Question for written answer E-003731/2015
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

Subject: European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Funds allocated to EU island regions and ‘Objective 1’ NUTS 2 regions

Question(s)

Can the Commission say what was the amount of ERDF and Cohesion Funds allocated per 1 000 inhabitants each year from 2004 to 2013
1. to each of the EU island regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels; and
2. all ‘Objective 1’ NUTS 2 regions as a whole?

Answer given by Ms Creţu on behalf of the Commission (22.5.2015)

1. The Commission does not have the information requested by the Honourable Member.

2. The following amounts of European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund support were allocated to Objective 1 regions (2004-2006, including Phasing-out regions) and to Convergence Regions (2007-2013, including phasing-out regions) (commitments per year, in EUR/1000 inhabitants). Due to the fact that Cohesion Fund interventions can cover multiple regions, it should be noted that these amounts are estimates.

2004: 124 753; 2005: 125 530; 2006:129 649; 2007: 158 560; 2008: 172 924; 2009: 179 934; 2010: 188 408; 2011: 197 628; 2012: 207 623; 2013: 213 113

 

Maltese Version E-003731-15
Suġġett: Fondi FEŻR (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) u ta’ Koeżjoni allokati lir-reġjuni insulari tal-UE u lir-reġjuni NUTS 2 “Objettiv 1”

Tista’ l-Kummissjoni tgħid x’kien l-ammont ta’ fondi FEŻR u ta’ Koeżjoni allokat għal kull 1 000 abitant kull sena bejn l-2004 u l-2013
1. lil kull reġjun insulari tal-UE fil-livelli NUTS 2 u NUTS 3; kif ukoll
2. lir-reġjuni kollha NUTS 2 “Objettiv 1” f’daqqa?

Tweġiba mogħtija mis-Sinjura Crețu f’isem il-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ma għandhiex it-tagħrif mitlub mill-Onorevoli Membru.2. L-ammonti li ġejjin tal-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta’ Koeżjoni għas-sostenn ġew allokati għal reġjuni tal-Objettiv 1 (2004-2006, inklużi r-reġjuni fi tranżizzjoni) u għal Reġjuni ta’ Konverġenza (2007-2013, inklużi reġjuni fi tranżizzjoni) (impenji kull sena, f’EUR/1 000 abitant). Minħabba li l-interventi tal-Fond ta’ Koeżjoni jistgħu’ jkopru diversi reġjuni, wieħed irid jagħraf li dawn l-ammonti huma stimi.
2004: 124 753; 2005: 125 530; 2006: 129 649; 2007: 158 560; 2008: 172 924; 2009: 179 934; 2010: 188 408; 2011: 197 628; 2012: 207 623; 2013: 213 113

Facebook Comments

Post a comment