Newsletter

Skambju ta’ fehmiet tal-ECON ma’ Piero Cipollone

Waqt skambju ta’ fehmiet dwar il-progress tal-proġett dwar id-diġitalizzazzjoni tal-munita ewro, fil-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (ECON) tal-Parlament Ewropew, l-eks Prim Ministru Alfred Sant sostna li “l-ewro diġitali m’għandux jwassal għall-imgħax (la pożittiv u lanqas negattiv) peress li dan għandu jservi bħala mezz ta’ ħlas u mhux bħala ħażna ta’ valur”.  Id-diġitalizzazzjoni tal-ewro toħloq forma elettronika

Newsletter

Kwistjonijiet dwar is-saltna tad-dritt qed jintużaw bħala ballun politiku – Alfred Sant

Fl-intervent tiegħu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu dwar is-saltna tad-dritt u l-libertà tal-midja fil-Greċja, l-eks Prim Ministru Alfred Sant qal li huwa m’għandux fiduċja fl-approċċi ssettjati mill-Parlament Ewropew biex jiġu riveduti każijiet dwar ksur tas-saltna tad-dritt fl-Istati Membri Ewropej. Minn naħa irrikonoxxa li l-kwistjonijiet tas-saltna tad-dritt għandhom rwol ċentrali għall-identità tal-unjoni u jeħtieġ li jibqgħu

Newsletter

Suq tal-pagamenti aktar integrat u effiċjenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea

L-eks Prim Ministru u l-Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi Alfred Sant qal li filwaqt li l-hekk imsejjaħ Regolament SEPA jservi bħala l-pedament għaż-żona unika tal-ħlas tal-ewro, l-aġġornament tiegħu biex jakkomoda trasferimenti ta’ kreditu instantanji f’ewro jirrifletti kif qed jinbidlu s-sistemi tal-ħlasijiet. Fl-istess ħin, dan l-aġġornament jippromwovi l-innovazzjoni, l-iżvilupp tas-suq, u żieda fil-kompetizzjoni,

Newsletter

Sant jiddeskrivi lill-Unjoni tas-Swieq Kapitali bħala s-Sinderella tal-politika tal-UE

Waqt konferenza dwar is-Servizzi Finanzjarji Ewropej li saret fl-Awditorju BNP Paribas ta’ Brussell, l-eks Prim Ministru Alfred Sant ikkummenta dwar ir-riżultati miksuba mill-Unjoni Ewropea fit-tnedija ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali fl-Ewropa. Huwa sostna li l-progress mexa b’ritmu kajman ħafna u waqaf ħabta u sabta. Huwa ddeskriva lill-Unjoni tas-Swieq Kapitali bħala s-Sinderella tal-policies ewlenin Ewropej fl-unjoni ekonomika

Newsletter

Sant jappella biex l-Iskema Ewropea tal-Assigurazzjoni tad-Depożiti tidħol fis-seħħ f’qasir żmien

Fl-intervent tiegħu dwar ir-Rapport Annwali tal-Unjoni Bankarja għall-2023 fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON), l-eks Prim Ministru Alfred Sant enfasizza dwar in-nuqqas ta’ direzzjoni biex ikun deċiż dwar l-implimentazzjoni ta’ policies tal-banek Ewropej. “Eżempju ċar ta’ dan huwa t-trattament marbut mat-tnaqqis tar-rabta bejn id-dejn sovran u l-banek. Minkejja l-approċċ ġenerali huwa wieħed korrett,

Vote during a European Parliament plenary session in Strasbourg
Newsletter

Stati Membri newtrali ma jistgħux isegwu politika ta’ difiża li tikkontradixxi l-istatus tagħhom – Alfred Sant

Fl-intervent tiegħu fuq Rapport dwar l-irwol tal-Parlament Ewropew u d-diplomazija parlamentari tiegħu fil-politika barranija u ta’ sigurtà tal-Unjoni Ewropea, l-eks Prim Ministru Alfred Sant saħaq li biex il-politika tal-Parlament Ewropew fuq affarijiet internazzjonali tkun waħda rilevanti ma tistax tkun simili għal dik ta’ nazzjon. “Dan japplika aktar u aktar fir-rigward ta’ politika Ewropea ta’ difiża