_0003_weber-photo
Newsletter

TAL-PN JAPPOĠĠJAW LIL WEBER  BIEX TITNEĦĦA L-UNANIMITÀ DWAR TASSAZZJONI

Manfred Weber għandu l-appoġġ tal-PN biex ineħħi l-politika  ta’ unanimità fil-Kunsill Ewropew dwar il-politika ta’ tassazzjoni tal-istati membri tal-UE. Din hija ta’ detriment għall-interessi nazzjonali ta’ Malta. Fil-leġislatura li għaddiet Casa, Metsola u Zammit diġà qablu u ivvotaw favur din il-proposta. Weber reġa’ ġedded dil-proposta waqt id-dibattitu għall-ħatra ta’ President tal-Kummissjoni Ewropea. Meta kien qed

_0002_european-soldiers
Newsletter

L-UE TRID ISSAĦĦAĦ ID-DIFIŻA

  L-UE wieġbet għall-akkużi tal-Istati Uniti li patt militari Ewropew ġdid jirriskja li jagħlaq il-kumpaniji Amerikani tal-proġetti ta’ difiża tal-blokk u jimmina n-NATO. Brussell jirriġetta totalment it-talbiet tal-Istati Uniti u qal li l-Unjoni tibqa’ totalment kommessa li taħdem mal-Istati Uniti bħala ‘partner’ fis-sigurta` u d-difiża minkejja t-tibdiliet li hemm pjanati. L-Istati Uniti ikkritikat il-pjanijiet militari

_0005_6img_1
Newsletter

PRIJORITA` LILL-UGWALJANZA U L-ĠUSTIZZJA SOĊJALI

L-Ewropa għandha bżonn qalb li tħares lill-ħaddiema, lill-uliedhom, liż-żgħażagħ, lil dawk li qed jaħdmu bil-prekarjat, lill-anzjani, lil dawk l-aktar vulnerabbli fil-ħajja, lil dawk li m’għandhomx opportunitajiet soċjali. Din hija l-Ewropa Soċjali li kull membru elett fil-Parlament Ewropew irid jaħdem għaliha fil-ħames snin li ġejjin. Dan qalu Alfred Sant f’laqgħa mas-Segretarju Ġenerali tal-GWU Josef Bugeja u

_0004_kurz
Newsletter

VIDEO IWASSAL GĦAL ELEZZJONI BIKRIJA FL-AWSTRIJA

Video li  juri lil mexxej tal-lemin estrem Awstrijak Heinz-Christian Strache ipartat kuntratti pubbliċi ma’ donazzjonijiet għal partit tiegħu wassal biex il-kanċillier Awstrijak Sebastian Kurz isejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija. “Iż-żejjed kollu żejjed,” qal Kurz huwa u jispjega l-isfidi li kellu jaffaċċja huwa u jinnegozja mal-partit tal-lemin estrem li miegħu qiegħed f’koalizzjoni. Il-partit tal-lemin estrem allinea ruħu

_0000_pn-logo
Newsletter

TAL-PN MUTI DWAR IL-KUMMISSARJU ĠDID EWROPEW NOMINAT MINN MALTA

Diġa` għaddew ħmistax-il ġurnata u l-Partit Nazzjonalista għadu ma weġibx għall-mistoqsija ta’ Alfred Sant jekk hux se jappoġġja n-nomina tal-Kummissarju Malti ġdid wara l-elezzjonijiet Ewropej. Il-poplu Malti u Għawdxi għandu dritt ikun jaf x’se tkun il-pożizzjoni tal-PN f’din l-eventwalita`. Tal-PN diġa` ħadmu kontra l-kandidatura ta’ Leo Brincat fil-Qorti tal-Awdituri. Did-darba jridu jgħidu minn issa x’se

_0001_gozo
Newsletter

FAVUR IL-VALURI, L-INTERESSI U L-BŻONNIJIET TA’ GĦAWDEX FL-EWROPA

Il-vuċi ta’ gżejjer żgħar għandu jkollha l-post tagħha fl-UE biex fil-ħames snin li ġejjin jinstabu soluzzjonijiet politiċi li jersqu lejn bilanċ xieraq li jirrispetta il-valuri, l-interessi u l-bżonnijiet ta’ gżejjer żgħar bħal Malta u Għawdex. Fi ħdan l-Unjoni Ewropea tal-lum, mhijiex ħaġa ċara li dejjem qed jinstab dan il-bilanċ, l-aktar fejn jiddaħħlu soluzzjonijiet li jipprovaw