lawreforms
ArticlesInewsmalta

Rifromi Fil-Ligijiet

Tassew għoġbitni l-aħbar li t-tħejjijiet għal riforma kbira fil-liġijiet ta’ Malta jinsabu fi stadju avvanzat. Nittama li ma tkunx ferħa bla temma. Se jkun hemm interessi vestiti kbar li jissieltu kontra l-bidliet f’dan il-qasam. Hu wieħed fejn ninsabu minn taħt nett fl-Ewropa. Biss uħud mill-aktar gwappi fostna biex jistqarru kemm huma Ewropej, ma kellhom l-ebda

EU Parliament Session in Strasbourg
ArticlesIt-Torca

Kif jigru l-affarijiet

Forsi jkun tajjeb li nuri kif jaħdem il-Parlament Ewropew billi nagħti rendikont tal-ħidma li kont imdaħħal fiha biex tgħaddi rizoluzzjoni minnu. Fl-ewwel xhur ta’ kull sena, il-Parlament Ewropew irid japprova r-rapporti dwar l-ekonomija tal-pajjizi tal-Unjoni li jitħejjew mil-Kummissjoni Ewropea. Dan jifforma parti mill-programm li bih il-Kummissjoni tifli t-tmexxija ekonomika fil-pajjizi taz-zona ewro biex tara kemm

transports
ArticlesInewsmalta

Trasport

Din il-ġimgħa fi Strażburgu ħadt l-opportunità biex insemmi d-diffikultajiet li jaffaċċjaw gżejjer żgħar meta jiġu biex jorganizzaw u jsostnu s-sistemi tat-trasport għall-komunitajiet tagħhom. Minħabba ċ-ċokon tagħhom, minħabba l-istess insularità tagħhom, se jkollhom spejjeż relattivament ogħla minn ta’ impriżi simili li joperaw f’territorji akbar u b’qagħda aktar ċenttrali. Li tippretendi mbagħad li ażjendi bħal dawn li

woman
ArticlesInewsmalta

Xettiku

Kienet aħbar tajba dik li d-differenza bejn il-pagi jew id-dħul tan-nisa fl-impjieg f’Malta u dawk tal-irġiel hi fost l-iċken fl-Ewropa. Dan hu riżultat li sa minn dejjem kellna nimmiraw għalih. Biss biex inkun għal kollox sinċier, ninsab ftit xettiku dwar kemm l-aħbar hi tassew minnha. Minn rendikonti li smajt dwar kif jitqassam ix-xogħol f’pajjiżna, il-konklużjoni

greece
ArticlesIt-Torca

Lura Lejn Il-Bidu? (2)

Il-gvern ġdid Grieg qajjem sfida meta ddikjara li ma jridx jonora aktar il-ftehimiet ta’ salvataġġ finanzjarju bejn pajjizu u l-bqija taż-żona ewro. Ġimagħtejn ilu, iddiskutejna jekk il-krizi mqanqla b’hekk, kinitx ħaditna lura lejn il-bidu tad-dizgwid li l-istess zona ġarrbet fl-aħħar snin. Rajna kif matul daż-żmien, il-membri tagħha bnew strutturi ta’ lqugħ biex jiżguraw li ma

Internet-Economy
ArticlesInewsmalta

L-Ekonomija Digitali

Nitkellmu ħafna dwarha imma ma naħsibx li nafu tajjeb kemm fil-verità hi importanti fostna. Jidher li l-ekonomija diġitali nfirxet sew fostna fl-aħħar għoxrin sena, kemm fost id-ditti u l-gvern, kemm fost iċ-ċittadini. It-teknoloġija diġitali fil-ħafna aspetti tagħha saret sostenn ta’ oqsma ekonomiċi differenti. U għalhekk hemm bzonn li nkunu nafu tajjeb sa fejn twassal u