Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw għaliha. Fiha ssib artikli dwar l-aħħar aġġornamenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej, tagħrif ġenerali, kurżitajiet, u anki informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Dr Alfred Sant fil-Parlament Ewropew.

A two euros coin from Germany with the national german flag as background

ESPERTI ĠERMANIŻI: PAJJIŻ LI MA JĦALLASX ID‑DEJN GĦANDU JOĦROĠ MIŻ‑ŻONA EWRO

Kumitat ta’ 5 esperti kkummissjonati mill-Gvern Ġermaniż qalu li, bħala soluzzjoni aħħarija, pajjiż taż-żona ewro għandu joħroġ miż-żona ewro jekk ...
Aqra Aktar
Central Balkan Political Map formed by Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania and Macedonia. With capitals, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling and scaling.

44,000 IMMIGRANT JIDĦLU FL‑UE MILL‑BALKANI FL‑EWWEL TLIET XHUR TAL‑2015

Fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena, aktar minn 44,000 immigrant illegali għaddew mill-fruntieri tal-Punent tal-Balkani. Rapport tal-Frontex żvela kif aktar ...
Aqra Aktar
A group of military helicopters and the silhouette of a soldier.

FL‑AQWA TAGĦHA L‑OPERAZZJONI NAVALI TAL‑UE DWAR TRAFFIKAR TAL‑BNEDMIN

L-operazzjoni navali tal-UE kontra t-traffikanti tal-bnedmin fil-Mediterran (EUNAVFOR Med) bdiet topera b’mod sħiħ, qed tkompli tgħasses il-Mediterran, tosserva l-attivitajiet, tinterċetta ...
Aqra Aktar
International-Monetary-Fund-IMF-Logo-at-HQ

IL‑FOND MONETARJU INTERNAZZJONALI FAVUR L‑UNJONI BANKARJA

Il-pajjiżi fiż-żona ewro għandhom jiffinalizzaw l-unjoni bankarja billi jħejju skema li permezz tagħha jkunu jistgħu jitħallsu lura parti mid-depożiti f’każ ...
Aqra Aktar
Grunge Bosnia and Herzegovina map on blue and starry European button isolated on white background with copy space.

PASS KRUĊJALI GĦALL‑BOSNIA‑HERZEGOVINA GĦAD‑DĦUL FL‑UE

L-Unjoni Ewropea laqgħet il-pjan ta’ riforma mfassal mill-Bosnia-Herzegovina u ddeskriviet dan il-progress bħala ‘pass kruċjali għall-integrazzjoni ta’ dan il-pajjiż mal-UE’ ...
Aqra Aktar
KYRENIA, CYPRUS - OCTOBER 6: Scenic view of a busy historic harbour and the old town in Kyrenia (Girne) October 6, 2013 the Island of Cyprus.

IT‑TLIET ‘ISTITUZZJONIJIET’ SODISFATTI B’ĊIPRU

It-tliet ‘istituzzjonijiet’ (Il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali) li jirrappreżentaw il-kredituri li sellfu l-flus lil Ċipru ħarġu sodisfatti ...
Aqra Aktar
people, business, finances and money concept - close up of businessman hands holding open wallet with euro cash

L‑IŻBILANĊ TAL‑GVERN FIŻ‑ŻONA EWRO 2.3% TAL‑PGN FL‑EWWEL KWART TAS‑SENA 2015

Fl-ewwel kwart tas-sena 2015 l-iżbilanċ tal-gvern fiż-żona Ewro mqabbel mal-Prodott Gross Nazzjonali (PGN) kien ta’ 2.3% . Dan juri tnaqqis ...
Aqra Aktar
unjoni

L‑UNJONI EKONOMIKA U MONETARJA (EMU)

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU) tirrappreżenta pass ewlieni fl-integrazzjoni tal-ekonomiji tal-UE. Tinvolvi l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fiskali, politika monetarja komuni, ...
Aqra Aktar
drone

IL‑POSTA BID‑‘DRONE’ FLOK BIL‑POSTMAN

Is-servizz postali Żvizzeru qed jevalwa l-użu tad-‘drones’ għat-tqassim ta’ pakketti li jiżnu sa kilogramma. Il-posta beħsiebha tuża dawn id-‘drones’ b’mod ...
Aqra Aktar

Facebook Comments

Post a comment