet fit-trattati u fit-tmexxija tal-Unjoni Ewropea ħarġu ċari issa l-linji ta’ kif il-gvern Konservattiv ta’ David Cameron se jkun qed jindirizza n-negozjati. Emfażi kbira se titpoġġa fuq il-ħtieġa li sħubija fl-Unjoni Ewropea ma tkunx tfisser impenn awtomatiku minn kull pajjiż membru

eu
Kulhadd

L-Ewropa U L-Kompetizzjoni

Wiehed mill-principji li fuqhom inbniet l-Unjoni Ewropea hi l-kompetizzjoni. Kemm jista’ jkun il-pajjizi membri mistennija li jhallu t-tmexxija tal-ekonomija f’idejn in-negozji privati. Il-gvernijiet mistennija wkoll jassiguraw li dawn in-negozji privati jikkompetu bejniethom b’mod ‘hieles’. B’hekk jiddobbaw il-materja prima li jehtiegu bl-ahjar prezz ghall-kwalità li qed ifittxu, u mbaghad ibighu l-produzzjoni taghhom ukoll bl-ahjar (l-irhas) prezz

economic-data
ArticlesIndependentInewsmalta

Attenti

L-aħħar firxa ta’ statistika dwar l-andament ekonomiku fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena reġgħet ikkonfermat l-ottimiżmu li qed jinbena. Ir-rati ta’ tkabbir f’numru ta’ setturi baqgħu inkoraġġanti ħafna, ħaġa li qed tħaffef il-piżijiet tat-tmexxija finanzjarja tal-gvern. Madankollu rridu dejjem inżommu saqajna mal-art. Hemm żgur żewġ aspetti ta’ dawn ir-riżultati li jridu jingħataw attenzjoni. B’kejl reali,

university
ArticlesIndependentInewsmalta

Mistoqsijiet

Lil hinn mill-kontroversji, mhux kollha mqanqla mir-rieda tajba, li għaddejjin dwar il-proposta għat-twaqqif ta’ Università ġdida privata f’Malta, kif jista’ wieħed jasal għal opinjoni bis-sens dwar il-proġett? Naħseb li jista’ jagħmel hekk billi jara xi tweġiba teżisti għal tliet mistoqsijiet. Hawn huma: Il-kunċett wara l-proġett hu tajjeb ħafna, tajjeb jew ħażin mill-perspettiva tal-interess nazzjonali? Jekk