_0002_lgbt-b
Newsletter

Diskors ta’ mibegħda kontra l-LGBTIQ ma jistgħax jiġi ttollerat

Wieħed ma jistax jittollera diskriminazzjoni pubblika u diskors ta’ mibegħda fl-UE kontra ċittadini LGBTIQ u minoranzi oħra u huwa saħansitra iktar inaċċettabbli li diskriminazzjoni u inġustizzja bħal din qed tiġi stabbilita f'liġi nazzjonali bħal fl-Ungerija, qal Alfred Sant fil-Parlament Ewropew.

_0003_prison
Newsletter

Alfred Sant jipproponi mekkaniżmu biex jissorvelja l-ħabs

Alfred Sant appella għal “mekkaniżmu permanenti” li jevalwa b’mod indipendenti dak li għaddej fis-sistema tal-ħabs ta’ Malta u ddikjara li d-dibattitu dwar kif taħdem l-amministrazzjoni tal-ħabs inbidel għal logħba tal-midja minħabba n-nuqqas ta’ mekkaniżmu li jgħasses.

_0004_work-environment
Newsletter

L-Inugwaljanzi Ekonomiċi u Soċjali fl-UE kibru 

Statistika li ħierġa qed turi li l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali ppersistew u fil-fatt kibru fl-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin, b'reġjuni periferiċi affettwati b'mod speċjali, Alfred Sant qal fil-Parlament Ewropew.

137_0008_pregnant
Newsletter

Hemm bżonn dibattitu miftuħ dwar l-abort – Alfred Sant

Alfred Sant esprima l-appoġġ tiegħu għall-prinċipji sostnuti fir-rapport Matić dwar is-sitwazzjoni tas​-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-qafas tas-saħħa tan-nisa, u ddikjara li hemm bżonn dibattitu miftuħ dwar l-abort.