My vote is bound to the following reservation: In reforms being introduced as part of the Banking Union, we need to give more attention to the impact that the ongoing changes will have on operating costs of banks and on banks’ propensity to lend.
Necessary as they are from a certain perspective, current bank regulation proposals will inevitably raise operational costs.
So will the measure by which the European Central Bank will hold new powers to impose sanctions.
The measures could also make banks think twice before they lend on projects that they might consider to be problematic under the new circumstances.
So, costs to lenders could increase even as the latter will find it more difficult than before to raise project funds.
This is hardly the time to raise lending costs or to promote more risk averseness in the banking system.
A balance must be kept between the need for banking institutions to be run prudently and transparently, and that other need for banks to respond quickly and efficiently to project proposals.
Is this balance being reached at European level?
The question remains open.

Maltese Version

Il-vot tiegħi qed ikun marbut ma’ din ir-riserva: Fir-riformi li qed jiddaħħlu bħala parti mill-għaqda bankarja, jeħtieġ li nagħtu attenzjoni akbar lill-impatt li l-bidliet għaddejja se jkollhom fuq l-ispiża operattiva tal-banek u fuq ix-xejra tal-banek biex isellfu.
Għalkemm minn ċerta perspettiva huma neċessarji, il-proposti għar-regolamentazzjoni tal-banek li qed isiru bħalissa, żgur se jżidu l-ispejjeż operattivi.
L-istess ħaġa tgħodd għall-miżura li tagħti lill-Bank Ċentrali Ewropew poteri ġodda biex jimponi sanzjonijiet.
Il-miżuri jistgħu jwasslu biex banek jieħdu aktar żmien qabel isellfu għal proġetti jekk iqisuhom problematiċi fiċ-ċirkostanzi l-ġodda.
Allura, l-ispejjeż jistgħu jiżdiedu għal min se jissellef anki waqt li dan se jkun qed isibha aktar diffiċli minn qabel biex jikseb fondi għall-proġetti.
Bħalissa, ma tantx hu żmien tajjeb biex iżżid l-ispejjeż tas-self jew biex twassal lill-banek biex jieħdu anqas riskji.
Irid jinżamm bilanċ bejn il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet bankarji jitmexxew bi prudenza u trasparenza, u l-ħtieġa l-oħra li l-banek jirrispondu malajr u b’effiċjenza għall-proposti ta’ proġetti li jsirulhom.
Dan il-bilanċ qed jintlaħaq fuq livell Ewropew?
Il-kwistjoni għadha miftuħa.

Facebook Comments

Post a comment