airport
Newsletter

Kummissarju Ewropew tgħid lil Alfred Sant li d-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru jibqgħu applikabbli waqt il-kriżi ta’ Covid-19

Bi tweġiba għall-pressjoni mill-Ewroparlamentari Laburista Alfred Sant, il-Kummissjoni Ewropea għamlitha ċara li, matul il-kriżi bla preċedent tal-pandemija Covid-19, id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru jibqgħu applikabbli u l-miżuri nazzjonali biex jappoġġjaw l-industrija m’għandhomx inaqqsu dawn id-drittijiet tal-konsumatur.

first-speach
Newsletter

Proposti bilanċjati tal-President tal-KE biex tissaħħaħ is-saħħa pubblika fl-UE – Alfred Sant

Fl-ewwel diskors tagħha lill-Parlament Ewropew dwar l-Istat tal-Unjoni, il-President tal-Kummissjoni Ewropea kellha l-isfida li d-dikjarazzjoni tagħha dwar il-viżjoni u l-iskop tal-UE setgħet tkun iddominata mill-pandemija tal-koronavirus. Madanakollu, rnexxielha ssib bilanċ tajjeb bejn li tikkumbatti l-problemi preżenti u fl-istess mument tartikola missjoni għat-tul.