Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw għaliha. Fiha ssib artikli dwar l-aħħar aġġornamenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej, tagħrif ġenerali, kurżitajiet, u anki informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Dr Alfred Sant fil-Parlament Ewropew.

ESPERTI ĠERMANIŻI: PAJJIŻ LI MA JĦALLASX ID‑DEJN GĦANDU JOĦROĠ MIŻ‑ŻONA EWRO

Kumitat ta’ 5 esperti kkummissjonati mill-Gvern Ġermaniż qalu li, bħala soluzzjoni aħħarija, pajjiż taż-żona ewro għandu joħroġ miż-żona ewro jekk ...
Read More

44,000 IMMIGRANT JIDĦLU FL‑UE MILL‑BALKANI FL‑EWWEL TLIET XHUR TAL‑2015

Fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena, aktar minn 44,000 immigrant illegali għaddew mill-fruntieri tal-Punent tal-Balkani. Rapport tal-Frontex żvela kif aktar ...
Read More

FL‑AQWA TAGĦHA L‑OPERAZZJONI NAVALI TAL‑UE DWAR TRAFFIKAR TAL‑BNEDMIN

L-operazzjoni navali tal-UE kontra t-traffikanti tal-bnedmin fil-Mediterran (EUNAVFOR Med) bdiet topera b’mod sħiħ, qed tkompli tgħasses il-Mediterran, tosserva l-attivitajiet, tinterċetta ...
Read More

IL‑FOND MONETARJU INTERNAZZJONALI FAVUR L‑UNJONI BANKARJA

Il-pajjiżi fiż-żona ewro għandhom jiffinalizzaw l-unjoni bankarja billi jħejju skema li permezz tagħha jkunu jistgħu jitħallsu lura parti mid-depożiti f’każ ...
Read More

PASS KRUĊJALI GĦALL‑BOSNIA‑HERZEGOVINA GĦAD‑DĦUL FL‑UE

L-Unjoni Ewropea laqgħet il-pjan ta’ riforma mfassal mill-Bosnia-Herzegovina u ddeskriviet dan il-progress bħala ‘pass kruċjali għall-integrazzjoni ta’ dan il-pajjiż mal-UE’ ...
Read More

IT‑TLIET ‘ISTITUZZJONIJIET’ SODISFATTI B’ĊIPRU

It-tliet ‘istituzzjonijiet’ (Il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali) li jirrappreżentaw il-kredituri li sellfu l-flus lil Ċipru ħarġu sodisfatti ...
Read More

L‑IŻBILANĊ TAL‑GVERN FIŻ‑ŻONA EWRO 2.3% TAL‑PGN FL‑EWWEL KWART TAS‑SENA 2015

Fl-ewwel kwart tas-sena 2015 l-iżbilanċ tal-gvern fiż-żona Ewro mqabbel mal-Prodott Gross Nazzjonali (PGN) kien ta’ 2.3% . Dan juri tnaqqis ...
Read More

L‑UNJONI EKONOMIKA U MONETARJA (EMU)

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU) tirrappreżenta pass ewlieni fl-integrazzjoni tal-ekonomiji tal-UE. Tinvolvi l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fiskali, politika monetarja komuni, ...
Read More

IL‑POSTA BID‑‘DRONE’ FLOK BIL‑POSTMAN

Is-servizz postali Żvizzeru qed jevalwa l-użu tad-‘drones’ għat-tqassim ta’ pakketti li jiżnu sa kilogramma. Il-posta beħsiebha tuża dawn id-‘drones’ b’mod ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment