Question for written answer E-004211/17
to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26 June 2017)
Subject: GDP value in euros of every EU island region at NUTS levels 2 and 3
With reference to Written Questions E-003734/2015 and E-003740/2015 of 28 May 2015, can the Commission give the same data
for the years 2003 to 2015 in respect of NUTS levels 2 and 3 island regions?

Question for written answer E-004212/17
to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26 June 2017)
Subject: Purchasing Power Standard per inhabitant
Can the Commission give the Purchasing Power Standard per inhabitant for NUTS levels 2 and 3 islands for the years 2003 to 2015?
Can the Commission give the Purchasing Power Standard per inhabitant as a percentage of the EU average for NUTS levels 2 and 3
islands for the years 2003 to 2015?

Question for written answer E-004213/17
to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26 June 2017)
Subject: GDP at current market prices
Can the Commission give the GDP at current market prices for NUTS levels 2 and 3 island regions for the years 2003 to 2015?
Can the Commission give the GDP per capita at current market prices for NUTS levels 2 and 3 island regions for the years 2003 to
2015?

Joint answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission
(18 August 2017)

The Honourable Member will find the requested information in the annex.

Eurostat would like to point out that gross domestic product data for reference year 2015 is not yet fully available for NUTS levels 2
and 3.

EU island regions listed in the annex were defined as NUTS 2 or NUTS 3 regions entirely insular or part of islands without a fixed link
(bridge, tunnel) to the mainland.
See annex: Annex

Maltese Version

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004211/2017
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)
Suġġett: Il-valur tal-PDG f’euro ta’ kull reġjun insulari tal-UE fil-livelli NUTS 2 u 3
B’riferiment għall-Mistoqsijiet bil-Miktub E-003734/2015 u E-003740/2015 tat-28 ta’ Mejju 2015, tista’ l-Kummissjoni tipprovdi l-istess data għas-snin bejn l-2003 u l-2015 fir-rigward tar-reġjuni insulari fil-livelli NUTS 2 u 3?

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004212/2017
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)
Suġġett: Standard tal-Kapaċità tal-Akkwist għal kull abitant;
Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi l-Istandard tal-Kapaċità tal-Akkwist għal kull abitant tar-reġjuni gżejjer tal-livelli 2 u 3 tan-NUTS għas-snin 2003 sal-2015?
Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi l-Istandard tal-Kapaċità tal-Akkwist għal kull abitant bħala perċentwal tal-medja fl-UE għar-reġjuni gżejjer tal-livelli 2 u 3 tan-NUTS għas-snin 2003 sal-2015?

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004213/2017
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)
Suġġett: Il-PGD bi prezzijiet tas-suq attwali
Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi l-PDG bi prezzijiet tas-suq attwali għar-reġjuni gżejjer tal-livelli 2 u 3 tan-NUTS għas-snin 2003 sal-2015?

MT E-004211/2017
E-004212/2017
E-004213/2017 Tweġiba tas-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni (18.8.2017)

L-informazzjoni li talab l-Onorevoli Membru tinsab fl-Anness.

L-Eurostat tixtieq tavżak li d-dejta dwar il-prodott domestiku gross għas-sena ta’ referenza tal-2015 għadha mhijiex disponibbli għalkollox għal-livelli 2 u 3 tan-NUTS.

Ir-reġjuni insulari tal-UE mniżżlin fl-Anness huma ddefiniti bħala reġjuni tal-livell 2 jew tal-livell 3 tan-NUTS li jew huma kompletament insulari jew jiffurmaw parti minn gżejjer mingħajr kollegament fiss (pont jew mina) mal-kontinent.

Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi l-PDG per capita bi prezzijiet tas-suq attwali għar-reġjuni gżejjer tal-livelli 2 u 3 tan-NUTS għas-snin 2003 sal-2015?

Facebook Comments

Post a comment