6 March 2015
E-003730-15
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

Subject: Distance between each EU island region and the closest non-Objective One region

Question(s)
Can the Commission say which is the closest non-Objective One region to each of the EU island regions at NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) levels 1 and 2?

What is the distance between the island region and the closest non-Objective One region in each case?

What is the travel time in each case?

Joint answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission

The information in the annex can be provided to the Honourable Member. Tables 1 and 2 refer to E-003729/2015 while Tables 3 and 4 refer to E-003730/2015.

As EU island regions listed in the annex are defined as NUTS 2 or NUTS 3 regions entirely insular or part of islands without a fixed link (bridge, tunnel) to the mainland, the information only refers to island regions at NUTS 2 and NUTS 3 level, but not at NUTS 1 level.

The Commission does not have information on the travelling time between island regions and non-objective-one-regions.

Annexe to E-003729/2015 and E-003730/2015

Maltese Version – E-003730-15

Suġġett: Id-distanza bejn kull reġjun insulari tal-UE u l-eqreb reġjun mhux Objettiv Wieħed
Tista’ l-Kummissjoni tgħid liema huwa l-eqreb reġjun mhux Objettiv Wieħed ta’ kull reġjun insulari tal-UE fil-livelli 1 u 2 tan-NUTS (Klassifikazzjoni komuni ta’ Unitajiet Territorjali għall-Istatistika)?
X’inhi d-distanza bejn ir-reġjun insulari u l-eqreb reġjun mhux Objettiv Wieħed f’kull każ?
X’inhu l-ħin tal-ivvjaġġar f’kull każ?

Tweġiba konġunta mogħtija mis-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni

L-informazzjoni fl-anness tista’ tingħata lill-Onorevoli Membru. It-Tabelli 1 u 2 jirreferu għal E-003729/2015 filwaqt li t-Tabelli 3 u 4 jirreferu għal E-003730/2015.
Peress li fl-anness ir-reġjuni insulari tal-UE huma definiti bħala reġjuni NUTS 2 jew NUTS 3 li huma interament insulari jew parti minn gżejjer mingħajr rabta fissa (pont, mina) mal-parti maġġuri, l-informazzjoni tirreferi biss għal reġjuni insulari fil-livelli NUTS 2 u NUTS 3, iżda mhux fil-livell NUTS 1.
Il-Kummissjoni m’għandhiex informazzjoni dwar il-ħin li wieħed jieħu biex jivvjaġġa bejn reġjuni insulari u reġjuni li mhumiex tal-ewwel objettiv.

Annexe E-003729/2015 u E-003730/2015

Facebook Comments

Post a comment