Question for written answer E-004219/17
to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26 June 2017)

Subject: Size of businesses
Can the Commission give the business demography by size class 0-9, 10-49, 50-249 and 250+ for NUTS level 2 and 3 island regions
for the years 2008 to 2015?

Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission
(11 August 2017)
The Honourable Member will find the requested information in the annex.
Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council (1) (recast), Annex IX, provides a legal basis for the
business demography data collection at national level. In the structural business statistics the requested size classes are only available
at national level. Therefore, data can be provided only for EU island regions which are identical to the national level. The national
data for Malta coincide with NUTS 2 level; national data on Cyprus coincide with NUTS 3 level. Data for 2008, 2009 and 2015 are
not available.
The business demography voluntary regional data collection is based on different size classes than required and all enterprises with
more than ten employees are combined in one class. The results of the regional level collection are available in the dataset titled
‘Business demography by size class and NUTS 3 regions’. This dataset can be consulted on the Eurostat website (2). The table code is:
bd_size_r3

See annex: Annex

⋅1∙ OJ L 97, 9.4.2008, p. 13‐59.
⋅2∙ http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004219/2017
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)

Suġġett: Daqs tan-negozji
Tista’ l-Kummissjoni tipprovdi demografija tan-negozji skont il-klassijiet tad-daqs 0-9, 10-49, 50-249 u 250+ għar-reġjuni insulari għas-snin bejn l-2008 u l-2015?

MT E-004219/2017 Tweġiba tas-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni (11.8.2017)

L-Onorevoli Membru għandu jsib l-informazzjoni li talab fl-anness.

L-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (riformulazzjoni), jipprovdi bażi legali għall-ġbir ta’ dejta dwar id-demografija tan-negozju fil-livell nazzjonali. Fl-istatistika strutturali tan-negozju, il-klassijiet tad-daqs mitluba huma disponibbli biss fil-livell nazzjonali. Għalhekk, id-dejta tista’ tingħata biss għar-reġjuni insulari tal-UE li huma identiċi għal-livell nazzjonali. Id-dejta nazzjonali għal Malta tikkoinċidi mal-livell NUTS 2; id-dejta nazzjonali dwar Ċipru tikkoinċidi mal-livell NUTS 3; Id-dejta għall-2008, l-2009 u l-2015 mhijiex disponibbli.

Il-ġbir volontarju tad-dejta reġjonali dwar id-demografija tan-negozju huwa bbażat fuq klassijiet ta’ daqs differenti minn dawk meħtieġa, u l-intrapriżi kollha b’aktar minn għaxar impjegati huma kkombinati fi klassi waħda. Ir-riżultati tal-ġbir fil-livell reġjonali huma disponibbli fis-sett ta’ dejta intitolat “Business demography by size class and NUTS 3 regions”. Dan is-sett ta’ dejta jista’ jiġi kkonsultat fuq is-sit web tal-Eurostat(2). Il-kodiċi tat-tabella huwa: bd_size_r3

⋅1∙ OJ L 97, 9.4.2008, p. 13‐59.
⋅2∙ http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Facebook Comments

Post a comment