IndependentInewsmalta

Pagi

Ma naħsibx li s-suġġett tqajjem dan l-aħħar b’mod siewi, politikament u soċjalment – jew anke professjonalment. Biss, naqbel li l-livelli tal-pagi f’pajjiżna llum jixirqilhom kull attenzjoni u eżami. Qishom żviluppaw fostna tnejn, tlieta, erba’… forsi aktar … ta’ swieq tax-xogħol. Jiffunzjonaw skont mekkaniżmi li ma jiddependux minn xulxin. Biss, waqt li jkomplu għaddejja, qed jaffettwaw

IndependentInewsmalta

Kontrolli u linji ta’ gwida

Il-gvern jeħtieġlu jkun aktar effettiv fil-mod kif iħaddem il-kontrolli fuq l-abbużi u biex jistabbilixxi linji ta’ gwida f’setturi ekonomiċi u soċjali li huma kruċjali fil-ħajja tal-poplu. Irid ikun aktar effettiv ukoll f’kif jikkomunika l-għanijiet tiegħu. Veru li sa issa, politikament ma ġarrabx danni quddiem ċerti nuqqasijiet li qed jispikkaw. Ix-xejriet ta’ ekonomija li baqgħet tavvanza,

IndependentInewsmalta

Xi Brexit?

Ma jistax jibqa’ aktar dubju li l-kwistjoni tal-Brexit issa tinsab maqbuda f’xifer mill-aktar perikoluż. Min-naħa tagħhom, l-Ewropej twaħħlu mal-pożizzjoni li mhuma lesti jibdlu xejn minn dak li ġie miftiehem mal-gvern ta’ May. Matul il-ġimgħat, xi tentazzjonijiet li qamu mill-Ġermanja, l-Polonja, l-Irlanda u forsi l-Isvezja u r-republika Ċeka biex ikunu aktar “flessibbli”, malajr ġew fgati. Min-naħa

IndependentInewsmalta

Nostalġija

Tqanqalt dan l-aħħar nara viżwal qasir fil-verżjoni internet ta’ gazzetta lokali, li wera Tas-Sliema f’nofs is-snin ħamsin. Hu ambjent li sparixxa għal kollox. Biss, indunajt kif għadni niftakru f’dettall kbir mis-snin ta’ tfuliti. Ix-Xatt b’fuq naħa it-tinda kbira fejn jinġabru l-karozzini biż-żwiemel, fuq l-oħra, it-tinda fejn tittrakka l-lanċa ta’ Marsamxett. Triq it-Torri fejn il-karrozzi jidhru

IndependentInewsmalta

Konflitti ta’ interess… Il-futur tal-ewropa… Ċerf abjad

Fil-proġett li l-kumpanija tad-db trid ittella’ f’Paceville, qam fil-qrati u ġie aċċettat l-argument ta’ kunflitt ta’ interess għal membru tal-bord, fid-deċiżjoni li kellha tittieħed mill-awtoritajiet tal-ippjanar. Il-qorti għarfet l-eżistenza ta’ kunflitt u ħadet deċiżjoni radikali biex tikkompensa għalih. Sew għamlet. Imma… u dan hu imma kbir… jeħtieġ li l-kwistjoni kollha tal-konflitti ta’ interess li dal-pajjiż

IndependentInewsmalta

Nirien

F’diversi mkejjen tal-Ewropa, Malta inkluża, qamu nirien das-sajf fil-kampanja li ħolqu qerda sħiħa u kkawżaw periklu għall-persuni. Anke jekk fil-Miżieb, il-ħsara kienet estensiva, hemm u f’inħawi oħra fejn inqalgħet il-problema, l-iskwadri tat-tifi tan-nar laqgħu tajjeb għall-isfida. Bqajt impressjonat favorevolment, għax kont nistenna li n-nirien fil-kampanja kienu xi ħaġa relattivament ġdida hawn. It-taħriġ u l-esperjenza tal-iskwadri