web_0000_recovery
Newsletter

Fond ta’ Rkupru: Mhux biżżejjed biex iżomm l-impatti imprevedibbli tal-pandemija

Waqt li kien qed jindirizza s-sessjoni tal-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, l-eks Prim Ministru u Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Laburista (S&D) Alfred Sant, enfasizza li l-għanijiet ewlenin wara l-ħolqien tal-pakkett tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru u r-Reżiljenza m’għandhomx ikunu ggwidati minn kunsiderazzjonijiet li huma rrilevanti għall-ħtieġa urġenti li titnieda mill-ġdid l-ekonomija Ewropea u jitrażżan il-ħruġ tal-fondi tal-gvern.

web_0001_digital
Newsletter

Sant jappella għal dibattitu miftuħ dwar il-possibbiltà u l-fattibilità li jitkissru monopolji diġitali

Waqt dibattitu plenarju fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu dwar il-liġi Ewropea l-ġdida li tirregola s-swieq diġitali, Alfred Sant enfasizza li s-sitwazzjoni preżenti fejn ftit kumpaniji jikkontrollaw l-akbar sehem tas-suq online hija perikoluża u inaċċettabbli. Filwaqt li enfasizza li l-pjattaformi diġitali għandhom joperaw f'ambjent ta' kundizzjonijiet ekwi, appella għal dibattitu miftuħ dwar il-possibbiltà u l-fattibilità li jitkissru monopolji diġitali.

ballot-voting-1
Newsletter

Sant jesprimi riżervi dwar l-armonizzazzjoni tar-regoli tal-finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet Ewropej

L-eks Prim Ministru Alfred Sant ivvota favur rapport lill-plenarja tal-Parlament Ewropew dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Filwaqt li qabel ma’ diversi suġġerimenti li ġew inklużi mill-Membri Parlamentari Ewropej fir-rapport, Sant esprima kawtela dwar rakkomandazzjoni li tenfasizza li r-rispett għall-valuri fundamentali tal-UE għandu jsir biex japplika għall-partiti politiċi Ewropej u l-partiti membri tagħhom. “Din il-kundizzjoni trid tiġi interpretata b’attenzjoni kbira peress li tista’ tiġi applikata b’mod partiġġjan minn

accounting
Newsletter

Għandu jinżamm il-prinċipju ta’ kompetizzjoni ġusta fit-taxxa bejn l-istati – Alfred Sant

Waqt dibattitu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew dwar id-Direttiva tar-Rappurtar Pajjiż b’Pajjiż (CbCR) il-Kap tad-Delegazzjoni Maltija tal-Partit Laburista tal-S&D Alfred Sant saħaq li “għandhom jinżammu l-parametri attwali dwar il-kompetenzi tat-taxxa fi ħdan l-UE, b’kwistjonijiet ta’ taxxa jibqgħu suġġetti għall-kompetenza nazzjonali u mhux tal-UE.” L-eks Prim Ministru għamel referenza għal tliet suġġetti ċentrali mqajma mill-adozzjoni tad-Direttiva CbCR. Dawn huma l-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, il-kompetizzjoni ġusta tat-taxxa u l-parametri ta’ Governanza dwar