Inewsmalta

Nothing’s for free

The idea that the use of public goods is “free” of charge is a fundamental of economic theory. To breathe for instance, you do not have to pay for the usage of the air supply. On the other hand, polluted air that people “use” for free triggers illnesses affecting young and old. To cure them,

IndependentInewsmalta

Rebħa

Rebħa fil-qafas ta’ elezzjoni għall-Parlament Ewropew bl-ebda mod ma jista’ jkollha l-istess tifsira bħal rebħa f’elezzjoni ġenerali. Imma l-Prim Ministru Muscat kellu raġun jgħid li l-elezzjoni ta’ Mejju kellha tagħti verdett fuq il-gvern f’nofs jew kważi tal-mandat tiegħu ta’ tmexxija. Sa ftit taż-żmien ilu, konna ngħidu li qed jinżammu wisq elezzjonijiet f’pajjiżna. U li dan

IndependentInewsmalta

Paga minima

Għalija it-test ta’ kemm l-Ewropa se tkun waħda soċjali fis-snin li ġejja hu kif se tittratta l-kwistjoni tal-paga minima. Il-verità hi li fil-qasam soċjali, il-ħaddiema, l-impjegati, is-self employed iż-żgħar u dawk kollha li jinsabu bħalhom tilfu mis-saħħa li kellhom biex iħarsu l-interessi tagħhom. Veru li ħafna minn dawk li spiċċaw minn taħt ma jafux b’li

IndependentInewsmalta

L-inflazzjoni f’malta llum

L-ekonomija li qed tikber b’rata bla preċedent mill-Indipendenza lil hawn, ma tantx qanqlet polemiki fl-aħħar kampanja elettorali. Uħud jargumentaw li ntesiet għal kollox. Sadattant, l-istatistika ekonomika baqgħet ħierġa bir-ritmu normali. Ftit li xejn ingħatat attenzjoni. Fost din, l-interessanti kienet l-aħbar dwar l-għoli tal-ħajja kif ikkalkolat skont l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut imħaddem f’Malta. Fl-assjem, uriet li l-inflazzjoni

IndependentInewsmalta

Valuri… Soċjaliżmu… Ewropa tal-ġnus

Ħadt ħafna gost li fl-aħħar ġimgħa ta’ dil-kampanja elettorali, it-tema ewlenija daret biex tkun waħda dwar valuri. Forsi li skattaha kien ix-xokk mal-pajjiż kollu bl-arresti ta’ persuni akkużati bil-qtil tal-immigrant Ivorjan Lassana Cisse. Forsi li le. Imma li l-valuri tressqu lejn il-quċċata tal-aġenda f’dal-punt kruċjali jidhirli bħala żvilupp siewi. Għax minkejja t-tqanżiħ tal-Oppożizzjoni, ma sibt

IndependentInewsmalta

Kampanji

Matul il-kampanji politiċi, speċjalment f’elezzjonijiet, isiru ħafna stqarrijiet ripetittivi li huma meħtieġa biex jimmartellaw suġġetti u argumenti li dwarhom iċ-ċittadin-votant irid jagħżel. Biss naħseb li l-akbar mertu tal-kampanji politiċi – talanqas għal min ikun kandidat – hu li joffru opportunità biex wieħed jistħarreġ ir-realtà ekonomika, soċjali u kulturali mill-qrib, wiċċ’imb wiċċ ma’ min qed iġarrabha.