Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw għaliha. Fiha ssib artikli dwar l-aħħar aġġornamenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej, tagħrif ġenerali, kurżitajiet, u anki informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Dr Alfred Sant fil-Parlament Ewropew.

greece x eu - boxing national flag coloured fists

IL‑FTEHIM MAL‑GREĊJA SE JERĠA’ JFALLI

Il-kriżi tal-Greċja għadha qed tiddomina l-ġrajjiet internazzjonali, minkejja li l-mexxejja taż-żona Ewro waslu għal ‘ftehim’ mal-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras ...
Aqra Aktar
euro crisis in Greek with euro bank notes and the Akropolis building

IL‑GRIEGI JNAQQSU N‑NEFQA PUBBLIKA B’AKTAR MINN 10% FL‑2014

Mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-Greċja rreġistrat l-akbar tnaqqis fin-nefqa pubblika: (-10.7%) tal-Prodott Gross Domestiku (PGD) nazzjonali fl-2014 meta mqabbel mal-2013. Skont ...
Aqra Aktar
Greek sovereign debt crisis triggering a domino effect on other Euro countries

IL‑FTEHIM MAL‑GREĊJA JISTA’ JKUN TA’ DANNU GĦAT‑‘TIMBRU’ EWRO

Il-Kap tad-delegazzjoni Laburista Maltija fil-Parlament Ewropew qal li l-ftehim li ntlaħaq bejn iż-żona ewro u l-Greċja probabbilment se jkun ta’ ...
Aqra Aktar
The flag of the African country Tunisia

FTEHIM TAT‑TUNEŻIJA MAL‑UE

It-Tuneżija ffirmat ftehim mal-UE biex tingħata €100 miljun taħt programm ta’ sapport li kien definit fl-2014 maħsub biex jgħin lit-Tuneżija ...
Aqra Aktar
A narrow street in Sousse Tunisia, Africa
** Note: Soft Focus at 100%, best at smaller sizes

‘L‑EWROPA GĦANDHA TINDIRIZZA T‑THEDDIDA GĦAD‑DEMOKRAZIJA FIT‑TUNEŻIJA’

L-ewroparlamentari Malti Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew fi Strasburgu li l-Ewropa għandha obbligazzjoni morali li b’mod urġenti tindirizza t-theddida għad-demokrazija ...
Aqra Aktar
blur abstract people background with defocused lights

IR‑RATA TAL‑QGĦAD FIŻ‑ŻONA EWRO TIBQA’ 11.1%

F’Mejju r-rata tal-qgħad fiż-żona ewro baqgħet 11.1% u 9.6% fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat dawn il-persentaġġi baqgħu l-istess mix-xahar ...
Aqra Aktar
Barbed wire on top of a fence to protect against burglars

€8 MILJUNI GĦALL‑UNGERIJA MINĦABBA L‑INFLUSS TA’ IMMIGRANTI

L-Ungerija din is-sena hija wieħed mill-pajjiżi fost l-aktar li ntlaqtu mill-immigrazzjoni. Skont il-Frontex 50,000 immigrant kienu interċettati fil-perijodu ta’ bejn ...
Aqra Aktar
Agricultural income concept

L‑ESPORTAZZJONI AGRIKOLA TAL‑UE TIŻDIED B’5%

L-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli tal-UE lejn ir-Russja naqset b’-42%, minn €8.6 biljun f’April tal-2014 għal €5 biljuni f’April ta’ din ...
Aqra Aktar
MOSCOW RUSSIA - MAY 20: Airplane under loading in Sheremetyevo International Airport on May 20 2013 in Moscow Russia. Sheremetyevo International Airport is a major transport hub in Russia.

IL‑VISA U Ċ‑ĊITTADINI RUSSI

Henri Malosse, il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC) huwa tal-fehma li l-Unjoni Ewropea tinnegozja ftehim ħalli ċ-ċittadini Russi ma ...
Aqra Aktar
FRANKFURT GERMANY - FEB 11: Big Euro Sign and banner let us speak about Future of the Occupy movement at the European Central Bank on February 11 2011 in Frankfurt Germany.

X’INHU DAN/X’INHI DIN ‑ L‑UNJONI BANKARJA

Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 il-Kummissjoni Ewropea ħolqot diversi miżuri biex tħares aktar liż-żona ewro. Waħda minnhom kienet il-ħolqien tal-Unjoni Bankarja ...
Aqra Aktar
Teenage daughter looking at messages in a smartphone and ignoring her furious mother. Bad family communication concept by new technologies

SWIĊĊ LI JOQTOL IS‑SINJALI TAL‑WI‑FI

Lukanda lussuża fil-Ġermanja installat swiċċ fil-kmamar kollha tagħha li joqtol is-sinjali tal-Wi-Fi. B’hekk il-klijenti tal-lukanda jkollhom mod sempliċi kif jinqatgħu ...
Aqra Aktar